"Wise men always focus on the outcomes. But our wiser men never forget about their incomes whatever the outcomes come."

 • “ချစ်၍​ေခါ်မည်”

  အန်တီချိုြပံုး​ြကီး​ရဲ့​
  “ဘဝတိုင်း​ဆံု​ေတွ့​ပါရ​ေစ” 
  ဆိုတဲ့​သီချင်း​က​ေလး​အ​ေြကာင်း​ ​ေရး​ခဲ့​တုန်း​က အဲဒီသီချင်း​က​ေလး​ဟာ ကိုယ်တို့​ရွာဆီမယ် ဘယ်သူ့​ပါး​စပ်ဖျား​ကမဆို ြကား​ရလွယ်တဲ့​အ​ေြကာင်း​ ​ေြပာခဲ့​ဖူး​တယ်။ ကိုယ်တို့​ရွာကလူ​ေတွဟာ တကယ်ပဲ အဲသည်ဆုကို​ေတာင်း​ခဲ့​ြကသလား​ မသိပါဘူး​။ ​ေရစက်လည်း​ေပါင်း​တယ်။ အ​ေြကာင်း​လည်း​ဆံုတယ်။

  ဟိုဘက်သည်ဘက် ​ေမာင်လည်နှမလည်​ေတွ လှည့်​ပတ်ြပီး​ အမျိုး​ေတွ ြပန်ြပန်​ေတာ်လိုက်ြကတာ တရွာလံုး​ အမျိုး​ကင်း​တဲ့​သူ ခပ်ရှား​ရှား​ပါ။ သည်ဘက်​ေခတ်ကလူ​ေတွလို မှတ်ပံုတင်ြပပါ၊​ သန်း​ေခါင်စာရင်း​ြပပါ စစ်စရာမလိုဘူး​။

  ရွာဘယ်ဘက်အပိုင်း​က ဘယ်သူဘယ်ဝါ့​သား​သမီး​လို့​ဆိုလိုက်ရင် ငယ်နံမည်နှင့်​တကွ ငယ်ကျိုး​ငယ်နာ အကုန်ဇာတ်​ေြကာင်း​လှန် ​ေြပာနိုင်တယ်။ လူမှုကွန်ယက်​ေတွဘာ​ေတွ မ​ေပါ်​ေသး​ခင်ကတည်း​က တို့​ရွာက လူြကီး​သူမများ​ဟာ ဘယ်သူက​ေမွး​တဲ့​ ဘယ်သား​သမီး​က​ေတာ့​ြဖင့်​ ဘယ်​ေနရာမှာ ဘာအလုပ်လုပ်ြပီး​ ဘယ်အ​ေြခအ​ေနရှိ​ေနပါ​ေပါ့​ ဆိုတာကို ရွာကတစ်ဖဝါး​မှ မခွာပဲ အပ်တူဒိတ်ြဖစ်​ေနတာ ဘယ်​ေလာက် အံ့​ဩစရာ​ေကာင်း​သလဲ။

   ​ေတာဓ​ေလ့​ေတာစရိုက် စပ်စုတတ်တဲ့​ အတင်း​ေြပာတတ်တဲ့​ သဘာဝမျိုး​ေြကာင့်​ မဟုတ်ပဲ ​ေဆွရယ်မျိုး​ရယ်လို့​ ဝမ်း​သာဂုဏ်ယူတတ်တဲ့​ သ​ေဘာသက်သက်ပါ။ ဘယ်သူ ဘယ်​ေနရာ​ေရာက်​ေရာက် ကိုယ့်​ရှိမှကိုယ်စား​ရတာ သူတို့​မသိပဲ ​ေနမလား​။ ဒါ​ေပသိ ကိုယ့်​ေသွး​ကိုယ့်​သား​များ​ မာ​ေြကာင်း​သာ​ေြကာင်း​ အဆင်​ေြပ​ေြကာင်း​ ြကား​ရတဲ့​အခါ သူတို့​လည်း​ မစား​ရ ဝခမန်း​ ပီတိ​ေတွ ဇမ်း​တက်လာတာ​ေပါ့​။ ​

  ေလာကတံထွာ ဓမ္မတာ၊​ ပုထုဇဉ်လူသား​ေတွဆိုတာ ကိုယ့်​ထက်သာ မနာလိုစိတ်နဲ့​ မကင်း​ဘူး​လို့​ ​ေြပာြက​ေပမယ့်​လည်း​ ကိုယ်တို့​ရွာသား​ေတွက​ေတာ့​ မယံုနိုင်​ေလာက်​ေအာင် မုဒိတာပွား​နိုင်ြကပါတယ်။ ကိုယ့်​ရွာသူကိုယ့်​ရွာသား​အ​ေြကာင်း​ ဘယ်အိမ်တက်​ေမး​ေမး​ ​ေကာင်း​သတင်း​သာဆိုတယ်။ အတင်း​အြဖင်း​စကား​ေတာ့​ ြကား​ရလိမ့်​မယ် မထင်နဲ့​။

  သူတို့​ေရှ့​ ကိုယ့်​ရွာသား​မ​ေကာင်း​ေြကာင်း​လာ​ေြပာရင်​ေတာ့​ လက်သည်း​ဆိတ် လက်ထိပ်ကနာသလို နာတတ်ြကတယ်ဗျ။ ကမ္ဘာရွာြကီး​ြဖစ်လို့​ တို့​ရွာသား​ေတွအား​လံုး​ ဓူဝံအင်ဗာတာနဲ့​သံုး​ရင်း​ ကမ္ဘာပတ်လည် ရပ်ရှစ်ဆယ်​ေရာက်ကုန်ြကတဲ့​အခါကျမှ ကိုယ့်​ဓ​ေလ့​ကိုယ့်​စရိုက်က​ေလး​ေတွ ပျက်ကုန်မှာကို နှ​ေြမာမိပါတယ်။

   ကိုယ့်​ရွာသူကိုယ့်​ရွာသား​ေတွ တရပ်တ​ေကျး​မှာ အ​ေြခကျအသား​ေသလာတဲ့​အခါ ရွာမှာကျန်ရစ်ခဲ့​သူများ​က ပူပူပင်ပင် တ​ေြကာင့်​တြကရှိြကတာက​ေတာ့​ ငါတို့​ရွာကိုများ​ ​ေမ့​သွား​ြပီလား​။ မ​ေတာ်တဆများ​ လမ်း​မှာ​ေတွ့​ြကရင်​ေကာ မှတ်မိနိုင်ပါဦး​မလား​ ဆိုတာပါ။ ဒါ​ေြကာင့်​ မ​ေမ့​မ​ေလျာ့​ အလည်အပတ် အလှူအတန်း​ေလး​များ​လုပ်ဖို့​ ရွာကို ြပန်ြဖစ်တဲ့​အခါ ကိုယ့်​မျက်နှာက​ေလး​ ြမင်ချင်ြကလွန်း​လို့​။

  သူတို့​မျက်နှာက​ေလး​ ြပချင်ြကလွန်း​လို့​၊​ သူတို့​အိမ်သူတို့​ရွာဆီ လက်ဘက်ရည်​ေသာက် ထမင်း​စား​က​ေလး​မှ မဖိတ်လိုက်ရရင် ဘယ်လိုမှ စိတ်မ​ေကာင်း​နိုင်ြကဘူး​။ နှစ်​ေတွြကာလာလို့​ ငယ်သူ​ေတွ အရွယ်​ေရာက်လာြပီး​ တစ်​ေယာက်နဲ့​တစ်​ေယာက် မသိြကရင် ဘယ်လိုလုပ်ြပီး​ ကိုယ်​ေဆွကိုယ်မျိုး​ရယ်လို့​ စည်း​လံုး​နိုင်ပါ့​မလဲလို့​ ​ေတွး​ပူတတ်ြကတယ်။

   ဆရာဝန်ြဖစ်လာြပီး​တဲ့​ေနာက် အရပ်တပါး​က တစိမ်း​ေတွရဲ့​အလယ်မှာ လိုက်​ေလျာညီ​ေထွ ခံုမင်စွာ​ေနထိုင်ရင်း​ မြကာခဏ စိတ်ထဲက​ေရာက်ြဖစ်တဲ့​ေနရာက​ေတာ့​ ကိုယ့်​ဇာတိကိုယ့်​ရပ်ရွာပါပဲ။ လူကိုယ်တိုင်​ေတာ့​ြဖင့်​ မ​ေရာက်နိုင်တာ ဆယ်နှစ် အနှစ်နှစ်ဆယ် မက​ေတာ့​သ​ေလာက် ရှိြပီ။ သူတို့​တ​ေတွ​ေရာ ဘယ်လိုဘယ်ပံု ​ေဆး​ကု​ေနြကပါလိမ့်​။ ကိုယ်ငယ်ငယ်က​ေတာ့​ ဆရာဝန် မ​ေြပာနဲ့​။ ​ေကျာက်ထိုး​ဆရာ အပ်ပုန်း​ေတာင် ကိုယ့်​ရွာမှာရှိတာ မဟုတ်ဘူး​။

  ကုန်း​ေဇာင်း​သွား​ပင့်​ရတာ။ ရွာကလူ​ေတွမှာ ​ေြမွကိုက်လည်း​ေသ၊​ ​ေခွး​ရူး​ကိုက်လည်း​ေသ၊​ ​ေကျာက်​ေပါက်လည်း​ေသ၊​ မီး​တွင်း​ြကီး​ေသွး​တက်လို့​ေသ၊​ ​ေသချင်သလို​ေသ။ ​ေမာင်ဘယ်သူ့​ကိုမှ အြပစ်လည်း​ မတင်လို​ေပချည့်​ပဲ။ တခါတ​ေလများ​ဆို ​ေသလို့​သာ​ေသလိုက်ရ ဘာ​ေြကာင့်​ေသမှန်း​မသိတာနဲ့​ အသက်ထွက်လို့​ေသတာ လို့​ ကိုယ့်​ဘာသာ ​ေတာ်သလို မှတ်သား​ထား​လိုက်ြကတာ။ အခု​ေတာ့​ ​ေခတ်မီလာြပီ​ေလ။ အနည်း​ဆံုး​ေတာ့​
  “ကင်ဆာနဲ့​ေသတာ​ေလ။ ကုမရ​ေတာ့​ဘူး​။ ဆရာဝန်လက်​ေလျာ့​လိုက်လို့​ ရွာြပန််​ေခါ်လာတာ​ေပါ့​။”
   လို့​ ပညာရှိစကား​ေလး​ေတွ ဘာရယ်မဟုတ် ​ေြပာလို့​ရလာတယ်။

   ခု​ေတာ့​ သူတို့​ရွာသား​ထဲမှာ ဆရာဝန်​ေတွလည်း​ ထွန်း​ေပါက်ကုန်ြကြပီ။ ရွာကိုလည်း​ ြပန်မလာြကဘူး​ လို့​ေတာ့​ မထင်ပါနဲ့​။ ကိုယ့်​ရွာလိုပဲ ​ေရာက်တဲ့​အရပ်မှာ ​ေရစက်ြကံုရာလူကို ကိုယ်​ေဆွကိုယ်မျိုး​လို သ​ေဘာထား​ြပီး​ ကု​ေနရပါတယ်။ သည်လိုဆိုရင် ကိုယ့်​ရွာမှာလည်း​ ​ေရာက်တဲ့​ဆရာဝန်​ေတွက သူတို့​ေဆွမျိုး​ေသွး​သား​ေတွလို သ​ေဘာထား​ြပီး​ ကုသ​ေပး​ေနမယ်လို့​ ​ေမျှာ်လင့်​ထား​ပါတယ်။ ဆရာဝန်တိုင်း​ဆရာဝန်တိုင်း​သာ ကိုယ့်​မျက်စိ​ေရှ့​မှာရှိ​ေနတဲ့​လူနာ​ေတွကို ကိုယ်ချင်း​စာစိတ်က​ေလး​ထား​ြပီး​ ​ေဆး​ကု​ေပး​နိုင်မယ်ဆိုရင် ြမန်မာြပည်​ေဆး​ေလာကြကီး​လည်း​ ဘယ်သူြပိုင်လို့​ လှပါ​ေတာ့​နိုင် ြဖစ်ရ​ေချ​ေသး​ရဲ့​။ ​ေရာဂါမ​ေပျာက်​ေတာင် ​ေဝဒနာ​ေတာ့​ သက်သာမယ် မဟုတ်လား​။ အစိုး​ရကြပန်လွှတ်မှ ကိုယ့်​နယ်ကိုယ်ြပန်​ေရာက်ရမယ်ဆိုရင် မုဆိုး​ဖို က​ေလး​ေချာ့​သလို
  “မင့်​ေမ​ေမ ​ေရနံ​ေချာင်း​ကို မုန့်​ေပါင်း​သွား​ဝယ်​ေလရဲ့​ကွယ်။ ည​ေနခါ ြပန်လာမှ စား​ြကပါစို့​ရယ်။”
   ြဖစ်​ေနပါဦး​မယ်။ အဲဒါ​ေြကာင့်​ သည်တစ်နှစ်​ေတာ့​ ဘယ်သူ​ေတွလွှတ်လွှတ် မလွှတ်လွှတ် ရွာကို တစ်​ေခါက်တစ်ကျင်း​ ြပန်ချင်တဲ့​အ​ေြကာင်း​က​ေလး​ စာဖွဲ့​လိုက်ရပါတယ်။

   ရွာြပန်ချင်ရင် မြဖစ်မ​ေန အခွင့်​ေတာင်း​ခံရမယ့်​ အထက်အရာရှိ ​ေဘာစိြကီး​က နှစ်​ေယာက်​ေတာင် ရှိပါတယ်။ တစ်​ေယာက်က ဝန်ြကီး​ဌာနြဖစ်ြပီး​ ​ေနာက်တစ်​ေယာက်က သမီး​ေတာ်ဖျား​ဆီမှာ အခွင့်​ေတာင်း​ခံရမှာ​ေပါ့​။ အဓိကက သူ့​ကို ရွာအလည်​ေခါ်ြပီး​ ​ေဆွြပမျိုး​ြပ လိပ်ြပာအပ်ရမှာဆို​ေတာ့​ သူမပါလို့​ ဘယ်ြဖစ်မလဲ။ ခက်တာက သူပါမှာမို့​ ​ေနရာ​ေတာ်ခင်း​ ​ေြခဆင်း​က​ေလး​ပျိုး​ထား​ဖို့​က မလွယ်လှပါဘူး​။
   “လှည်း​လမ်း​ေြကာင်း​တ​ေလျှာက် ဖုန်လံုး​ြကီး​ေတွ တလိမ့်​လိမ့်​တက်တာ ြမင်​ေယာင်​ေသး​ေတာ့​သည်” 
  ဆိုတာ အ​ေဝး​ြကီး​က လှမ်း​ြမင်ရမှ ​ေကာင်း​တာဗျ။ အဲသည်ဖုန်လံုး​ြကီး​ေတွအလယ်မှာ ဆံပင်​ေတွ ​ေဖွး​ေဖွး​လှုပ်၊​ မျက်လံုး​မျက်​ေတာင် ပန်း​နု​ေရာင်သန်း​လာ​ေအာင် ဖုန်​ေပါင်ဒါြခယ်ကာသပါလို့​ ြဖစ်လာရင် အိမ်ြပန်ပို့​ဖို့​ ငို​ေြပာလာမှာ ​ေသချာပါတယ်။ ကျင်း​ထဲမှာ အ​ေကာင်​ေတွတဖွား​ဖွား​နဲ့​ အိမ်သာ​ေတွတက်ရရင်လည်း​ လန့်​ြပီး​ ဆီး​ေတွဝမ်း​ေတွ ချုပ်ကုန်ဦး​မှာပဲ။

  ဘာလို့​ဆို​ေတာ့​ ဒါ​ေတွ ကိုယ်ငယ်ငယ်က စခဲ့​တဲ့​ ဇာတ်လမ်း​ေတွ မဟုတ်လား​။ ကိုယ့်​တုန်း​ကလို ငယ်ငယ်က စ​ေပး​မထား​လို့​ ခုချိန်ကျမှ ​ေဖတို့​ရွာ သာစခန်း​ လာလည်စမ်း​ပါ ​ေခါ်လို့​ ဘယ်လိုက်ပါ့​မလဲ။

  ကပ္ပိလဝတ်ြပည်ကို ြပန်ဖို့​ ဘုရား​ရှင် စိတ်လည်လာ​ေအာင် ကာဠုဒါယီရဟန္တာ မ​ေထရ်က ဂါထာ​ေပါင်း​များ​စွာဖွဲ့​လို့​ ​ေမွး​ရပ်​ေြမစာစီကံုး​သလိုပဲ ကိုယ့်​သမီး​ေလး​ ကိုယ့်​ရွာကို အလည်လိုက်ချင်လာ​ေအာင် ဘယ်စာ​ေတွ ဘယ်နှစ်ဝါ ​ေမာင်သီကံုး​ရဦး​မယ် မသိပါဘူး​။

   သည်အချိန်သည်အခါ ကိုယ့်​နယ်မှာ ြမန်မာြပည်တနံတလျား​က ဘုရား​ဖူး​လာ​ေနြကတဲ့​ အထင်ကရ​ေနရာ​ေတွလည်း​ နည်း​ေတာ့​ မနည်း​ဘူး​ဗျ။ သူငယ်တန်း​ဖတ်စာထဲမှာ မ​ေရွှဖဲက​ေလး​သွား​လည်တဲ့​ မ​ေကွး​ြမို့​စွန် ြမသလွန်ဆိုတာ ရှိတယ်။ ြမတ်စွာဘုရား​ရှင်် သက်​ေတာ်ထင်ရှား​ရှိစဉ်ကတည်း​က သည်အရပ်သည်​ေဒသကို ​ေဒသစာရီြကွချီလာရံုတင် မဟုတ်ဘူး​။

  ညအိပ်ညဉ့်​ေန စက်ကျိန်း​ေတာ်မူသွား​တဲ့​အတွက် သလွန်​ေတာ်ကို ဌာပနာထား​ြပီး​ ​ေစတီတစ်ဆူ၊​ အ​ေနာက်ဘက်ကမ်း​က စက်ကျိန်း​ရာမှာ ​ေစတီတစ်ဆူ (စက္ကိန်း​တဲ​ေစတီ)၊​ မန်း​ေချာင်း​နံ​ေဘး​မှာ မုဆိုး​ဘဝက ကျွတ်တမ်း​ဝင်သွား​သူ သစ္စာဒီပကရ​ေသ့​ြကီး​ေတာင်း​ပန်ထား​ခဲ့​တဲ့​ စက်​ေတာ်ရာနှစ်ဆူ၊​ စူဠပုဏ္ဏ မဟာပုဏ္ဏ ညီ​ေနာင်နှစ်ပါး​တို့​ တည်​ေတာ်မူတဲ့​ စန္ဒကူး​နံ့​သာ ​ေကျာင်း​ေတာ်ရာ​ေစတီ၊​ အဲ့​ဒါ​ေတွအား​လံုး​ကို ပတ်ဖူး​လိုက်ရင် ကိုယ်တို့​ရပ်ကိုယ်တို့​ရွာဟာ နှစ်သက်​ေထာင်​ေကျာ် ​ေရှး​ကျတယ်လို့​ သ​ေဘာ​ေပါက်နိုင်ပါလိမ့်​မယ်။

  ဒါ​ေပမယ့်​လည်း​ ဘုရား​ရှင်က ဤ​ေနရာဤ​ေဒသ၌ ြမို့​ြကီး​တည်၍ စည်ပင်ဝ​ေြပာလတ္တံ့​ လို့​ ဗျာဒိတ်​ေပး​ေတာ်မမူသွား​လို့​ထင်ပါရဲ့​။ ဘုရား​လက်ထက်က​ေန ယခုထိတိုင် အင်း​အိုင်ဝိုက်လည် ြမို့​ြကီး​တည်ခဲ့​တယ် လို့​ မြကား​ဖူး​ဘူး​။ သည်လိုဆို​ေတာ့​ ကိုယ်တို့​ရွာက​ေလး​ဟာ ငယ်စဉ်​ေတာင်​ေကျး​ က​ေလး​ဘဝက ​ေရာက်ခဲ့​စဉ်နဲ့​ လက်ရှိမျက်​ေမှာက် ​ေရာက်သွား​တာနဲ့​ တစ်ဆံြခည်မယွင်း​ ​ေြပာင်း​လဲြခင်း​ မရှိဘူး​ လို့​ သံုး​သပ်မိတာဟာ အ​ေြပာ​ေစာတယ် လို့​ ​ေြပာရမှာပဲ။

   အင်း​ဝ​ေခတ် စာဆိုမ​ေထရ်ြကီး​ေတွ ​ေရး​ဖွဲ့​သွား​တဲ့​ “​ေမျာက်ကြကိုး​ေခွ ​ေဒါင်း​အိုး​ေဝ” တို့​၊​
  “ဘီလူး​သွား​ြကီး​ လြဖဲတည်း​။” 
  တို့​နဲ့​စာရင် ဘယ်​ေလာက် ရပ်​ေကျး​ြမို့​ြပဆန်လာသလဲ​ေနာ့​။
  “မုန်း​ေချာင်း​ကို ​ေကျာ်တဲ့​အခါ ​ေရာက်ပါ​ေတာ့​မယ် ကျွန်မတို့​ ကုန်း​ေစာင်း​ရွာ။”
   ဆိုတဲ့​ သီချင်း​က​ေလး​ေတာင် ​ေခတ်​ေနာက်ကျသွား​ြပီ။ အခု ကုန်း​ေစာင်း​က ရွာမဟုတ်​ေတာ့​ဘူး​။ ြမို့​ြဖစ်​ေနြပီ။ ဇာတ်ြကီး​ဆယ်ဘွဲ့​ေရး​တဲ့​ ဆရာ​ေတာ် မင်း​ပူး​ဦး​ဩဘာသ ရဲ့​ မင်း​ဘူး​ြမို့​က​ေလး​ေတာင် ခရိုင်ြမို့​ြဖစ်လာြပီ။ တရုတ်​ေကျး​ဇူး​ ြမင့်​မိုရ်ဦး​ေြကာင့်​ တို့​ရွာသား​ေတွအား​လံုး​ ​ေပါက်​ေဖာ်ဆိုင်ကယ်ကိုပဲ သံုး​တတ်လာြကြပီ။

  ​ေနညိုချိန်တိမ်​ေတာက်တဲ့​အခါ ရွာလမ်း​နံ​ေဘး​မှာ စာအုနဲ့​ သူငယ်ချင်း​မ​ေတွ ​ေရစည်လှည်း​တိုက်လာကုန်ြပီ။ ကိုရင်ဩ ခတ္တ မ​ေလး​ရှား​ဆီကို ​ေထွး​ညိုကလည်း​ ဗိုက်ဘာနဲ့​ ဖုန်း​ေခါ်တတ်​ေနြပီ။ မတူ​ေတာ့​ဘူး​။ မတူ​ေတာ့​ဘူး​။ အရင်ကနဲ့​ ဘာမှ မတူ​ေတာ့​ဘူး​။

   ရွာကိုြပန်​ေရာက်သွား​ရင် အရင်ဆံုး​ေတွ့​ရမယ့်​ မတူတာ​ေတွက မရှိ​ေတာ့​တဲ့​သူ​ေတွ၊​ ဘယ်မှာမှ ြပန်ရှာလို့​ မရ​ေတာ့​တဲ့​သူ​ေတွ​ေပါ့​။ ကျန်ရစ်သူ​ေတွ တဖွဲ့​တနွဲ့​ ြပန်​ေြပာြပမယ့်​ ဇာတ်​ေြကာင်း​က​ေလး​ေတွကလွဲရင် ဘာမှ မကျန်​ေတာ့​ဘူး​။ အလာ​ေကာင်း​ေပမယ့်​ အခါ​ေနှာင်း​ရှာတယ်လို့​ တတြပီး​ မျက်ရည်ဝဲမည့်​သူ​ေတွလည်း​ ဝဲမှာပဲ။ အ​ေဟာင်း​ေတွ အသစ်ြဖစ်ရတာကိုး​။ ြပီး​တာနဲ့​ တခုတ်တရ လာလည်​ေဖာ်ရတဲ့​ ကိုယ့်​တူကိုယ့်​ေြမး​၊​ ကိုယ့်​သား​ချင်း​က​ေလး​ကို ဝမ်း​သာအယ်လဲ ဧည့်​ခံြပီး​ ​ေနာက်တက်လူငယ်က​ေလး​ေတွနဲ့​ မိတ်ဆက်အပ်နှံ​ေပး​ ​ေဝး​ေနတဲ့​ေသွး​ေတွကို ​ေနွး​ေထွး​ေစမှာ​ေပါ့​။

  သည်အလုပ်​ေတွကို လုပ်ချင်လို့​ သမီး​ကိုရွာအပါ​ေခါ်ချင်ရတာပါပဲ။ သည်ရပ်သည်ရွာမှာ သူ့​ေဆွသူ့​မျိုး​ေတွ ရှိတယ်။ သူ့​အ​ေဖက သူ့​ကို တစ်ဦး​တည်း​ေသာသမီး​အြဖစ် ​ေမွး​ထား​ေပမယ့်​ သမီး​မှာ ရွာတည်လို့​ရ​ေလာက်တဲ့​ ​ေဆွမျိုး​သား​ချင်း​ေတွ ရှိ​ေနတယ်လို့​ မိတ်ဆက်​ေပး​ချင်တာ။ ဒါ​ေြကာင့်​ သည်တစ်ခါ သမီး​ကို အလည်​ေခါ်သွား​မယ့်​ ခရီး​ဟာ ပထဝီလည်း​ မဟုတ်ဘူး​။ သမိုင်း​လည်း​ မဟုတ်ဘူး​။ ​ေသွး​စပ်သား​ေတာ်တဲ့​ ​ေဆွခရီး​မျိုး​ခရီး​လို့​ ​ေြပာရင် နည်း​နည်း​ ပိုစိတ်ဝင်စား​မလား​ မသိပါဘူး​။ ​ေလာ​ေလာဆယ် စိတ်မပါ​ေသး​ရင်​ေတာင် ​ေနာင်တစ်ချိန်ကျ သွား​ကိုသွား​ရဦး​မယ့်​ အရပ်လို့​ေတာ့​ သိထား​ေစချင်တာ​ေပါ့​ေလ။

   အမျိုး​ေတွနဲ့​ ​ေတွ့​မ​ေပး​ခင် သမီး​ကို မြဖစ်မ​ေန ရှင်း​ြပထား​ရမယ့်​ အချက်တစ်ချက်​ေတာ့​ ရှိပါတယ်။ အဲသလိုရှင်း​ြပမထား​ရင် သူ့​စိတ်ထဲ အထင်လွဲအြမင်လွဲ ြဖစ်ကုန်မှာ​ေတွ ရှိတာကိုး​။ အဲဒါက​ေတာ့​ သူ့​မျက်စိ​ေအာက်မှာ ြမင်​ေနရတဲ့​ ရွာငယ်ဇနပုဒ် မီး​က​ေလး​မှိတ်တုတ်မှာ​ေနြကတဲ့​ ဖုန်တ​ေသာ​ေသာ နွမ်း​နွမ်း​ဖတ်ဖတ် ​ေဆွ​ေတာ်မျိုး​ေတာ်များ​ဟာ ရန်ကုန်​ေရွှြမို့​ေတာ်ြကီး​မှာ ခွဲစိတ်ကုဆရာဝန်ြကီး​လုပ်​ေနတဲ့​ သူ့​အ​ေဖရဲ့​ ​ေကျး​ဇူး​ခံ​ေကျး​ဇူး​စား​များ​ ြဖစ်တယ် လို့​ ထင်သွား​မှာ စိုး​ပါတယ်။

  တကယ်​ေတာ့​ အဲဒီ​ေဆွ​ေတွမျိုး​ေတွရဲ့​ ​ေကျး​ဇူး​ကသာ သူ့​အ​ေဖအ​ေပါ်မှာ ပံု​ေန​ေအာင် ရှိတာပါ။ စား​ေကာင်း​ေသာက်​ေကာင်း​ ငါး​ေြခာက်​ေထာင်း​က​ေလး​က တစ်ဖတ်၊​ ​ေြပာရင်း​ဆိုရင်း​ ချည်ရည်ဟင်း​ေလး​ကတစ်ကျိုက်၊​ နှိုက်လည်း​နှိုက် စား​လည်း​စား​ လူြကား​ေကာင်း​ေအာင်လည်း​ တယ်​ေြပာတတ်သကိုး​ လို့​ ​ေြပာစရာ ြဖစ်​ေနပါဦး​မယ်။ တကယ်ကို အဟုတ်ကို ​ေကျး​ဇူး​ရှင်​ေတွ ြဖစ်တဲ့​အ​ေြကာင်း​ ဘယ်လို​ေြပာရပါ့​။

   ​ေဈး​ထဲမှာ ဘုရား​ပန်း​ကပ်ဖို့​ ဝယ်လာတဲ့​ ဂန္ဓမာပန်း​ ငွား​ငွား​စွင့်​စွင့်​ြကီး​ေတွ ြမင်ဖူး​ြကမယ် ထင်ပါတယ်။ အဲဒီဂန္ဓမာပန်း​စိုက်ခင်း​ထဲကို​ေတာ့​ ​ေရာက်ဖူး​ချင်မှ ​ေရာက်ဖူး​မယ်။ ပန်း​ခင်း​ထဲက ဂန္ဓမာပန်း​ဆိုတာ ကိုယ်​ေတွ ​ေဈး​ထဲမှာဝယ်တဲ့​ လက်ဖက်ရည်ပန်း​ကန်ြပား​အရွယ် ပန်း​ပွင့်​ကား​ကား​ြကီး​ တစ်ပွင့်​တည်း​ တစ်ခိုင်တည်း​ ပွင့်​လာတာ မဟုတ်ပါဘူး​။ အများ​ြကီး​ ပွင့်​လာတဲ့​ ပန်း​ဖူး​က​ေလး​ေတွအလယ်မှာ သန်သန်စွမ်း​စွမ်း​ြကီး​ တစ်ပွင့်​ြဖစ်ဖို့​ ကျန်တဲ့​ ပန်း​အဖူး​အငံုက​ေလး​ေတွကို ဆိတ်ကာဖဲ့​ကာ ဖယ်ပလိုက်မှ ကိုယ်လိုချင်တဲ့​ တစ်ပွင့်​ပန်း​က​ေလး​ လန်း​တက်လာတာ။ နို့​မို့​ဆိုရင် ​ေရာင်း​တမ်း​ဝင် ​ေခါင်ပွင့်​ြကီး​ မပွင့်​ေတာ့​ဘူး​။

   ပိန်ပိန်လိန််လိန် အရိုင်း​ပန်း​က​ေလး​ေတွ ြပွတ်ကာသိပ်ကာ ပွင့်​ကုန်​ေရာ။ ကိုယ်တို့​ေတာအရပ်က ပညာတတ် လူချွန်လူမွန်က​ေလး​ေတွ ြဖစ်လာဖို့​လည်း​ အလား​တူပါပဲ။ မိဘက လယ်ပိုင်ယာပိုင် အ​ေမွ​ေတွြကွယ်​ေန​ေအာင် ရင်း​နှီး​မ​ေပး​နိုင်ခဲ့​ရင် ကိုယ့်​ေမွး​ချင်း​ေမာင်နှမ​ေတွထဲက တစ်မိ​ေပါက် တစ်​ေယာက်ထွန်း​ဖို့​ ကျန်တဲ့​ေမာင်နှမ​ေတွက မျိုး​ဆက်တစ်ဆက်​ေလာက် ရင်း​ြပီး​ အား​လံုး​ ဝိုင်း​ အနစ်နာခံြကရပါတယ်။ ြမို့​မှာ​ေကျာင်း​သွား​ေနတဲ့​ ကိုယ့်​ေမာင် ကိုယ့်​သား​ ​ေကာင်း​စား​ဖို့​ ရွာမှာကျန်ခဲ့​ြကတဲ့​ အမိများ​ နှမများ​က သူများ​ထက်ပိုြပီး​ ချိုး​ြခံ​ေချွတာြကရတယ်။

  အငတ်ခံ အဆင်း​ရဲခံြကရတယ်။ ရွာမှာ​ေနြပီး​ ဝါး​လံုး​ေခါင်း​ထဲလသာမယ့်​အစား​ေတာ့​ ြမို့​ေပါ်မှာ လူြမင်သူြမင်​ေနတဲ့​ ကိုယ့်​သား​ချင်း​က​ေလး​ မျက်နှာမငယ်ရ​ေအာင် ကိုယ်စား​မယ့်​ထမင်း​လုပ်ကဖဲ့​ြပီး​ ကိုယ်ဝတ်မယ့်​အထည်က ချန်ြပီး​ ဘာက​ေလး​ရရ သမီး​မယ်​ေထွး​ေဈး​တင်ဖို့​ လုပ်ြကရပါတယ်။ သည်လိုလုပ်တာဟာ ကိုယ့်​တူကိုယ့်​သား​ ြကီး​ပွား​ရင် တလှည့်​ြပန်ြပီး​ အြငိမ်း​စား​ရ​ေချ​ေသး​ရဲ့​လို့​ ဘယ်သူကမှ မ​ေတွး​ပါဘူး​။ ကိုယ့်​ေသွး​ရင်း​သား​ရင်း​ထဲက ထွန်း​ေပါက်ရင် သူတို့​မှာြဖစ်တဲ့​ ပီတိနဲ့​တင် စား​လို့​မကုန်ဘူး​။ ငါတို့​ဟာ ​ေတာမှာ​ေန ​ေတာမှာြကီး​ေပမယ့်​ ​ေတာနဲ့​မတန်တဲ့​ က​ေလး​တစ်​ေယာက် ပျိုး​ေထာင်နိုင်ခဲ့​တယ် လို့​ ရင်​ေကာ့​ေခါင်း​ေမာ့​ထား​ြကတယ်။

   ရွာကအဖွား​ဟာလည်း​ ရန်ကုန်ကအဖွား​နည်း​တူ အသက်က​ေလး​ ​ေလး​ဆယ်မြပည့်​ေသး​ခင် က​ေလး​ေလး​ေယာက်နဲ့​ မုဆိုး​မဘဝကို​ေရာက်ပါတယ်။ ​ေမွး​ထား​တဲ့​ သမီး​ေလး​ေယာက်စလံုး​ ပညာတတ်​ေအာင် သင်​ေပး​ဖို့​ သူ့​အတွက် မနိုင်ဝန်ြဖစ်​ေနပါြပီ။ ပညာထူး​ချွန်တဲ့​ သမီး​ေတွကို ဘွဲ့​ရတဲ့​အထိ​ေကျာင်း​ထား​နိုင်ဖို့​ အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့​ သမီး​ေတွက ​ေကျာင်း​ထွက် အနစ်နာခံရတာ​ေပါ့​။ အကုန်​ေကျာင်း​တက်​ေနရင် အိမ်မှာ လယ်လုပ်မယ့်​သူ မရှိလို့​မှ မြဖစ်ပဲကိုး​။ အဲဒီ​ေခတ် အဲဒီအခါက ရွာကမိသား​စု​ေတွရဲ့​ ပညာ​ေရး​ကို အဲသလိုနည်း​နဲ့​ပဲ ​ေြဖရှင်း​လာြကတာချည့်​ပါပဲ။

  ကိုယ်တို့​အမျိုး​ထဲက ​ေတာ်တဲ့​ ထက်တဲ့​ ထူး​ချွန်တဲ့​ ပညာတတ် လူရည်ချွန်တိုင်း​မှာ ​ေနာက်ကွယ်က အနစ်နာခံ ပံ့​ပိုး​သူ ​ေမာင်နှမသား​ချင်း​များ​ ရှိြကပါတယ်။ ​ေရွး​လို့​ရမယ်ဆိုရင်​ေတာ့​ လူဆိုတာ ြမို့​မှာ​ေန အရိပ်ထဲ ကုလား​ထိုင်တစ်လံုး​နဲ့​ အလုပ်လုပ်ရတာကိုပဲ ​ေရွး​ြကမှာ​ေပါ့​။ ​ေနပူစပ်ခါး​ ဖင်ထဲရွှံ့​တစ်ပိဿာ​ေလာက် ဝင်​ေအာင် ဘယ်သူကမှ နွား​နဲ့​ဖက်မရုန်း​ချင်ြကဘူး​ေပါ့​။ ဒါ​ေပမယ့်​ ကိုယ့်​ေမွး​ချင်း​က​ေလး​ ​ေကာင်း​စား​ဖို့​အ​ေရး​ဆို​ေတာ့​
  “အ​ေမ့​ကို စိတ်နာတယ် သိလား​”
   လို့​ ပါး​စပ်က ြမည်တွန်​ေတာက်တီး​ရင်း​ လက်​ေတွ့​က​ေတာ့​ လယ်ထဲဆင်း​ြကတာပါပဲ။

   ရွာမှာ ​ေကာက်စိုက်သမ​ေလး​ေတွ ဆိုြကတဲ့​ သီချင်း​က​ေလး​ ရှိ​ေသး​တယ်။
  “ဟို​ေရှ့​က ကိုကိုရယ်။ ရုပ်အဆင်း​က​ေချာလှတယ်။ ​ေတာအရပ်မှာ မ​ေနနဲ့​ကွယ်။ ြမို့​ကိုသာ ြပန်ပါကွယ်။” 
  တဲ့​။ ထူး​ချွန်ထက်ြမက်တဲ့​ ပညာတတ်ြမို့​ေရလည်ြကီး​ ြဖစ်သွား​ရင်လည်း​ သူတို့​တူသူတို့​သား​ကို ကိုယ်လို ​ေတာကဗိုက်ရွှံ့​နဲ့​သူ​ေတွနဲ့​ တူတယ်တန်တယ် မထင်​ေတာ့​ြပန်ဘူး​။ ​ေတာြပန်လာမှာ​ေတာင် စိုး​ေနြပီး​ ြမို့​မှာပဲ အ​ေြခကျ​ေစချင်​ေတာ့​တယ်။ တကယ်တမ်း​ ြမို့​သူနဲ့​ အိမ်​ေထာင်ကျမယ်ဆို​ေတာ့​ ရူး​မတတ် ပူြကရြပန်တာက သူတို့​လို ​ေတာကလူ​ေတွကို ဟိုက မတူမတန်သလိုများ​ ဆက်ဆံ​ေလမလား​တဲ့​။

  ကိုယ်တို့​ရွာမှာ ပထမဦး​ဆံုး​ ဘွဲ့​ရပညာတတ် အရာရှိြကီး​ြဖစ်သွား​တဲ့​သူက ြမို့​သူနဲ့​ အိမ်​ေထာင်ကျတဲ့​အခါ မိန်း​က​ေလး​ရှင်ဘက်က
  “ြကာလိုချင်လို့​ နွံထဲက ချိုး​ပန်တာ။ ရွှံ့​ေတာ့​ အ​ေပမခံနိုင်​ေပါင်။” 
  လို့​ ​ေြပာလို့​ အသည်း​ေတွနာြပီး​ ​ေဆွြပတ်မျိုး​ြပတ် ြဖစ်ကုန်တယ်။ တကယ်တမ်း​ကျ​ေတာ့​ ဘယ်သူကမှ ငါတို့​ေကျး​ဇူး​ေတွ ​ေကျ​ေအာင်ဆပ်သွား​ဦး​လို့​ ဂုဏ်​ေဖာ်​ေတွး​ေတာ​ေနတာ​ေတာင် မရှိပါဘူး​။
  “​ေမာင် ​ေကာင်း​စား​ေတာ့​ နှမမီး​ဖို​ေချာင်”
   ဆိုတာ လူတိုင်း​ သ​ေဘာ​ေပါက်ြကတယ်။ သူတို့​လိုချင်တာ တ​ေလး​တစား​ အသိအမှတ်ြပု ဆက်ဆံခံရရံုက​ေလး​တင်။ သိပ်များ​ ပင်ပန်း​ြကီး​သလား​ မ​ေြပာတတ်ဘူး​။

   ကိုယ်တို့​ေမာင်နှမ​ေြခာက်​ေယာက်ထဲမှာလည်း​ အနစ်နာခံတဲ့​သူ​ေတွက ခံရတာပဲ။ အြကီး​ဆံုး​ြဖစ်တဲ့​ကိုယ်က ဦး​ဦး​ဖျား​ဖျား​ ​ေဆး​ေကျာင်း​တက်​ေနတဲ့​အချိန်မှာ အိမ်ကထွက်သမျှ အဆီအဖူး​ အ​ေကာင်း​အညွန့်​ေတွ အကုန်လံုး​ ကိုယ်ကချည့်​ သံုး​စွဲသွား​လို့​ အငယ်​ေတွမှာ အြကီး​ကိုြပန်ြပီး​ နို့​ညှာြဖစ်ကုန်တယ်။ ​ေမာင်နှမသား​ချင်း​ အချင်း​ချင်း​ တစ်​ေယာက်တစ်​ေယာက် အဲ့​လို အနစ်နာခံတာက​ေလး​ေတွ ​ေတွး​မိမှ ​ေနာင်ကျ စိတ်ဝမ်း​အခန့်​မသင့်​တဲ့​အခါ ရှိလာရင် ငဲ့​ညှာ​ေထာက်ထား​ ခွင့်​လွှတ်နိုင်သွား​တာ။

  တစ်ဦး​တည်း​ေသာသမီး​က​ေလး​မို့​ ကိုယ်ကချည့်​ အနိုင်လိုချင်တတ်တဲ့​ သမီး​က​ေလး​ နား​လည်​ေအာင် ဘယ်လို​ေြပာြပရပါ့​မလဲ​ေနာ်။ ရွာမှာ ကိုယ်တို့​ေမာင်နှမ​ေတွ အြပိုင်း​အယိုင်း​ ထွား​ြကိုင်း​လာ​ေစဖို့​ အနစ်နာခံ​ေပး​ခဲ့​တဲ့​ ​ေဆွမျိုး​သား​ချင်း​ေတွ ရှိတယ်။ သူတို့​တ​ေတွက ကိုယ်က​ေန ​ေမွး​ဖွား​ဆင်း​သက်လာတဲ့​ သမီး​ေချာက​ေလး​ကို သိပ်ြပီး​ ြမင်ချင်​ေတွ့​ချင်​ေနြကတယ်။ ြမင်တဲ့​သူတိုင်း​ကလည်း​
  “ဖိုး​ချိုသမီး​ေလး​က ဖိုး​ချိုငယ်ငယ်ကနဲ့​ တရုပ်တည်း​ပဲ​ေဟ့​။”
   လို့​ တညီတညွတ်တည်း​ ​ေြပာြကလိမ့်​မယ်။ တကယ်တူတာ မတူတာထက် သူတို့​မျက်စိထဲမှာ ကိုယ့်​ငယ်ဘဝပံုရိပ်က​ေလး​က ​ေမ့​ေဖျာက်လို့​မှ မရ​ေသး​တာကိုး​။ ​ေနာက်ြပီး​ရင်​ေတာ့​ သည်သမီး​ေလး​ ြကီး​ြပင်း​လာတဲ့​အခါမှာ​ေတာ့​ သူတို့​လို ရွာကအမျိုး​ေတွကို ​ေသွး​ေဝး​စိမ်း​ကား​သွား​မှာပါ​ေလ လို့​ ရင်ကွဲပက်လက်ြကီး​လည်း​ ​ေတွး​ြကလိမ့်​ဦး​မယ် ထင်ပါရဲ့​ေလ။

 • “​ေမှာ်ရံု​ေဟဝန် ​ေတာြမိုင်စွန်”

  ြပီး​ခဲ့​တဲ့​တစ်​ေခါက်က ဂျပန်ကိုသွား​ရမယ်လို့​ နှုတ်ဆက်တဲ့​အခါ ရင်း​နှီး​တဲ့​ မိတ်​ေဆွသူငယ်ချင်း​များ​က သီဟတင်စိုး​ရဲ့​ ရာဇဝင်​ေြကွး​ေတွ ဆပ်ခဲ့​ဖို့​ မှာပါတယ်။ ဟုတ်တာ​ေပါ့​။ လူပျက်ြကီး​ေတွ ​ေြပာသလို သစ်ပင်​ေအာက်မှာ နှစ်ခါ၊​ ​ေကာက်ရိုး​ပံု​ေနာက်မှာ နှစ်ခါနဲ့​ တွက်လိုက်ရင် နည်း​နည်း​ေနာ​ေနာ အ​ေြကွး​ေတွ မဟုတ်ဘူး​ေနာ်။

  ကိုယ်တို့​အစိုး​ရ​ေချး​ထား​တဲ့​ ကု​ေဋများ​စွာ​ေသာ ယန်း​ေငွများ​ကိုသာ မဆပ်နိုင်ရင်​ေနရမယ်။ အဲ့​လိုအ​ေြကွး​များ​ဆပ်ဖို့​က​ေတာ့​ သည်ကလည်း​
  “လာြပီ​ေလ သာကီ​ေဆွ ရဲရဲ​ေတာက်​ေမာင်​ေတွ။”
   ပါပဲ။ သူများ​တကာလို တစ်နှစ်တန်သည် နှစ်နှစ်တန််သည် ​ေနရတာမျိုး​ မဟုတ်ပဲ နှစ်လကိုး​သီတင်း​က​ေလး​ပဲ ​ေနရမှာဆို​ေတာ့​ ​ေတာ်​ေတာ်တက်သုတ်ရိုက်ြပီး​ ြကိုး​စား​နိုင်မှ တန်ကာကျမ​ေပါ့​ေလ။ ဒါနဲ့​ပဲ တတ်သမျှမှတ်သမျှ ပဲမျိုး​တစ်​ေထာင်ကို အိပ်သွန်ဖာ​ေမှာက် အစွမ်း​ကုန်ထုတ်သံုး​ခဲ့​တာက​ေတာ့​ ချစ်ပိတ်သတ်ြကီး​ေတွ ဓါတ်ပံု​ေတွနဲ့​ မျက်စိ​ေနာက်ခဲ့​ြပီး​ ြဖစ်ပါလိမ့်​မယ်။
  “ဒါနဲ့​များ​ေတာင် ပိုး​သာကုန် ​ေမာင်ပံု​ေစာင်း​မတတ်ြဖစ်ခဲ့​သလား​။”
   လို့​ ​ေြပာစရာ ြဖစ်မစိုး​လို့​ သည်​ေမာင့်​လက်သံ ​ေဒါင်​ေဒါင်လန်ကို နား​ဆင်ြကည့်​ေတာ်မူပါဦး​ေလ။
  စသွား​ကတည်း​က ကိုယ်တို့​အဖွဲ့​မှာ အပျိုြကီး​ချည့်​ပဲ သံုး​ေယာက်ပါတယ်။ ဟို​ေရာက်​ေတာ့​ JICA က စီစဉ်​ေပး​တဲ့​ Program Co-ordinator နှစ်​ေယာက်ကလည်း​ ဗမာတစ်​ေယာက် ဂျပန်တစ်​ေယာက် အပျိုြကီး​နှစ်​ေယာက်။ အား​လံုး​ေပါင်း​ အပျိုြကီး​ငါး​ေယာက်က သွား​ေလရာလာ​ေလရာ ရင်အုပ်မကွာ ​ေစာင့်​ေရှာက်​ေပး​တာဆို​ေတာ့​ သည်​ေမာင်က​ေလး​ေတွမှ ဗိုင်း​ေကာင်း​ေကျာက်ဖိ မြဖစ်ရင် ဘယ်သူြဖစ်ဖို့​ရှိမတုန်း​။

   ​ေမာင်က​ေလး​သံုး​ေယာက်မှာမှ သိ​ေတာ်မူြကတဲ့​အတိုင်း​ ​ေမာင်စံဖား​က​ေလး​တစ်​ေယာက်သာ လက်လက်ကိုထလို့​ လိုက်ထိမ်း​ရမှာဆို​ေတာ့​ ဂျပန်မက​ေလး​ေတွခမျာ သည်​ေကာင်က​ေလး​ကို တို့​ဖို့​ထိဖို့​အ​ေရး​ ယက္ခငယ်ဂုမ္ဘန် ဝန်း​ရံ​ေစာင့်​ပါတဲ့​ နတ်ပန်း​အာသာဝတီက​ေလး​လို ​ေဝး​ေဝး​ကသာ လွမ်း​ပါမယ် လုပ်ြကရရှာမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါ​ေပမယ့်​လည်း​ တို့​အမြကီး​ ညီမြကီး​များ​ခမျာ အထီး​တစ်​ေကာင် နွား​တစ်​ေထာင် လံု​ေအာင်အြမဲ ​ေစာင့်​နိုင်ခဲဆိုတာလို တ​ေန့​တာ ​ေမာပန်း​နွမ်း​နယ်ြပီး​ ညဘက်​ေဟာ်တယ်ြပန်​ေရာက်ရင်​ေတာ့​ ြပာသို​ေြကာင် ​ေမာင်က​ေလး​ကို ​ေဘး​မဲ့​ေပး​ြပီး​ မသိချင်​ေယာင်​ေဆာင်​ေနြကပါ​ေတာ့​တယ်။
  ဂျပန်က ​ေနာင်​ေတာ်ဘရာသာြကီး​များ​ကလည်း​ အင်မတန်စီစဉ်တတ်ပါ​ေပတယ်။ တိုကျိုမှာ ​ေဟာ်တယ်ငှား​ေပး​တဲ့​အခါ မသွား​တတ်မလာတတ်ြဖစ်မှာစိုး​လို့​ ရှင်ဂျုကုမှာ ထား​ေပး​သဗျ။

   မီး​ပွိုင့်​တစ်​ေကွ့​ေလာက် ​ေကွ့​လိုက်ရင် သူတို့​ဆီမှာ အင်မတန် နံမယ်ြကီး​တဲ့​ ကာဘူကိ​ေချာဆိုတဲ့​ ရပ်ကွက်ြကီး​ကို ​ေရာက်ပါတယ်။ ဒီ​ေလာက်နီး​နီး​နား​နား​ ထား​ေပး​ေတာ့​လည်း​ ကိုယ့်​မှာ ​ေမာတယ်ပန်း​တယ် သ​ေဘာမှာမထား​လို့​ရယ် ကွကိုယ်​ေရာင်း​ကာ မုန့်​ဝယ်စား​ပါ့​မယ်ဆို လည်လည်ထွက်ြဖစ်တယ်ခင်ဗျ။ ဟိုြကည့်​သည်ြကည့်​ ခဲမူး​ေစ့​ေလာက်က​ေတာ့​ ဘာအပန်း​ြကီး​တာ မှတ်လို့​ေလ။ ​ေကျာသပ်ရင်သပ် ဆယ့်​သံုး​ကျပ်​ေလာက် မကုန်ရင်ြပီး​တာပဲ။ သူများ​ေတွ​ေမး​ေတာ့​လည်း​ ကုန်ြကမ်း​ရှာတယ် ​ေြပာလိုက်မှာ​ေပါ့​။ ဂျပန်မှာ ဖလန်း​ဖလန်း​ထရ​ေအာင် ကိုယ်က မီလျံနာလည်း​မဟုတ်။ ဗိုလ်ချုပ်သား​လည်း​မဟုတ်။

  သူတို့​ဆီကဟာ​ေတွ ဘယ်​ေလာက်​ေဈး​ြကီး​သလဲဆို ကိုယ်တို့​ဗမာ​ေြခာက်​ေယာက်ကို တာဝန်ယူြပီး​ေခါ်တဲ့​ JICA က ဒါရိုက်တာက​ေလး​က​ေတာင် အဲ့​ဒီနား​ေရာက်ရင် လက်ညှိုး​က​ေလး​တထိုး​ထိုး​နဲ့​
  “Very dangerous place.” 
  “ပါသမျှ အကုန်​ေြပာင်လိမ့်​မယ်။”
   လို့​ သတိ​ေပး​ရှာတယ်။ ဒါနဲ့​ သူစိတ်ပူ​ေနမစိုး​လို့​
  “ငါကဘယ်မှ မသွား​ပါဘူး​။ အဲဒီနား​က ​ေကာ့​ေတး​ဘား​က​ေလး​မှာ ထိုင်ထိုင်​ေသာက်ရံုတင်ပါ။” 
  လို့​ဆို​ေတာ့​
  “ဂျပန်လိုမတတ်ပဲ ဘယ်လိုလုပ်ထိုင်သလဲ အဆင်​ေြပရဲ့​လား​။”
   လို့​ ​ေမး​ပါတယ်။
  “ကိစ္စမရှိပါဘူး​။ ဆိုင်ထဲမှာ အဂင်္လိပ်လို​ေပါက်တဲ့​ ​ေကျာင်း​သူ​ေကာင်မ​ေလး​ေတွ ရှိပါတယ်။ သူတို့​နဲ့​ ​ေဖာ​ေရှာလုပ်တာ​ေပါ့​။” 
  လို့​လည်း​ဆိုလိုက်​ေရာ ရှိသမျှ ဂျပန်ဆရာြကီး​ေတွပါ မျက်လံုး​ြကီး​ေတွ ြပူး​လာြပီး​
  “မင်း​ကို သူတို့​ ပိုက်ဆံအများ​ြကီး​ ​ေတာင်း​ေသး​လား​။” 
  လို့​ေမး​ပါတယ်။ ​ေနာက်​ေတာ့​မှ သိတာ သူတို့​ဆီမှာ အဲသလိုမျိုး​ ဆိုင်ထိုင်အ​ေဖာ်လုပ် စကား​ေြပာ​ေပး​တဲ့​ က​ေလး​မ​ေလး​ေတွကလည်း​ အလကား​ရတာ မဟုတ်ဘူး​။ လက်ဖျား​နဲ့​မထိရပဲနဲ့​ နင့်​ေန​ေအာင်​ေပး​ရတာ​ေတွ ရှိသတဲ့​။ သူတို့​နဲ့​စာရင် တို့​ဆီက ကာရာအို​ေက​ေတွမှာ အ​ေအး​ေသာက်​ေသး​ေပါက် ​ေဘး​ထိုင်​ေပး​ကိုင် (မိုက်ခွက် မိုက်ခွက်) က​ေလး​မ​ေလး​ေတွကို ငါး​ေထာင်​ေပး​ရတာက တန်သလိုလို အရှိသား​။ ​ေတာ်ပါ​ေသး​ရဲ့​။ ကိုယ်လိုပဲ လာ​ေသာက်တဲ့​က​ေလး​မ​ေလး​ေတွမို့​ ကိုယ့်​ေတာ့​ ​ေဘာက်ချာြဖတ်မသွား​ဘူး​။ သည်လိုမှန်း​သိ အာရိဂတ်​ေတာ ဆယ်ခါ​ေလာက် ဦး​ညွှတ်လိုက်ပါတယ်။

  ကာဘူကိ​ေချာ ြပီး​တဲ့​ေနာက် ​ေနာက်ထပ် ဗဟုသုတတိုး​လာတာက​ေတာ့​ ​ေမာင်ြကီး​တို့​ရွာပါ။ အရင်က​ေတာ့​ ​ေမာင်တို့​ချယ်ရီ​ေြမ လို့​ နံမယ်လှလှ​ေပး​ခဲ့​တယ်။သူတို့​က ​ေခါ်တာ​ေတာ့​
  "Host club"
   တဲ့​။ ​ေကာင်​ေလး​ ငယ်ငယ်​ေချာ​ေချာ​ေလး​ေတွ အြဖူအမဲ အရွယ်စံုဆိုက်စံု ​ေတွ့​ရတယ်။ အဲဒါ နီ​ေချာမဲလို့​ေခါ်တဲ့​ ​ေဂး​ရပ်ကွက် မဟုတ်​ေသး​ဘူး​ ထင်တာပဲ။ အဲဒီက​ေကာင်​ေလး​ေတွက ​ေဂး​မဟုတ်ဘူး​။ မမရဲ့​ေမာင်​ေလး​ေတွ။ ချိုသာတဲ့​စကား​ေလး​ေတွ ြကင်နာတဲ့​အယုအယ​ေလး​ေတွနဲ့​ မ​ေလး​ေမာင် ဝန်​ေဆာင်မှု​ေပး​တဲ့​ ရှန်ပိန်တစ်ခွက်ဟာ ​ေသာင်း​ဆိုလည်း​ဟုတ်၊​ သိန်း​ဆိုလည်း​ဟုတ်သတဲ့​။

  ဒါ​ေပမယ့်​ ဂျပန်ကို​ေရာက်စတုန်း​က ​ေကာင်​ေလး​ငယ်ငယ်​ေတွ ြမင်သမျှ ​ေဂး​လို့​ချည့်​ထင်မိတယ်။ ဘာလို့​ဆို​ေတာ့​ မျက်ခံုး​ေမွှး​က​ေလး​ေတွကို ​ေြပာင်​ေန​ေအာင် ရိတ်ြပီး​ ​ေသး​ေသး​မျှင်မျှင် သံုး​ရက်လ ခံုး​မျက်စလုပ်ထား​ြကတာကိုး​။ ဖက်ရှင်တဲ့​ဗျာ။ ဖက်ရှင်တဲ့​။ နှုတ်ခမ်း​ေမွှး​ မုတ်ဆိတ်​ေမွှး​လည်း​မရှိ ​ေြပာင်ရှင်း​ြကီး​။ ထား​ရင်လည်း​ သူတို့​အ​ေမွှး​က ကိုယ်လို ကျိုး​တိုး​ကျဲတဲ ဘိုသီဘတ်သီ မရိပ်နိုင်လို့​ ကျန်လာတာ မဟုတ်ဘူး​။ တိတိရိရိ ​ေဂါက်ကွင်း​ထဲက ြမက်ပင်များ​လို ပံု​ေဖာ်ထား​တာ။ မုတ်ဆိပ်ြကီး​နဲ့​ ဘိုက​ေတာ်မျက်ခံုး​နဲ့​က ဘယ်လိုမှ အစပ်အဟပ်မတည့်​။ ကိုယ်ဆို အချင်း​ချင်း​လက်တို့​ြပီး​ ရယ်လို့​ချည့်​ေနတယ်။

  ဂျပန်မှာ အင်မတန် နံမယ်ြကီး​တဲ့​ ​ေဂရှား​စံအိမ်ကို​ေတာ့​ ကိုယ်နဲ့​မတန်မရာမို့​ မ​ေရာက်ဖူး​ခဲ့​ပါဘူး​။ ဒါ​ေပမယ့်​ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ​ေတွ့​ရတဲ့​ ​ေဂရှား​မယ်က​ေလး​ေတွနဲ့​ သိပ်မထူး​ဘူး​လို့​ဆိုတယ်။ သူတို့​ဆီက အထူး​ကုဆရာဝန်ြကီး​ေတွ​ေတာင် လူတိုင်း​ မ​ေရာက်ဖူး​ဘူး​။ ညစာစား​ပွဲမှာ ဂျပန်ဆရာဝန်က​ေလး​ကို ​ေချာက်ချရင်း​
  “​ေဂရှား​မယ်​ေလး​လို လမ်း​ေလျှာက်ြပပါ။”
   လို့​ ခိုင်း​ေတာ့​ သူက ချက်ချင်း​ မနှဲ​ေလး​သံက​ေလး​နဲ့​ ဒူး​က​ေလး​ထုပ် ထိုင်ချလိုက်ြပီး​ ဟိုက် ဟိုက် ဟိုက် ဟိုက် နဲ့​ ​ေန​ေအာင် ဦး​ညွှတ်၊​ ဒူး​နှစ်​ေချာင်း​ြကိုး​တုပ်ထား​တဲ့​ ​ေြခလှမ်း​က​ေလး​နဲ့​ ​ေလျှာက်ြပတယ်။ တကယ်​ေတာ့​ ​ေဂရှား​ေဟာက်စ်ဆိုတာ ကိုယ်တို့​ထင်သလို ​ေဆာင်ြကာြမိုင် မဟုတ်ဘူး​။ ကိုယ်တို့​ဆီက စင်တင်​ေတး​ဂီတ​ေဖျာ်​ေြဖတဲ့​ လှပျိုြဖူက​ေလး​များ​နဲ့​သာတူတယ်။ ဆိုြပမယ်။ ကြပမယ်။ ဆာ​ေကး​ငှဲ့​တိုက်မယ်။ ကွာတာက ​ေခတ်သရုပ် ​ေခတ်စရိုက် မဟုတ်ပဲ ဂျပန်ရိုး​ရာ ယဉ်​ေကျး​မှုကို တဆံြခည်မယွင်း​ ထိမ်း​သိမ်း​ေနထိုင်တာက အဓိက။ ဒါ​ေြကာင့်​ ဂျပန်ကို​ေရာက်ရင် ​ေဂရှား​အိမ် ​ေရာက်ဖူး​မှ ြပည့်​စံုတယ်လို့​ဆိုတာ။

   ြပည့်​တန်ဆာဆိုတာကျ​ေတာ့​ ​ေဂရှား​ထက်​ေတာင် အဆင့်​ြမင့်​သတဲ့​။ အဲ့​ဒါ သိက္ခာကျစရာ မဟုတ်ဘူး​။ ​ေတာ်ဝင်မင်း​သမီး​က​ေလး​လို နုရွအုအက်​ေနမှ လုပ်လို့​ရတာတဲ့​။ လမ်း​ေလျှာက်ရင်​ေတာင် ခံုဖိနပ်ြကီး​တစ်ထွာ​ေလာက်နဲ့​မို့​ မလဲ​ေအာင် မယိုင်​ေအာင် ကာလသား​နှစ်​ေယာက် သံုး​ေယာက် တွဲကာရံကာ လိုက်​ေပး​ရသတဲ့​။ ဂျပန်မှာ ြပည့်​တန်ဆာြဖစ်ဖို့​ဆိုတာ မတစ်​ေထာင်မှာလည်း​ တစ်​ေကာင်မထွန်း​ဘူး​။
  “ြမင်သူတိုင်း​က ​ေငး​ြကည့်​ရတယ် ဝိုင်း​ရယ်။”
   ဆိုတာမျိုး​။ ဆု​ေတာင်း​ေကာင်း​မှ ြဖစ်ခွင့်​ရသတဲ့​။ ​ေြပာမ​ေြပာချင်​ေပါင်ကွာ။

  “အဟုတ်မှတ်လို့​ ​ေလျှာက်ဖတ်​ေနမိပါတယ်။ ခုထက်ထိ ​ေကာင်း​ခန်း​လည်း​ မ​ေရာက်​ေသး​ဘူး​။ လိုရင်း​ကို ​ေြပာစမ်း​ပါ။ ​ေမာင်ရင်​ေလး​ ဂျပန်မှာ တစ်ခါမှ မတစ်ခါခဲ့​ဖူး​လား​။” 

  လို့​ေတာ့​ ​ေမး​ပါနဲ့​ေအ။ သား​သား​အ​ေြကာင်း​လည်း​ သိသား​နဲ့​။
  “အိပ်မက်ဆန်​ေသာ အ​ေတွ့​များ​ြကား​ဝယ် မ​ေမွ့​လိုသူပါကွယ်။”
   လို့​ ​ေြပာခဲ့​တယ်​ေရာ။
  “ဒါြဖင့်​ ဘယ်မှာ အ​ေြကွး​ဆပ်နိုင်ခဲ့​လို့​တုန်း​။”
   လို့​ေတာ့​ ​ေစာဒကတက်စရာရှိသ​ေပါ့​။ အ​ေြကွး​ေတာ့​ ​ေကျ​ေလလား​ တင်​ေလသလား​ မသိ။ ​ေချာက်​ေပါက်ြကီး​ကျြပီး​ ငုတ်တုတ်​ေမ့​သွား​တာ တစ်ခါရှိသဗျ။ ဘယ်သူမှ ရိုက်မစစ်ရပါဘူး​။ ကွကိုယ်ပဲ ​ေဖာ်​ေကာင်လုပ်​ေတာ့​မယ်။ အိုဆာကာမှာ ယူနီဗာဆယ်စတူဒီယိုကိုသွား​တုန်း​က​ေပါ့​။

  အဲ့​ဒီ​ေန့​က တနဂင်္​ေနွဆို​ေတာ့​ အိုဆာကာမှာရှိသမျှလူငယ်​ေတွ အကုန် အဲသည်​ေရာက်​ေနသလား​ မ​ေြပာတတ်ပါဘူး​။ ရထား​ေတွဆိုတာ ြကပ်လိုက်တာများ​ ငပိသိပ် ငချဉ်သိပ်ပဲ။ သူတို့​ဆီကလူ​ေတွကလည်း​ ရထား​နဲ့​လူနဲ့​ အြပည့်​ပါဆို ဘယ်လိုရ​ေအာင်တက်တယ် မသိဘူး​။ တွန်း​တင်တဲ့​ စပယ်ယာမပါပဲနဲ့​ေတာင် ​ေစွ့​ကနဲရထား​ေပါ်ပါလာြကတယ်။ အထဲကလူြဖင့်​ လှုပ်​ေတာင် မလှုပ်သာဘူး​။ ရထား​ြကပ်ရတဲ့​ြကား​ထဲ ​ေဟာသည်က ဂဏာမြငိမ်တဲ့​ အမာစိန်တစ်​ေယာက်မှာ တမျိုး​တမည် သရိုး​သရီြကီး​ ြဖစ်လာလို့​ ကိုယ့်​ေရှ့​လူကို
  “အား​နာလိုက်တာ ချစ်ရယ်။” 
  လို့​ ြကည့်​မိလိုက်​ေတာ့​ မျက်လံုး​မျက်ဆန်​ေတွ ြပူး​သွား​တယ်။ ကိုယ်က​ေတာ့​ ငါကိုက အထိမခံ​ေရွှပန်း​ကန် ဆန်း​ဆန်း​တင့်​ြဖစ်သလား​မှတ်ပါတယ်။ ​ေရှ့​ကသူငယ်က​ေလး​က ​ေစာသက်ရဲ့​ အြကည့်​နဲ့​
  “​ေကာင်း​လား​ အကို​ေရ။ ​ေကာင်း​လား​။”
   လို့​ ြပန််ြကည့်​တယ်ဗျ။ ဖျား​ ဖျား​။ ဒါ ​ေသွး​ရိုး​သား​ရိုး​မှ မဟုတ်ပဲ။
  “လွှတ်​ေနာ်။ ခုချက်ချင်း​လွှတ်။ ​ေအာ်လိုက်ရမလား​။” 
  လို့​လည်း​ မ​ေအာ်ဝံ့​ဘူး​။ ကိုယ့်​ြပန်ကွိုင်ရှာရင် ဘယ်လိုရှင်း​မလဲ။ သူ့​ြကည့်​ရတာ အသက်မှ ြပည့်​ရဲ့​လား​မသိ။ ငါ​ေတာ့​ အမှုပိုြကီး​ဖို့​သာ ြမင်​ေတာ့​တယ်။ ရှက်လိုက်တာ။

  မျက်နှာလည်း​ ဘယ်နား​သွား​ထား​ရမှန်း​မသိဘူး​။ အညှာကိုင်ထား​ေတာ့​ ရုန်း​လည်း​မရုန်း​နိုင်ဘူး​။ ဒုက္ခနဲ့​ လှလှနဲ့​ ​ေကာင်း​ေကာင်း​ြကီး​ေတွ့​ေတာ့​တာပဲ။ ဘူတာမ​ေရာက်ချင်း​ သူြပုသမျှ နုရတဲ့​ဘဝပါဗျာ။ ဘယ့်​နှယ်မှ မတတ်နိုင်ဘူး​။ ရထား​ေပါ်ကဆင်း​ေတာ့​ လက်မှတ်​ေရာင်း​တဲ့​ ​ေကာင်တာနား​အထိ ပါလာ​ေသး​တယ်။ ဆိုး​လိုက်တဲ့​ေကာင်​ေလး​ဗျာ။
  သူ့​မှာ ရည်း​စား​ေကာင်မ​ေလး​လည်း​ ပါလျက်သား​နဲ့​။ လူြကည့်​ရတာလည်း​ နည်း​နည်း​ေလး​မှ မနွဲ့​ဘူး​။ ​ေနာက်ဆံုး​ေတာ့​ ြကံရာမရလို့​ အတူပါလာတဲ့​ ဆာဂျင်အပျိုြကီး​မမကို
  “ဓါတ်ပံု​ေလး​ေတွ ရိုက်​ေပး​ပါဦး​ေညာ်။”
   လို့​ အတင်း​လှမ်း​ေခါ်ြပီး​
  “ငါတစ်​ေယာက်တည်း​လာတာ မဟုတ်ဘူး​ေနာ်။ သ​ေဘာ​ေပါက်။”
   လို့​ အကာအကွယ်ယူခဲ့​ရတယ်။ တို့​အပျိုြကီး​ကြဖင့်​ သူ့​ခုတံုး​လုပ်လို့​ လုပ်လိုက်မှန်း​ေတာင် မသိပါဘူး​။ ကျုပ်လည်း​ အ​ေြကွး​ေတွ ​ေကျခဲ့​သလား​။ ထပ်တင်ခဲ့​တာလား​ မ​ေြပာတတ်​ေတာ့​ဘူး​။

  သင်ခန်း​စာ တစ်ခုတိုး​လာတာက​ေတာ့​ သူတို့​ဆီမှာ ​ေဂး​ဆိုတာ ကိုယ့်​ဆီက မိတ်ကပ်မကိပ်တို့​လို့​ မရှိတာ​ေတွ အကုန်ရှိ​ေအာင် ြဖည့်​ြပီး​မှ ​ေပတရာဆီ​ေလျှာက်ပါလို့​ ြမင်သ​ေလာက်ြပလိုက်ချင်ပါသည် လုပ်တာမျိုး​ မဟုတ်ဘူး​။ အ​ေတာင့်​လိုက် အစင်လိုက် ကျား​ကျား​ယား​ယား​ြကီး​လည်း​ ​ေဂး​ချင်​ေဂး​တယ်။ တကယ်​ေတာ့​ ​ေဂး​ဆိုတာ​ေတာင် ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မယ်။ သူ့​မှာ ​ေကာင်မ​ေလး​ငုတ်တုတ် ပါလာသား​ပဲ။ ဂျပန်ဝိုင်ယာြကိုး​များ​ဟာ + နဲ့​ - ​ေတွ့​မှ မီး​ပွင့်​တာ မဟုတ်ဘူး​။ + + အငုတ်ချင်း​လည်း​ ​ေရှာ့​ခ်ရှိသဟ လို့​ ဗဟုသုတ မှတ်သား​ရတာ​ေပါ့​ေနာ်။ ​ေအာင်မယ်​ေလး​။ ​ေမှာ်ရံု​ေတာက​ေလး​ အလည်လွန်မိပါတယ်။ အန်တီဂမ္ဘီရယ်။

  ကံ​ေကာင်း​လို့​ ချို နဲ့​ သား​ေရ ကိုယ်နဲ့​မ​ေကွကွင်း​ရ​ေလတယ်။ ​ေအာ် ဒါထက် စကား​မစပ်။ ဒီကိစ္စက ဂျပန်​ေတွကို အပုတ်ချအတင်း​တုပ်တဲ့​သ​ေဘာ မပါပါဘူး​ေနာ်။ ​ေြပာင်း​လဲလာတဲ့​ ယဉ်​ေကျး​မှုအသစ်ြကီး​မှာ ဘယ်​ေနရာမှာမဆို ရှိပါတယ်။ ြမန်မာြပည်မှာလည်း​ ရှိပါတယ်။ အထအန​ေကာက်ြပီး​ ​ေသွး​ခွဲသူ​ေတွများ​လွန်း​လို့​ ကိုယ့်​စကား​ကိုယ် ြပန်ြပန်ရှင်း​ေနရတာပ​ေလ။
  “​ေမ်ျာရံု​ေဟဝနျ ​ေတွာမိုငျစှနျ”
  Kansai Center, Japanese Culture Room ထဲက ြပည့်​တန်ဆာမ​ေလး​
  “​ေမ်ျာရံု​ေဟဝနျ ​ေတွာမိုငျစှနျ”
  "ပဲမများ​နဲ့​ ဆွဲစား​ခံရတတ်တယ်။"
  “​ေမ်ျာရံု​ေဟဝနျ ​ေတွာမိုငျစှနျ”
  ကာဘူကိ​ေချာက ြမန်မာဆိုင်း​ဘုတ်

 • “သရက်ပင်စိုက်​ေသာ အဖိုး​အို”

  “​ေမာင်တို့​မယ်တို့​ ​ေဆး​ခန်း​ဝင် အြပံုး​ပန်း​ကိုဆင်။ မဂင်္လာပါ လူနာများ​၊​ ညီညီညာညာ နှုတ်ဆက်ထား​။”

  “​ေဆး​ခန်း​ေလး​များ​ဖွင့်​ေတာ့​မည် ဖူး​တံဝင့်​လို့​ချီ။ စည်ပင်မှာ ​ေရွှရည်​ေလာင်း​ လုပ်ငန်း​လိုင်စင်​ေတာင်း​။”

  “မား​ကက်တင်း​ေလး​ တီတာတာ ​ေဒါက်တာ့​အနား​လာ။ မပီကလာ သူ့​စကား​ တူတူ​ေဝစား​။”

   ​ေဆး​ေကျာင်း​သား​က​ေလး​ေတွကို အဲ့​သလိုသင်​ေပး​ြပန်ရင်လည်း​ က​ေလး​ေတွကို အတတ်​ေကာင်း​ေတွ သင်​ေနတယ်လို့​ ​ေြပာြက​ေတာ့​မှာပဲ။ ဒါ​ေပမယ့်​လည်း​ တကယ်တမ်း​ လုပ်ငန်း​ခွင်ထဲ​ေရာက်လာ​ေတာ့​ ကိုယ်မသင်လည်း​ သူတို့​ဘာသူတို့​ အလိုလို တတ်ကုန်မယ့်​ဟာ​ေတွပါ​ေလ။ ​ေခတ်ကာလဆရာဝန်ဘဝ ဘယ်​ေလာက်ဆိုး​တယ်ဆိုတာ လက်ရှိအလုပ်ထဲက ဆရာဝန်​ေတွ​ေလာက် ဘယ်သူက ပိုသိဦး​မှာလဲ။

  ဆိုး​ေပမယ့်​ သည်ကျင်း​ထဲ ခုန်မဆင်း​မချင်း​ ​ေလာက်ဘဝ​ေရာက်မှာ မဟုတ်ဘူး​။ တချိန်မှာ ယင်​ေကာင်က​ေလး​လို ပျံဝဲချင်ရင် တွင်း​ထဲကဟာ​ေတွ ​ေြကာက်မ​ေနနဲ့​။ မျက်စိမှိတ်ြပီး​ ခုန်သာချပလိုက်။ အထဲ​ေရာက်​ေတာ့​ တစ်​ေကာင်​ေပါ်တစ်​ေကာင် လူး​ကာလှိမ့်​ကာနဲ့​ ​ေပျာ်သွား​လိမ့်​မယ်။

   ကျန်း​မာ​ေရး​ဝန်ထမ်း​ဘဝမှာ ဆရာဝန်တစ်​ေယာက်အ​ေနနဲ့​ အလွန်ဆံုး​တက်နိုင် ကျန်း​မာ​ေရး​ဝန်ြကီး​ထက် ဘယ်သူမှ မပိုဘူး​။ (ြမက်တစ်ပင်​ေတာင် မစိုက်ဖူး​၊​ ဗိုက် ​ေသနတ်မမှန််ဖူး​ပဲနဲ့​ေတာ့​ သမ္မတထိ မြဖစ်ချင်နဲ့​။ ဟိုက ​ေတာက်ချပလိုက်လိမ့်​မယ်။ အဟိ) အဲဒီကျန်း​မာ​ေရး​ဝန်ြကီး​ဆိုတာ​ေတွကို ြပန်ြကည့်​လိုက်စမ်း​ပါ။

  ဘယ်ဝန်ြကီး​လက်ထက်မှာ သူနဲ့​ေပါင်း​ြပီး​ ခရိုနီထွက်လာတယ် ြကား​ဖူး​လို့​လဲ။ အလှူခံမှာစိုး​လို့​ သိြပီး​သား​လူ​ေတွ​ေတာင် ခပ်တန်း​တန်း​က​ေလး​ ​ေနြကတာ မဟုတ်လား​။ ​ေနထိုင်မ​ေကာင်း​ြဖစ်​ေတာ့​မှသာ အကိုြကီး​ရဲ့​ ညီ​ေလး​ရဲ့​ ြပန်အမျိုး​စပ်ြကတာ။ ဒါ​ေြကာင့်​ ဦး​ေတဇတို့​၊​ ဦး​ေဇာ်​ေဇာ်တို့​ကို အား​ကျတယ်ဆိုရင်​ေတာ့​ ဆရာဝန်မလုပ်နဲ့​။ ဘယ်​ေတာ့​မှ ြဖစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး​။ (အဲသလို​ေြပာတာက
  “ပိုက်ဆံရှာချင် ဆရာဝန်မလုပ်နဲ့​” 
  လို့​ ​ေြပာတာထက် လူြကား​ေကာင်း​ပါတယ် မာမီ။) ဒါ​ေပမယ့်​ ကိုယ့်​ဆီကလူြကီး​ေတွ နိုင်ငံြခား​ထွက်ြပီး​ မဟာအရှက်​ေတာ်​ေတွ ကွဲလာတဲ့​အခါ​ေတွတိုင်း​ ကိုယ်တို့​ဌာနက ​ေရဗူး​ေပါက်တာ မလိုချင်ဘူး​ နဲ့​ ကုလား​မနိုင် ရခိုင်အမဲခံရ​ေနကျ။ သူများ​နိုင်ငံ​ေတွနဲ့​ ယှဉ်ရင် ကိုယ်တို့​က ဗိ​ေန္ဓာသာသာ အဆင့်​မှာပဲ ရှိ​ေတာ့​တယ် ဆိုရင် နာမ​ေနနဲ့​။ ခံလိုက်။ အဲ့​ဒါ အမှန်တရား​။ (ဟုတ်​ေတာ့​ဟုတ်တယ်​ေလ။ ဒါ​ေပမယ့်​ မ​ေြပာသင့်​ဘူး​ေပါ့​ေနာ။)

   သူတို့​ကိုယ်တိုင်လည်း​ သိသမှသိပ်သိတာ​ေပါ့​ဗျာ။ ကိုယ့်​ဆီက ဆရာြကီး​ေတွ ​ေရွှနန်း​ေတာ်ထဲ လူနာဝင်ဝင်ြကည့်​တယ်ဆိုတိုင်း​ ​ေဆး​ကုတယ် မမှတ်နဲ့​။ ​ေဆး​က နိုင်ငံြခား​သွား​ကုမှာ။ သစ်မရခင်စပ်ြကား​ ဝါး​ေပါင်း​ကွပ်တယ် ​ေြပာရမလား​။ အလိုက်​ေတာ်တန်သင့်​ရံုပ ခံပွင့်​ကိုကံုး​တယ် ​ေြပာရမလား​ မသိဘူး​။ လိုအပ်ရင် ဟိုအထိ မယ်ဒီကယ်ကာဗာလိုက်​ေပး​ရံုပဲ။ အလွန်ဆံုး​တိုင်ပင်လှရင်
  “ဒါ​ေလး​က ဘာ​ေဆး​လဲ။”
   ထက်မပိုဘူး​။ သူတို့​အသက်​ေတွက ဗမာဆရာဝန်​ေတွနဲ့​ စိတ်မချရဘူး​ထင်ပါရဲ့​ေလ။ ဒါက​ေတာ့​ သူတို့​အလွန် မဟုတ်ဘူး​ဗျ။ တီဗီထဲမှာ
  “အို ဝိုး​ ဝို ဝိုး​ တရံတခါဆီက ပုဂံရာဇဝင် အချစ်ဇာတ်လမ်း​မှာ…။”
   ဆိုြပီး​ ကျန်စစ်သား​မင်း​ြကီး​ ဇာတ်ခင်း​တဲ့​ ဘဘြကီး​ဟာ ​ေဆး​ထိုး​မှား​လို့​ ြဖစ်တာဆိုြပီး​ နန်း​တွင်း​အ​ေရး​ေတာ်ပံု သမိုင်း​မှတ်တမ်း​များ​က အခိုင်အမာ​ေရး​ထား​တယ်။ (တကယ်​ေတာ့​ အဲ့​ဇာတ်လမ်း​ ဆရာဝန်နဲ့​လည်း​ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး​။ ​ေဆး​ထိုး​တယ်ဆိုတာနဲ့​ ဆရာဝန်ြမင်လန့်​ေနတာ)

   သူတို့​ဟာသူတို့​ မယံုလို့​က​ေတာ့​ လကမ္ဘာ တက်ကုကု​ေပါ့​ဗျာ။ ကိုယ်တို့​ကျန်း​မာ​ေရး​ အဆင့်​အတန်း​ြကီး​ကို ြမှင့်​တင်ချင်တာက သူတို့​မှအပြဖစ်​ေသာ သန်း​ ၆၀ ြမန်မာြပည်သား​များ​အတွက်ပါ။ ​ေနာက်ဆံုး​ေတာ့​ အဲသဟာြကီး​ကို ဘယ်နည်း​နဲ့​ ဆွဲတင်ရ ဆွဲတင်ရ။ လူြကား​ေကာင်း​ေအာင်​ေတာ့​ လုပ်ြကဦး​စို့​ရဲ့​ဆိုြပီး​ နိုင်ငံတကာအကူအညီ​ေတွ လာသခိုက် အရပ်ကူပါ လူဝိုင်း​ပါနဲ့​ ဝိုင်း​ဝန်း​ြကိုး​စား​ြကတာ​ေပါ့​ေလ။ သိတဲ့​အတိုင်း​ ဆင်ြဖူ​ေတာ်ြပုတ်စား​ချင်​ေတာင် အိုး​ရှိမှ မဟုတ်လား​။ ကျန်း​မာြခင်း​သည် လာဘ်တစ်ပါး​ဆို​ေတာ့​ အဲသည်လာဘ်လာဘြကီး​ ြပည့်​စံုလာ​ေအာင် ကျန်း​မာ​ေရး​အသံုး​စား​ရိတ်ဆိုတာြကီး​ကို အရင်ြမင့်​တင်ြကတာ​ေပါ့​ဗျာ။ ဘာမှမပူနဲ့​။ အ​ေမလာသည်။ ​ေငွပါသည်။

  အ​ေမလည်း​ြပန် ​ေလပဲကျန် မြဖစ်ရ​ေလ​ေအာင် ကိုယ်တို့​ကျန်း​မာ​ေရး​မှာလည်း​ ​ေရရှည်ခံဖွံ့​ြဖိုး​မှု (Sustainable Development) ​ေလး​ ြဖစ်တည်လာ​ေအာင် ြကိုး​စား​ြကတယ်​ေပါ့​။ ​ေရရှည်ခံဖို့​ဆို​ေတာ့​ ြဖစ်ကတတ်ဆန်း​ ကံရာဇာငယ် ဘုရား​တည်သလို လုပ်လို့​ မြဖစ်ဘူး​ေလ။ လက်ဘက်​ေကာင်း​စား​ချင် ပ​ေလာင်​ေတာင်တက်​ေနှး​ရမတဲ့​။ ဒါ​ေြကာင့်​ မ​ေဗဒါ​ေရခပ်သလို စိတ်ရှည်လက်ရှည်က​ေလး​ ​ေစာင့်​ခပ်ြကတယ်။ ခပ်၍ရသမျှ​ေသာ ​ေရစင်တို့​ကို လူနာများ​အလို့​ငှာ ခွဲ​ေဝသံုး​စွဲြကတဲ့​အခါ ​ေဒါနပုဏ္ဏား​ ဓါတ်​ေတာ်​ေဝသလို ြဖစ်လိမ့်​မယ်လို့​ မနှစ်က ​ေရး​ခဲ့​ဖူး​တယ်​ေနာ်။ အဲသည်အချိန်တုန်း​က​ေတာ့​
  “ငါသာ​ေဝသည် ငါသည်ဘာမှမရပါတကား​။” 
  လို့​သာ ြမင်တာဗျ။ အခု အဲသည် ​ေဝြခမ်း​ေရး​ေတွ ကုသ​ေရး​ေတွနဲ့​ နဖူး​ေတွ့​ ဒူး​ေတွ့​ တစ်နှစ်​ေလာက် လုပ်လိုက်တဲ့​အခါ
  “​ေြပာြပစရာ​ေတွကလည်း​ တပံုြကီး​ ရှိ​ေသး​ပါလား​။”
   လို့​ သိလာတဲ့​အတွက် ​ေရး​ရြပန်ပါ​ေရာ။

   ပထမတစ်ချက်က​ေတာ့​ နိုင်ငံနဲ့​အဝှမ်း​က ြပည်သူ့​ေဆး​ရံုများ​အတွက် ​ေဆး​နှင့်​ေဆး​ပစ္စည်း​ ကိရိယာများ​ အများ​အြပား​ ြဖန့်​ေဝပံ့​ပိုး​ေပး​လိုက်တာ​ေပါ့​ဗျာ။ ဆင့်​ပါး​စပ် နှမ်း​ပက်တယ်ပဲ​ေြပာ​ေြပာ၊​ မ​ေရာက်​ေရာက်​ေအာင်​ေတာ့​ ပက်ထည့်​လိုက်တာ​ေပါ့​။ အြပင်လူ​ေတွက ​ေဆး​ရံုကို ​ေဆး​ေတွ​ေရာက်လာြပီပဲ ြမင်တာဗျ။ ​ေဆး​ရံုမှာ အဲသည်​ေဆး​ဝါး​ပစ္စည်း​ေတွကို လက်ခံသိမ်း​ဆည်း​ြပီး​ စာရင်း​နဲ့​အင်း​နဲ့​ မှတ်သား​ြဖန့်​ေဝ​ေပး​မယ့်​ ​ေလာ်ဂျစ်စတစ်ဆိုတာ မရှိဘူး​။ ဝဒ်ထဲကဆရာမ​ေတွကပဲ စာရင်း​လည်း​ေရး​ ​ေဆး​လည်း​ေပး​ မှတ်ရတယ်။

   အလုပ်​ေတွ ပိုလာတာကို​ေြပာတာ။ ဒီ​ေဆး​ေတွကို ဟိုး​တုန်း​က ​ေဆး​ခွဲတမ်း​လာထုတ်တဲ့​ ​ေတာဆရာဝန်​ေတွလုပ်သလို ​ေဈး​ထဲလက်လွှဲ​ေရာင်း​၊​ ပိုက်ဆံအိပ်ထဲထည့်​ြပန်လို့​ မရဘူး​။ အထုတ်ြပီး​ရင် အသိမ်း​ြပရတယ်။ ြပီး​ရင် ြပန်ခွဲ​ေဝ​ေပး​ြပီး​ အသံုး​စာရင်း​ ြပရြပန်တယ်။ တချို့​ပစ္စည်း​ေတွက အခွံြပန်အပ်ရတယ်။

  အရင်တုန်း​ကလို တစ်နိုင်တစ်ထမ်း​ တစ်ဖာတစ်ပံုး​ မဟုတ်​ေတာ့​ တာဝန်ပိုြကီး​တယ်။ သယ်ယူပို့​ေဆာင်တဲ့​ စရိတ်စက​ေတွြကီး​တယ်။ ဒါ​ေြကာင့်​ ရပ်​ေဝး​က ြပည်နယ်နဲ့​ တိုင်း​ေဒသြကီး​ေတွကို ကိုယ့်​ပိုက်ဆံနဲ့​ကိုယ်​ေဆး​ဝယ်ဖို့​ ဘတ်ဂျက်ပိုက်ဆံပဲ ချ​ေပး​လိုက်တယ်။ နယ်​ေတွမှာ ​ေဆး​ရံုကို သိန်း​ေထာင်နဲ့​ချီတန်ဖိုး​ရှိတဲ့​ ​ေဆး​ဝါး​ပစ္စည်း​တင်ဒါသွင်း​နိုင်တဲ့​ ​ေဆး​ဆိုင်​ေဆး​ကုမ္ပဏီြကီး​ြကီး​မား​မား​ မရှိဘူး​။

   တလက်စတည်း​ ဘာကိုသတိထား​မိသွား​သလဲဆို​ေတာ့​ နှစ်စဉ်နှစ်စဉ် ြမန််မာတစ်နိုင်ငံလံုး​အတွက် လိုအပ်​ေန​ေသာ ​ေဆး​ဝါး​ပစ္စည်း​များ​ကို အကုန်လံုး​နီး​ပါး​ နိုင်ငံြခား​က မှာယူတင်သွင်း​ေနရပါလား​ ဆိုတာ​ေပါ့​။ ​ေဆး​ထား​လိုက်ပါဦး​။ မိုး​ေရ​ေတာင် နိုင်ငံြခား​ကမှာရတာ။ ဆရာဝန်​ေတွလက်ထဲမှာ အရင်တုန်း​ကဆို BPI အခု​ေခါ်​ေတာ့​ MPF က ထုတ်လုပ်​ေသာ ​ေဆး​ဝါး​များ​ဆိုတာ မ​ေတွ့​ရတာ ဘယ်​ေလာက်ြကာပလဲ။ အဲဒီဟာြကီး​ ရှိမှရှိ​ေသး​ပါစ လို့​ ​ေအာင့်​ေမ့​ရတယ်။

  ကုန်ြကမ်း​ြပတ်လို့​ အြပင်က ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ​ေတွပဲ ငှား​ထား​သလိုလို။ ထုတ်​ေတာ့​ထုတ်​ေနမှာပါ​ေလ။ သူ့​အြပစ်တင်​ေနတာ မဟုတ်ပါဘူး​။ ကိုယ်တို့​တိုင်း​ြပည်ရဲ့​ ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်မှုအား​နည်း​တာကို ​ေြပာချင်တာပါ။ ဘာနဲ့​တူသလဲဆို​ေတာ့​ ဆင်း​ရဲသား​အိမ်က ကိုယ့်​ဘာသာချက်မစား​ပဲ ဆိုင်ကချိုင့်​ဆွဲစား​ေနသလို ြဖစ်တာ​ေပါ့​။ နှစ်စဉ် ကု​ေဋနဲ့​ချီ​ေသာ ကျန်း​မာ​ေရး​အသံုး​စား​ရိတ်​ေတွဟာ အိမ်နီး​ချင်း​နိုင်ငံများ​က ​ေဆး​ကုမ္ပဏီ​ေတွလက်ထဲကို ​ေရာက်ကုန်တာ ဘယ်သူမှ သတိမထား​မိဘူး​။ ခုထက်ထိ ​ေရဗူး​ေပါက်တာ မလိုချင်ဘူး​။ နိုင်ငံြခား​က​ေရဗူး​မှာဆိုတဲ့​အတိုင်း​ ရှိ​ေနဆဲပဲ။

   ထား​ပါ​ေတာ့​ေလ။ မထုတ်လုပ်နိုင်​ေသး​ရင်လည်း​။ မရှိ မကုပဲ ငုတ်တုတ်ထိုင်​ေနလို့​မှ မရတာ။ ဝယ်ဆိုလည်း​ ဝယ်ရမှာ​ေပါ့​။
  “​ေဆး​သည်ြကီး​။ လာပါဦး​။ ဘာ​ေတွပါလဲ။ ​ေဈး​နည်း​နည်း​ေလျာ့​။”
   အဲလိုဝယ်တာမျိုး​ေတာ့​ မဟုတ်ဘူး​ပ။ အစိုး​ရဌာနဆိုတာ ​ေဈး​ြပိုင်တင်ဒါစံနစ်နဲ့​ ​ေဈး​အသက်သာဆံုး​နဲ့​ အရည်အ​ေသွး​စံချိန်မီ​ေသာ ​ေဆး​ဝါး​များ​ကို ဘုတ်အဖွဲ့​များ​နဲ့​ အစည်း​အ​ေဝး​များ​စွာ ​ေခါ်ယူ​ေဆွး​ေနွး​ြပီး​မှ ဝယ်ရတယ်။ ဝယ်တာကတစ်​ေယာက် သံုး​တာကတစ်​ေယာက်မို့​ ရတာမလို လိုတာမရ မြဖစ်ရ​ေလ​ေအာင် ကိုယ်တို့​ ကုသ​ေရး​ဘက်ကဆရာြကီး​များ​လည်း​ တင်ဒါအစည်း​အ​ေဝး​များ​ကို မပျက်မကွက် တက်ြကရ​ေလတယ်။ အဲဒါလည်း​ လွဲ​ေန​ေသး​တာဗျ။ တကယ်​ေတာ့​ အဲဒီအလုပ်ကိုလုပ်မယ့်​ ကျွမ်း​ကျင်သူ သပ်သပ်လိုတယ်။

  တစ်နိုင်ငံလံုး​က ​ေဆး​ဝါး​သံုး​စာရင်း​ဇယား​ေတွထဲက ဝယ်လိုအား​ကို စံနစ်တကျ ဆာ​ေဗး​ဆင်း​ြပီး​ တွက်ချက်ထား​ရမယ်။ ကိုယ်ဝယ်လိုတဲ့​ ပစ္စည်း​ကို ထုတ်လုပ်တင်သွင်း​ေနတာ ကုမ္ပဏီဘယ်နှစ်ခုရှိသလဲ။ ဘယ်ကုမ္ပဏီက စိတ်ချယံုြကည်ရသလဲ။ ဘယ်သူက​ေတာ့​ နံမည်ပျက်ရှိတယ်။ ဘယ်သူက ြကား​ခံပွဲစား​သက်သက်ဆိုတာ​ေတွ သိထား​သင့်​တယ်။ ကိုယ်ဝယ်မယ့်​ ​ေဆး​ဝါး​ပစ္စည်း​ရဲ့​ အရည်အ​ေသွး​ကို စစ်​ေဆး​ဖို့​ ကျွမ်း​ကျင်သူလည်း​ လိုလာြပန်​ေရာ။

   ြပည်နယ်ြပည်မက ​ေဆး​ရံုြကီး​ေတွကို ပိုက်ဆံတစ်ခုပဲချ​ေပး​လိုက်ြပီး​ အဲသည်ကျွမ်း​ကျင်သူ ပညာရှင်များ​ မပါတဲ့​အတွက် အဆင်​ေြပသလို ြကုတ်ြကက်လိြကရတာ သိပ်​ေတာ့​ အဆင်မ​ေြပလှဘူး​ခင်ဗျ။ ဥပမာဆိုြကပါစို့​ဗျာ။ ​ေဆး​ရံု​ေပါ်ကလူနာ​ေတွကို ​ေသွး​ေြကာထဲက ​ေရထည့်​ေပး​ဖို့​ အရည်​ေလး​မျိုး​ရှိတယ်။

  လူနာရဲ့​ လိုအပ်ချက်အရ ဘယ်ဟာ ဘယ်​ေလာက်လိုသလဲဆိုတာ ဝဒ်ထဲကဆရာဝန်က ​ေန့​စဉ်တွက်ချက် ညွှန်ြကား​ေပး​ရတယ်။ ​ေဆး​စတိုက ထုတ်လာတဲ့​အထဲမှာ ​ေလး​မျိုး​စလံုး​ တြပိုင်နက် မပါနိုင်ဘူး​။ ပစ္စည်း​က ြပတ်ြပတ်သွား​လို့​ ခုတ​ေခါက် အချိုရည်က​ေလး​ ယူနှင့်​ဦး​။ ​ေနာက်တ​ေခါက် အငံရည်ချည့်​ယူနှင့်​ဦး​။ နဲ့​ ​ေစာင့်​ေစာင့်​ယူရ​ေတာ့​ ဗန်း​ေမာ်ဆရာ​ေတာ် ဆွမ်း​ဘုဉ်း​ေပး​သလို​ေပါ့​ဗျာ။ ဆွမ်း​ပွဲလာချလိုက် ဆွမ်း​ချည့်​ဘုန်း​ေပး​လိုက်။ ဆွမ်း​ဟင်း​လာချလိုက် ဆွမ်း​ကုန်​ေနလို့​ ဟင်း​ချည့်​ ဘုဉ်း​ေပး​လိ်ုက်၊​ ဆွမ်း​လိ်ုက်ပွဲ​ေရာက်လာ​ေတာ့​ ဆွမ်း​ဟင်း​က ကုန်ြပန်။ အဲသလို ြဖစ်ရတယ်။

  လူနာကို ​ေဆး​ေပး​ခါနီး​တိုင်း​ သူဘာလိုသလဲအြပင် အြမဲတမ်း​ထည့်​စဉ်း​စား​ရတာက ဝဒ်ထဲမှာ ဘာရသလဲ။ ဘာ​ေပး​နိုင်သလဲ။ သူတို့​ေပး​တာ မလံု​ေလာက်ဘူး​လို့​ေတာ့​ မထင်နဲ့​ေနာ်။ ဆရာဝန်အခန်း​ေတွဆိုတာ ​ေြခချစရာ မရှိဘူး​။ ဝဒ်ထဲက ​ေဆး​စတိုနဲ့​မဆံ့​လို့​ အဆင်​ေြပသလို ​ေနရာရှိသလို ထား​သိုသိမ်း​ဆည်း​ေနရတယ်။ လူအထင်ြကီး​မယ့်​စကား​နဲ့​ ​ေြပာရရင် Capacity မလံု​ေလာက်ပဲ တိုး​ချဲ့​ထား​တဲ့​အတွက် Overload ​ေတွ ြဖစ်​ေနတယ်​ေပါ့​ဗျာ။ (တချို့​က ဗမာလိုဆို သိပ်မ​ေပါက်ဘူး​။ ဘိုလိုညှပ်လိုက်မှ ​ေအာ် ဆို ဓါတ်သွား​တာ)

   ​ေနာက်ထပ်လိုအပ်​ေသာ Capacity တစ်ခုက​ေတာ့​ ဝန်ထမ်း​အင်အား​များ​ပါပဲ။
  “​ေဆး​ရံုမှာ ​ေဆး​ေတွ အလကား​ေပး​ေနြပီတဲ့​ေတာ့​။”
   ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိ​ေစနဲ့​။ တိတ်တိတ်က​ေလး​ အုပ်ထား​လို့​ မရဘူး​။ နဂိုတုန်း​က
  “ကုစရာပိုက်ဆံမှ မရှိတာ။ ​ေသချင်​ေသပ​ေစ။”
  ဆိုတဲ့​ လူနာ​ေတွ ​ေဆး​ရံု ​ေရာက်လာတာ​ေပါ့​။ ြဖစ်သင့်​တယ်​ေလ။ အဲလို ြဖစ်လာ​ေအာင် လုပ်​ေပး​တာပဲဟာ။ ဒါ​ေပသိ ​ေဆး​ရံုက ​ေသး​ေန​ေတာ့​ မဆံ့​ဘူး​။ လမ်း​လည်​ေခါင် ​ေကာ်ရစ်ဒါတ​ေလျှာက်မှာ ထိုင်ခံု​ေတွဆက်ြပီး​ အြမဲတင်ထား​ရတယ်။ ခွဲလူနာ​ေတွကို အရင်လို ချုပ်ရိုး​ေြဖတဲ့​အထိ တင်မထား​နိုင်ဘူး​။ စိတ်ချရ​ေလာက်ရင် သံုး​ရက်​ေလာက်နဲ့​ ​ေပး​ဆင်း​ရတယ်။

   ​ေန့​တိုင်း​ ဝဒ်​ေရာင်း​လို့​ရှိရင် လူနာရဲ့​ ​ေရာဂါအ​ေြခအ​ေနကိုချည့်​ပဲ မျက်​ေြခမြပတ် အကဲခတ်​ေနရတာ မဟုတ်ဘူး​။ ဘယ်သူ့​ကို အိမ်​ေပး​ြပန်လို့​ရမလဲ ကျီး​ကန်း​ေတာင်း​ေမှာက် ရှာရတယ်။ သူများ​ဝဒ်ကို လူနာလွှဲလို့​ ​ေနာက် နှစ်ပတ်​ေနမှ ြပန်ြပပါဆိုရင် သိပ်စိတ်တိုတာပဲ။ ကိုယ့်​ေခါင်း​ေပါ်ရွက်ထား​ရတာ မဟုတ်​ေပမယ့်​ လမ်း​လည်​ေခါင် ခံုဆက်ြပီး​တင်ထား​ရတဲ့​လူနာ​ေတွ ကုတင်မ​ေပး​နိုင်ရင် ကိုယ်ချင်း​စာတယ်​ေလ။

   ​ေဆး​ရံု​ေပါ်မှာ အြကာြကီး​ေစာင့်​ေနရတာ လူနာ​ေတွကမှ စိတ်မရှည်တာ မထင်နဲ့​။ ဆရာဝန်​ေတွလည်း​ စိတ်တိုတယ်။ ဒါ​ေပမယ့်​ မရပါဘူး​။ ​ေနရာတိုင်း​မှာ လူ​ေတွ ြပွတ်သိပ်ြကပ်ညပ်​ေနြပီး​ ြမို့​ထဲကား​လမ်း​ေတွ ပိတ်သလို ပိတ်​ေန​ေတာ့​ ​ေစာင့်​ရတာပဲ။ Elective Operation တစ်ခုအတွက် ကိုယ့်​လူနာ​ေဆာင်မှာ နှစ်ပတ်ထက်​ေစာြပီး​ ရက်ချိန်း​မ​ေပး​နိုင်ဘူး​။ တချို့​ေနရာ​ေတွမှာဆို
  “​ေဆး​ရံုမှာ ခွဲရင် နှစ်လ​ေစာင့်​ရမယ်။ ​ေဆး​ခန်း​မှာခွဲချင်် မနက်ြဖန်ခွဲ​ေပး​မယ်။” 
  ဆိုတာမျိုး​ေတာင် ြဖစ်ကုန်သတဲ့​။ အဲ့​ဒါ ခွဲခန််း​ရက်တိုင်း​ ည​ေန​ေလး​နာရီ ငါး​နာရီထက် ဘယ်​ေတာ့​မှ ​ေစာမြပီး​ဘူး​။ ခွဲခံု​ေလး​ခုရှိရင် တစ်ခံုမှမအား​ေအာင် ခွဲ​ေနြကတာ။ သူများ​အ​ေဆာင်​ေတွလည်း​ သည်လိုပဲ။ တ​ေလာက ဆရာဝန်​ေလး​တစ်​ေယာက် ​ေရး​တင်ထား​တာ ဖတ်လိုက်မိတယ်။ ဓါတ်​ေရာင်ြခည်ဌာနမှာဆို ရင်သား​ကင်ဆာလူနာ​ေတွ ​ေြခာက်လ​ေလာက် ​ေစာင့်​ရသတဲ့​။ သူတို့​လည်း​ ​ေန့​မအား​ညမအား​ လုပ်​ေပး​ေန​ေပမယ့်​ ြမန်မာတစ်ြပည်လံုး​မှာ သံုး​ခုပဲရှိတဲ့​ ဌာနဟာ တစ်​ေန့​ကို လူနာ ဘယ်နှစ်​ေယာက် ကုနိုင်မှာတုန်း​။ ဦး​ေနဝင်း​လက်ထက်က လူဦး​ေရ၊​ ဦး​သန်း​ေရွှလက်ထက်က လူဦး​ေရ နဲ့​ သည်က​ေန့​လူဦး​ေရ တူတာမှ မဟုတ်တာ။ ​ေဆး​ရံုက ကုတင် အ​ေရအတွက်ကသာ အရင်အတိုင်း​။

   အထက်အထက်က ဝန်​ေတွပိလာတဲ့​အခါ ​ေအာက်ဆံုး​မှာရှိတဲ့​ အုတ်ဖိနပ် ​ေဒါက်တိုင်က​ေလး​ေတွက ဝန်အ​ေလး​ဆံုး​ ပိြပား​ကုန်တာ​ေပါ့​ဗျာ။ အဲ့​ဒီ​ေနရာက​ေတာ့​ လက်​ေထာက်ဆရာဝန်က​ေလး​ေတွ၊​ အလုပ်သင်ဆရာဝန်က​ေလး​ေတွပါပဲ။ ကိုယ်တို့​ ငယ်ငယ်တုန်း​ကလို သင်ြကား​ေရး​ဘက်ကို ဘယ်သူမှ အာရံုမ​ေရာက်နိုင်ဘူး​။ ​ေဆး​ထိုး​၊​ ​ေသွး​ေဖာက်၊​ မှတ်တမ်း​ေရး​၊​ ​ေဆး​ေဝ၊​ ​ေစလိုရာ​ေစသမျှ သူတို့​ကချည့်​ ဒိုင်ခံလုပ်​ေနရတာပါ။ လူနာ​ေတွက ကိုယ့်​အတွက်ပဲ ကိုယ်သိတယ်။ တြခား​လူနာအတွက် ကိုယ်ချင်း​စာမ​ေပး​ဘူး​။ ဆရာဝန်အြကီး​ေတွကလည်း​ ကုသ​ေရး​ပဲ စိတ်ထဲရှိတယ်။ လူနာနဲ့​ တိုက်ရိုက်ထိ​ေတွ့​မှု အပိုင်း​မှာ သူတို့​နဲ့​ ြကား​ခံထား​တယ်။ ဒါ​ေြကာင့်​ ြကား​ညပ်စရာရှိရင် သူတို့​ပဲ ညပ်တယ်။

  ဆရာဝန်​ေတွ အ​ေပါက်ဆိုး​တယ် အ​ေြပာခံရတယ်။ အြမဲတ​ေစ စိတ်ရှည်ဖို့​ဆိုတာ လွယ်တဲ့​အလုပ် မဟုတ်ဘူး​။ သူများ​ကို အြမဲတမ်း​ ကလိကာရိကာ​ေရး​ေနလို့​ ကိုယ့်​ဘက် လက်ညှိုး​ထိုး​မခံရ​ေအာင် သတိြကီး​စွာ ထား​ေနတာ​ေတာင်မှ တချို့​လူနာ​ေတွက မ​ေအာ်လို့​မရဘူး​။ သူတို့​က ​ေနာက်ကတ​ေကာက်​ေကာက်လိုက်ြပီး​ ကိုယ်ြဖစ်ချင်တာကို အတင်း​အကျပ် လိုက်​ေတာင်း​ဆိုတယ်။ ရှင်း​ြပလည်း​မရဘူး​။ ဒီဆရာဝန် နည်း​နည်း​ပါး​ပါး​ ​ေပး​လိုက်ရင် အဆင်​ေြပသွား​မှာ လို့​ ထင်​ေနတယ်။ အြပံုး​မပျက် သည်း​ညည်း​ေတာ့​ ခံတာ​ေပါ့​ေလ။ ပါး​စပ်က​ေတာ့​ တစ်ခါတည်း​ ြပတ်​ေအာင် ပိတ်​ေြပာပလိုက်ရတယ်။ အလုပ်ထဲကဆရာဝန်​ေတွမှာ အ​ေတွ့​ရအများ​ဆံုး​ အြပံုး​ပန်း​က​ေတာ့​ မချိြပံုး​ နဲ့​ မဲ့​ြပံုး​ပဲ ြဖစ်စရာရှိတယ်။

   လွန်ခဲ့​တဲ့​ ဆယ်နှစ်​ေလာက် ဘွဲ့​လွန်​ေကျာင်း​သား​ဘဝတုန်း​က ကိုယ့်​ေအာက်ကဆရာဝန်​ေတွနဲ့​ အလုပ်လုပ်ရင်း​ စကား​စြမည် ​ေြပာလို့​ဆိုလို့​ ရယ်လို့​ေမာလို့​ အချိန်ရှိတယ်။ ကိုယ်ကအြကီး​တစ်​ေယာက်အ​ေနနဲ့​ သူတို့​ကို သင်လို့​ြပလို့​ ခင်လို့​မင်လို့​ ​ေပါင်း​နိုင်တယ်။ သည်က​ေန့​အချိန်မှာ သံုး​လတစ်ခါ ​ေရာက်လာတဲ့​ အလုပ်သင်​ေတွကို နံမယ်​ေတာင် မသိနိုင်​ေတာ့​ဘူး​။ ခိုင်း​စရာရှိရင် အား​လပ်​ေသာ တစံုတ​ေယာက်ရှာြပီး​ လက်ညှိုး​ထိုး​ခိုင်း​ရတယ်။ ​ေနာက်ြပန်​ေတွ့​ရင် လုပ်ြပီး​ပလား​ အ​ေြခအ​ေနဘယ်လိုလဲ ​ေမး​ရတယ်။

  အာလာပ သာလာပ တစ်ခွန်း​မှ ​ေြပာဖို့​ အချိန်မရ​ေတာ့​ဘူး​။ သူတို့​ကို အြကီး​ေတွက လိုက်ရှာ​ေနတယ်ဆိုတာ ခိုင်း​ဖို့​မဟုတ်ရင် ဆူဖို့​ပဲ ရှိမယ်။ လက်​ေထာက်ဆရာဝန်က​ေလး​ေတွဆို ခွဲစိတ်​ေဆာင်​ေရာက်​ေနတာ​ေတာင် ခွဲခန်း​မဝင်နိုင်ြက​ေတာ့​ဘူး​။ အြပင်ကအလုပ်​ေတွ သူတို့​မရှိ ဘယ်သူလုပ်မလဲ။ သည်လိုနဲ့​ နှစ်နှစ်ြပည့်​တဲ့​အခါ သူတို့​ကို နယ်​ေတွလွှတ်လိုက်ြက​ေတာ့​မယ်။ ရန်ကုန်​ေဆး​ရံုြကီး​မှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့​တာ ဘာပညာ​ေတွများ​ ကျွမ်း​ကျင်လိမ်မာခဲ့​သလဲ လို့​ ကိုယ့်​ဘာသာကိုယ်​ေတာင် မ​ေမး​ရဲဘူး​။ ရှက်လို့​။ ဘာမှမှ မသင်​ေပး​နိုင်တာ။ ဘာတတ်မှာတုန်း​။

   သိချင်တတ်ချင် ကိုယ့်​ဘာကိုယ် စာဖတ်ြပီး​ မာစတာလာတက်​ေချြကကွယ်။ ဒါလည်း​ပဲ တတ်လိမ့်​မယ် လို့​ ​ေြပာရမှာ ခက်ခက်ရယ်။ ကိုယ့်​ကိုယ်ကိုယ်​ေတာင် ငါတတ်လို့​လား​ ခနခန ​ေမး​ေနတုန်း​။ တတ်လို့​လုပ်​ေနတာလည်း​ မဟုတ်။ ငတ်လို့​လုပ်​ေနတာလည်း​ မဟုတ်ပါဘူး​ကွယ်။ ဘယ်သူမှ မရှိလို့​လုပ်​ေနတာပါ။ ကိုယ့်​ဆရာ​ေတွ ကိုယ့်​ကိုသင်​ေပး​နိုင်သ​ေလာက် ကိုယ့်​လက်ထက်မှာ ကိုယ့်​တပည့်​ေတွကို မသင်နိုင်​ေတာ့​ဘူး​။ အခု ကိုယ့်​တပည့်​ေတွလည်း​ ဆရာြဖစ်တဲ့​သူ ြဖစ်ကုန်ြကြပီ။ သူတို့​လည်း​ ကိုယ့်​ဘာသာသင်​ေနဆဲမို့​ ​ေအာက်ကလူြပန်မသင်နိုင်​ေသး​ဘူး​။

   ​ေနာင်ကျ ကိုယ်တို့​ဆရာြကီး​ေတွ ကိုယ်တို့​ကုမှာစိုး​လို့​ နိုင်ငံြခား​ကိုထွက်ကုရတယ်ဆိုရင် အဲဒါ ဆရာြကီး​တို့​စိုက်ခဲ့​တဲ့​ အသီး​ေလး​ေတွပါခင်ဗျာ လို့​ မ​ေြပာရက်ပါဘူး​ေလ။ သစ်တစ်ပင်​ေကာင်း​ရင် ငှက်တစ်​ေသာင်း​က အခုနား​နိုင်ပါတယ်။ သရက်ချိုချိုက​ေလး​ စား​ရဖို့​က​ေတာ့​ အခုမှ အပင်စိုက်လို့​ မြဖစ်နိုင်​ေတာ့​ဘူး​။ ထံုး​စံအတိုင်း​ နိုင်ငံြခား​ကသာ မှာစား​ရစ်ြက​ေပ​ေတာ့​ဗျာ။

 • “​ေအာက်လမ်း​ဆရာ”

  "ကယ်ြကပါဦး​ရှင်။ သမီး​ေလး​ကို တပ်က အတင်း​အဓမ္မသိမ်း​ယူသွား​လို့​။"
  "သား​သား​ ​ေကျာင်း​ကြပန်လာ​ေတာ့​ သား​တို့​အိမ် အချိ​ေတာ့​ဝူး​။"
  "လှိုင်သာယာမှာ လူ​ေပါင်း​ေသာင်း​နဲ့​ချီြပီး​ အိုး​မဲ့​ အိမ်မဲ့​ ြဖစ်ကုန်ြပီ။"
  ြကား​လိုက်ရသမျှ​ေတာ့​ ရင်ကွဲပက်လက်​ေတွချည့်​ပါပဲ။ စိတ်မခိုင်ရင် ဝင်မြကည့်​ေလနဲ့​။ မျက်ရည်ငှက်များ​ နား​ေစသတည်း​ ြဖစ်သွား​မယ်။ အညှီရှိရာ ယင်အံုဆိုသလို​ေပါ့​ေလ။ အစိုး​ရမ​ေကာင်း​ေြကာင်း​ေတွ ​ေထ့​ကာ​ေငါ့​ကာ ​ေရး​ေနသူြကီး​ဆို​ေတာ့​ မိုက်ခွက်ြကီး​ ​ေမး​ေရှ့​ထိုး​ြပီး​
  "ကို​ေရ။ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ပျိုပျို​ေမ စိတ်ညစ်တယ်တဲ့​။ သူက...။"
  လာလုပ်တဲ့​သူ​ေတွလည်း​ မရှား​ပါဘူး​။ ခက်တာက သည်ကလည်း​ ​ေကာလိပ်ဂျင်​ေနဝင်း​ြကီး​လို
  "ဒီကိစ္စနဲ့​ ပတ်သက်လို့​ ​ေြပာရမယ်ဆိုရင်​ေတာ့​...။"
  ဆိုြပီး​ ကရား​ေရလွှတ် တတွတ်တွတ် မ​ေြပာနိုင်​ေသး​ဘူး​ဗျ။ သ​ေြပခက်က​ေလး​နဲ့​ လက်အုပ်ချီြပီး​ နဖူး​စံုကိုင်ရိုက်​ေနတဲ့​ နတ်က​ေတာ်ြကီး​များ​ေတာင် အခါခပ်သိမ်း​ အ​ေြခာက်ပါး​စပ်က နတ်စကား​ တန်း​ထွက်တာမှ မဟုတ်ပဲ။ ပူး​တဲ့​အခါလည်း​ ပူး​မယ်။ နှူး​တဲ့​အခါလည်း​ နှူး​မယ် မဟုတ်လား​။ အလကား​ေန သူများ​ေယာင်တိုင်း​ ပစ်ခတ်ငို​ေြကွး​ ဒိုင်ဗင်ပစ်​ေနလို့​ မြဖစ်​ေသး​ပါဘူး​ေလ။ ကိုယ်​ေသ​ေသချာချာ မသိတဲ့​အ​ေြကာင်း​မို့​လို့​ မမှီး​မစပ် အနီး​မရပ် မကပ်မချဉ်း​ ​ေဝး​ေအာင်ခွင်း​ေနပါ​ေသာ်လည်း​ပဲ လိပ်ြပာလှသူမို့​ ထင်ပါရဲ့​။ အာရံု​ေတွ ရရလာြပန်ပါ​ေရာ။ ဟယ်။ သည်အတိုင်း​ဆိုရင်​ေတာ့​ မြဖစ်​ေသး​ပါဘူး​။ အတိတ်ကာလက ရိက္ခာမရတဲ့​ ြပိတ္တာမ​ေတွ အိပ်ယာအထမှာ စိတ်လာအဆွနဲ့​ တိုး​ပါ​ေပါ့​။ ​ေဇာ်ဂနီ ​ေဇာ်ဂနက် ​ေမာက်လံုး​ေမာက်ြပား​၊​ အမျိုး​မျိုး​အြပား​ြပား​ေသာ အ​ေမှာင့်​ပ​ေယာဂတို့​ကို အကွင်း​အကွင်း​ မုန့်​တီဟင်း​ကဲ့​သို့​ ရှင်း​လင်း​စွာြမင်ရ​ေလ​ေအာင် မန်ကျည်း​ေခါက်က​ေလး​ မျက်ကွင်း​ေဆး​ ​ေသွး​လိမ်း​ေပး​မှ​ေတာ်​ေတာ့​မယ်​ေလ ငါဟဲ့​ ​ေအာက်လမ်း​ဆရာ။ လာ​ေလ့​။

   ပါး​စပ်ဟလိုက်တာနဲ့​ အူဘယ်နှစ်​ေခွတန်း​ြမင်မယ့်​ဆရာြကီး​များ​က​ေတာ့​ သည်နိဒါန်း​က​ေလး​ ဖတ်မိရင်ကို ​ေရှ့​ဆက်ဖတ်စရာ မလို​ေတာ့​ဘူး​။
  "ဆဲလို့​ရြပီ။ ဆဲလို့​ရြပီ။ ဆဲလို့​ရြပီ။"
  ဆိုြပီး​ အသီး​သီး​ စ​ေတး​တပ်စ်​ေတွ ​ေကာက်တင်ကုန်ြက​ေရာ့​မယ်။ ဆန္ဒ​ေတွ မ​ေစာပါနဲ့​ဦး​ေလ။ ဆံုး​ေအာင်ဖတ်ြပီး​လည်း​ ဆဲလို့​ရပါ​ေသး​တယ်။ ဟုတ်တယ်။ သည်ကိစ္စဟာ အြကံပက်စက် စ​ေကာ​ေလာက်မှ ​ေစာက်မနက်၊​ ကမ္ဘာတည်သ​ေရွ့​ေရာ သံသရာအစဉ်ဆက်ဆက်ပါ လူယုတ်မာြကီး​ေတွ ​ေနရာက ဘယ်သူ့​ကိုမှ ဖယ်မ​ေပး​ပဲ ယုတ်ကန်း​ေသာ အကုသိုလ်အမှုတို့​ကို သူတို့​ကချည့်​ြပုချင်​ေသာ အာဏာရှင် စစ်အစိုး​ရရဲ့​ ​ေြပာ၍မကုန်၊​ ​ေရး​၍မြငီး​နိုင်​ေသာ မာယာတစ်သိန်း​ အပလိန်း​အန္တ​ေတွထဲက တစ်ခုမျှ​ေသာ ​ေရခဲထိပ်စွန်း​က​ေလး​ (Tip of the iceberg) ြဖစ်ပါတယ်။ (​ေအာင်မယ်မင်း​ ​ေရး​ရတာ အရသာရှိလိုက်တာ။ ဖတ်ရတာ​ေရာ ြမိန်ရဲ့​ မဟုတ်လား​) ဒါ​ေပမယ့်​ ဘိုး​ဘိုး​ရယ်။
  “သူ့​ချည့်​သာ​ေလာ”
  လို့​ေတာ့​ မ​ေမး​ပါနဲ့​။
  “ဆား​နှင့်​ပါဖျား​။ ဆား​နှင့်​ပါဖျား​။”
  လို့​ ဝင်ငံစရာ​ေတွ ရှိပါ​ေသး​တယ်။

   စစ်အစိုး​ရ ယုတ်မာတယ်ဆိုတာ ဘီဘီစီ ဗီအို​ေအက ​ေအာ်​ေပး​မှ သိရမယ့်​ဘဝ မဟုတ်ပါဘူး​။ တို့​က ကိုယ်တိုင်ခံရတဲ့​သူ။
  "ရင်မှာခံစား​ရတဲ့​အြဖစ်ကို မင်း​က နား​မလည်ဘူး​။"
  လို့​ေတာင် အိုင်ရင်း​ဇင်မာြမင့်​အသံ​ေလး​နဲ့​ ဂိုး​ထည့်​လို့​ရတယ်။ မတရား​မှု​ေတွဆိုတာ တိုင်း​ြပည်နဲ့​အဝှမ်း​ တင်း​ြကမ်း​ြပည့်​ေနတာ။ ဘယ်​ေနရာမှာမှ မလွတ်ဘူး​တဲ့​။ (​ေြပာြကတာပဲ​ေလ။ ဟုတ်မဟုတ် ကွကိုယ် ချင့်​ချိန်) သို့​ေပမယ့်​လည်း​ အခုလက်ရှိကိစ္စမှာပဲ ြမင်​ေအာင်ြကည့်​ပါ​ေလ။ အိုး​ေပျာက်အိမ်​ေပျာက် လမ်း​ေဘး​ေရာက်​ေနတဲ့​ဘဝမှာ​ေတာင်
  "မင်း​တို့​ဟာ​ေတွ တကယ်​ေရာ ဟုတ်လို့​လား​ကွာ။"
  လို့​ သံသယ အဝင်ခံြကရရှာတယ်။ အဲဒါ ဘာြဖစ်လို့​လဲ သိလား​။ ​ေနရာတကာမှာ အစစ်​ေတွချည့်​ပဲ မဟုတ်ဘူး​။ အင်ထုထား​တဲ့​ အတု​ေတွ လက်ဆုပ်လက်ကိုင်နဲ့​ ​ေတွ့​ရဖန်များ​လာတဲ့​အခါကျ​ေတာ့​
  “ကျား​”
  “ကျား​”
  နဲ့​ ​ေအာ်ဖန်များ​လို့​ တကယ့်​ကျား​လာတဲ့​အခါ ဘယ်သူမှ လာကယ်မယ့်​သူမရှိပဲ လည်စင်း​ခံရတဲ့​အြဖစ်မျိုး​ တိုး​ရတယ်။

   ဒါ​ေြကာင့်​ ပိတ်သတ်ြကီး​ေရ။ သည်တစ်ခါ စစ်အစိုး​ရကို မဆဲဘူး​ သိလား​။ (ဆဲလို့​ ဝမှကိုး​။ ဟိဟိ။) ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဒုက္ခသည်အစစ်မဟုတ်ပဲနဲ့​ ဒုက္ခသည်​ေယာင်​ေဆာင်ြပီး​ တကယ့်​ဒုက္ခသည်အစစ်​ေတွ ရသင့်​ရထိုက်​ေသာ အခွင့်​အ​ေရး​များ​ကို ခိုး​ယူသွား​ေသာ အတုအ​ေယာင် အ​ေရြခံုများ​ကို ဆဲလိုက်ြကရ​ေအာင်​ေနာ်။ ဥပမာ ဆိုြကပါစို့​ဗျာ။ နာဂစ်တုန်း​က ြမစ်ဝကျွန်း​ေပါ်မှာ လူ​ေပါင်း​သိန်း​ချီ​ေသြကပျက်စီး​ြပီး​ အိုး​မဲ့​အိမ်မဲ့​ ဘဝပျက်ကုန်တယ်။ ရင်နာစရာ​ေကာင်း​လွန်လွန်း​လို့​ ကိုယ့်​ြပည်တွင်း​က​ေရာ နိုင်ငံတကာကပါ လူသား​ချင်း​ စာနာ​ေထာက်ထား​ေသာ အ​ေထာက်အပံ့​ အကူအညီများ​ ​ေပး​ပို့​ြကတယ်။ အဲဒါ​ေတွကို ဒုက္ခသည်​ေတွကို မ​ေပး​ပဲ ြကား​က ကိုယ်ကျိုး​အတွက် ြဖတ်ခုတ်သံုး​စွဲပစ်မယ် ဆိုပါစို့​။ သည့်​ထက်ယုတ်မာတာ​ေတာင် သည့်​ေလာက်ယုတ်မာနိုင်ပါဦး​မလား​။ အလား​တူပါပဲ။ လူ​ေြကာင့်​ြဖစ်တဲ့​ ဆင်း​ရဲဒုက္ခ (Man-made Disaster)​ေတွနဲ့​ ကိုယ်တိုင်ြကံု​ေတွ့​သ​ေယာင် မာယာ​ေတွဆင်ြပီး​ စီး​ပွား​ေရး​ နိုင်ငံ​ေရး​ အြမတ်ထုတ်သွား​သူ​ေတွများ​လာတဲ့​အတွက် တကယ်တမ်း​ ဒုက္ခပင်လယ်​ေဝြကရသူ​ေတွမှာ လှစ်လျူရှုခံြကရမယ်ဆိုရင် ဘယ်တရား​ပါ့​မလဲ။
  "သည်လို အြဖစ်အပျက်မျိုး​ရှိတယ်။ ဟုတ်လား​။"
  ဆိုြပီး​ ​ေပါင်း​တာရဲ မျက်နှာ​ေပး​ြကီး​နဲ့​ အခုမှ လာြကည့်​မ​ေနပါနဲ့​ေလ။ လာ။ လိုက်ခဲ့​။ သက်​ေသြပမယ်။

   အခု​ေလာ​ေလာဆယ် သုဝဏ္ဏြကက်ဘဲ​ေဈး​နား​က ကား​လမ်း​ပလက်​ေဖာင်း​ေပါ်မှာ ယာယီတဲက​ေလး​ေတွထိုး​ြပီး​ ြမန်မာ့​ဂုဏ်​ေရာင်အိမ်ယာအတွက် ဆန္ဒ​ေဖာ်ထုတ်​ေနသူများ​ ဆိုတာ ရှိတယ်။ သွား​ ​ေလ့​လာြကည့်​။ နဂိုတုန်း​က အဲသည်​ေနရာမှာ ဘာမှ မရှိဘူး​။ အခု ​ေန့​ချင်း​ညချင်း​ ​ေဈး​တန်း​က​ေလး​လို လူ​ေတွစည်ြပီး​ ကား​လမ်း​ေတွ ပိတ်ကုန်ြပီ။ မီဒီယာသမား​ေတွ များ​များ​လာစမ်း​ပါ။ သူတို့​က လူသိသထက်သိ​ေအာင် ​ေြကာ်ြငာချင်​ေနတာ။ ြဖစ်နိုင်ရင် လက်ပံ​ေတာင်း​ေတာင်​ေလာက်ကို နံမယ်ြကီး​သွား​ချင်​ေသး​။ သနား​ပါတယ်။ ဒုက္ခသည်​ေတွတဲ့​။ ​ေနပူြကဲတဲထဲမှာ ​ေစာင်က​ေလး​ေတွကာလို့​ ပလက်​ေဖာင်း​မင်း​သား​ ဇာတ်ခင်း​ေနြကရတယ်။ ရ​ေကာ်ဒါက​ေလး​ တစ်လံုး​ေလာက် ယူသွား​ြကည့်​။ ြဖစ်​ေြကာင်း​ရယ်တဲ့​ကုန်စင် နတ်သံ​ေနှာလို့​ ​ေြပာြပချင်သူ​ေတွချည့်​ပဲ။ ရင်ဘတ်ြကီး​ထုထုြပီး​ကို ငိုြပနိုင်တယ်။ ည​ေနည​ေနစည်တယ်​ေလဆိုတဲ့​ အဲ့​ေနရာ​ေလး​က မိုး​စုပ်စုပ်ချုပ်တဲ့​အခါ ဘယ်နှစ်​ေယာက်များ​ ကျန်ပါလိမ့်​။ အချိန်တန် အိမ်ြပန်ြကသူချည့်​ပဲဆို ဒုက္ခ။ အဲသည်လူ​ေတွ ဘယ်က​ေန​ေရာက်လာသလဲ။ ဘယ်ကိုြပန်သွား​ြကတာလဲ။ ​ေန့​တွက်မှ ကိုက်ပါ့​မလား​။ အမိုး​မပါ။ အကာမရှိ၊​ ြခင်​ေတွကကိုက်၊​ ြကက်​ေစာ်ဘဲ​ေစာ်ကနံ၊​ ​ေရဘယ်ကရလို့​ အိမ်သာဘယ်နား​တက်ြကပါလိမ့်​ လို့​ အိုး​ကမပူ စ​ေလာင်း​ကပူ ပူမိပါသည်​ေလ။

   လူဆိုတာ ကိုယ့်​ထိမှ မချိ​ေအာင် နာတတ်တဲ့​အမျိုး​ဗျ။ တကယ်လို့​များ​ သူတို့​ေနရာမှာ ကိုယ်​ေရာက်​ေနြပီ ဆိုပါစို့​။ တဲ​ေပါ်က တိုက်​ေပါ်​ေရာက်မယ်လို့​ အဖယ်ခိုင်း​ြပီး​မှ ကိုယ့်​ေနရာက အဆင့်​ြမင့်​အိမ်ယာြကီး​ကို သိန်း​ေထာင်​ေသာင်း​ချီြပီး​ ​ေရာင်း​စား​ြကမယ်။ ကိုယ့်​ကျ​ေတာ့​ သည့်​ထက်သည် ပို​ေဝး​တဲ့​ေခါင်တဲ့​အရပ်မှာ တဲပဲထပ်ထိုး​ေန​ေချဦး​ဆိုြပီး​ အနိုင်ကျင့်​ခံရမယ်။ သည်အြဖစ်မျိုး​ ြကံုလာရင် သည်း​ခံြခင်း​တရား​ လက်ကိုင်ထား​ြပီး​ တရား​နဲ့​ မ​ေြဖနိုင်ရင်သာ​ေနမယ်။ အနည်း​ဆံုး​ ဗိုလ်ချုပ်အဆင့်​ေလာက်ရှိတဲ့​ အာဏာလက်ရှိလူ​ေတွကို လမ်း​ေဘး​ေစာင်ကာြပီး​ အံတုဘက်ြပိုင်နိုင်ဖို့​ဆိုတာက​ေတာ့​ ​ေတာ်​ေတာ် မလွယ်တဲ့​ကိစ္စပါ​ေလ။ အား​ေပး​အား​ေြမှာက်ြပုမယ့်​သူ မရှိပဲနဲ့​ ြဖစ်ကို မြဖစ်ဘူး​။

   ဒါ​ေပမယ့်​ ​ေြမှာက်​ေပး​မယ့်​သူ​ေတွက ပါး​စပ်က​ေလး​နဲ့​တင် ​ေြမှာက်​ေပး​မှာ မဟုတ်ဘူး​။ အိမ်က​ေန ဖယ်ရီနဲ့​ လာြကိုမှာ။ ​ေန့​တွက် နဲ့​ ထမင်း​စား​ရိတ်လည်း​ ​ေပး​မယ်။ ဗီနိုင်း​ေတွ လိုသ​ေလာက် မှာ​ေပး​တယ်။ မီဒီယာ အင်တာနက်နဲ့​ ဂျာနယ်​ေတွထဲလည်း​ ပါရ​ေစ့​မယ်။ အဆင်​ေြပရင် ြပည်ပမီဒီယာ​ေတွနဲ့​ပါ အင်တာဗျူး​ေပး​ြပီး​ ယူကျု​ေပါ် ​ေဖ့​စ်ဘုတ်​ေပါ် တင်​ေပး​ဦး​မယ်​ေလ။ ကျူး​ေကျာ်တဲများ​ ထိုး​ချင်သပဆို ဝါး​လံုး​ သက်ကယ် ကား​ဘယ်နှစ်စီး​စာ လိုချင်သလဲ​ေြပာ။ တူ​ေရာ သံပါ၊​ နှီး​ဖျာမကျန် စပွန်ဆာ​ေပး​နိုင်တယ်။ ​ေပး​လည်း​ေပး​တယ်။ ပလီဖျက် အိမ်ဖျက် ဖျက်ချင်လည်း​ မခဲယဉ်း​ပါဘူး​။ ဘူဒိုဇာပါ လိုရာ​ေရာက်​ေအာင် ​ေမာင်း​ေပး​ပါလိမ့်​မယ်။ ကား​ေမာင်း​သက် အနှစ်၂၀ ရှိတဲ့​ ကိုယ်​ေတာင် အဲ့​လိုယန္တယား​ြကီး​ေတွ စက်ဘယ်လိုနှိုး​ရမှန်း​မသိဘူး​။ ဥက္ကံကဆရာ​ေတာ်​ေတွများ​ ဆရာမကူ သယမ္ဗူ နဲ့​ ဘူဒိုဇာပါ ကျွမ်း​ကျင်​ေလတယ်။ တန်​ေတာ့​ အဲသည်ဆင်း​ရဲသား​မျိုး​ချစ်ပုဂ္ဂိုလ်များ​ဘက်က မား​မား​မတ်မတ် ရပ်တည်​ေပး​သူ စပွန်ဆာများ​ဟာ မဟုတ်ကာမှလွဲ​ေရာ။ သိြကား​မင်း​ြကီး​ ဦး​မာဃ မ​ေကာင်း​သူပယ် ​ေကာင်း​သူကယ်ဖို့​ လူ​ေယာင်ဖန်ဆင်း​ လွှတ်လိုက်တယ် ထင်ပါရဲ့​ေနာ်။

   သမီး​ေလး​ရွာနဲ့​ ပတ်သက်ြပီး​ ​ေသ​ေသချာချာ သိတဲ့​သူက ​ေဖ့​စ်ဘုတ်​ေပါ်တင်ထား​တာလည်း​ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ သူ​ေြပာ​ေတာ့​မှ ဟုတ်သား​ပဲ။ အဲဒီ​ေနရာ ကိုယ်​ေရာက်ဖူး​တယ်။ ဖူး​ြကီး​တာဆံု နား​က​ေနရာ။ အစက ဘာရွာမှ မရှိဘူး​ဆိုတာလည်း​ ဟုတ်တယ်။ တပ်ပိုင်​ေြမအြဖစ် သိမ်း​ထား​တယ်ဆိုတာလည်း​ ဟုတ်တယ်။ ဘာြဖစ်လို့​ သိသလဲဆို​ေတာ့​ အဲဒီ​ေနရာ​ေတွ တပ်ပိုင်​ေြမအြဖစ် မသိမ်း​ခင်တုန်း​က အကွက်​ေတွ​ေဖာ်ြပီး​ ဥယျာဉ်ြခံ​ေြမအြဖစ် ဂရံနဲ့​ငှား​စား​တယ်။ ဧကနဲ့​ဝယ်ရင်​ေတာင်မှ ​ေဈး​ကဘယ်​ေလာက်မှ မရှိဘူး​။ ဘယ်သူမှလည်း​ ဝယ်တဲ့​သူ မရှိဘူး​။ ဒါ​ေပမယ့်​ ကိုယ်တို့​ဝယ်ခဲ့​ဖူး​တယ်။ ​ေသာင်း​ဂဏန်း​နဲ့​ ​ေြမပိုင်တာ အဲ့​နား​မှာပဲ ရှိတယ်။ ကိုယ့်​ဦး​ေလး​က ကန်စွန်း​ဥ၊​ ပိန်း​ဥ နဲ့​ ချဉ်​ေပါင်ခင်း​က​ေလး​ပျိုး​ထား​တယ်။ မနက်ခင်း​က သွား​ြပီး​ အ​ေဒါ်ကထည့်​ေပး​လိုက်တဲ့​ ထမင်း​ချိုင့်​က​ေလး​နဲ့​၊​ ငပိ​ေလး​ ငှက်​ေပျာဖက်ကျွမ်း​ေအာင် မီး​ဖုတ်ြပီး​ ချဉ်​ေပါင်ဟင်း​က​ေလး​ ချက်စား​တာ ခုထက်ထိ မ​ေမ့​ဘူး​။ ြပန်လာ​ေတာ့​ လက်မှာ ငပိနံ့​ေလး​စွဲလာလို့​ တစ်လမ်း​လံုး​ နမ်း​နမ်း​ြကည့်​လာတာ သတိရတယ်။ သိပ်မြကာပါဘူး​။ အဲသည်အကွက်​ေတွအား​လံုး​ တပ်ပိုင်​ေြမအြဖစ် သိမ်း​ပလိုက်ြပီဆိုလို့​ နှ​ေြမာတသ သံုး​ြကိမ်ရွတ်ဆိုြပီး​ သာဓု​ေခါ်ပလိုက်တာ ​ေမ့​ေတာင် ​ေမ့​ေနြပီ။ အဲ့​ဒါ အ​ေရး​အခင်း​မြဖစ်ခင်တုန်း​က။ အ​ေရး​အခင်း​ြဖစ်ြပီး​ေနာက်ပိုင်း​ ဂရံရှိတဲ့​သူ​ေတွ ြပန်​ေလျှာက်ရင် ​ေြမကွက်အစား​ေပး​သလိုလို ​ေြပာသံြကား​မိ​ေပမယ့်​ ဘယ်သွား​ေမး​ရမှန်း​မသိလို့​ သံ​ေယာဇဉ်ြဖတ်လိုက်တယ်။

   ခုကျ ဘာြဖစ်လို့​ ​ေချး​ေြခာက်​ေရနှူး​ လုပ်ရသတုန်း​ဆို​ေတာ့​ ဘုမသိဘမသိနဲ့​ သူများ​ေရး​တာကို ကျိတ်မှိတ်​ေထာက်ခံတယ် ထင်မှာစိုး​လို့​။ ​ေရာက်ဖူး​တယ် သိတယ်ဆိုတဲ့​အ​ေြကာင်း​ေြပာတာ။ သူများ​ေရး​ထား​တဲ့​စာကို ကိုယ်ြမင်ဖူး​သိဖူး​ထား​တာနဲ့​ ချိန်ြကည့်​တာ။ သူ​ေရး​ထား​တာက သမီး​ေလး​ရွာက ၂၀၁၃ အစပိုင်း​မှ စတည်လာတာတဲ့​။ အုပ်ချုပ်​ေရး​မှူး​ မရှိဘူး​။ ​ေကျး​ရွာဖွဲ့​စည်း​ပံု မရှိဘူး​။ ဒါ​ေပသိ ​ေြမြကီး​ရှိတယ်။ စိုက်ပျိုး​စား​လို့​ရတယ်ဆိုရံုနဲ့​ေတာ့​ အဲသ​ေလာက် ြပဿနာ မတက်​ေသး​ပါဘူး​။ ခုဟာက ​ေရာင်း​စား​လို့​ရတယ်ဆိုတဲ့​ ​ေဈး​ကွက်ြကီး​ေပါ်လာလို့​။ ​ေလာ​ေလာဆယ် တက်​ေနလို့​ရမယ်။ ​ေနာင်ကျ ​ေလျာ်​ေြကး​ရ​ေတာ့​ ​ေငွထုပ်ပိုက်ြပီး​ ြပန်လာမယ်ဆိုတဲ့​ ခါ​ေတာ်မီ စီမံကိန်း​သမား​ေတွ၊​ ​ေနာက်ကွယ်က ရင်း​နှီး​ြမှုတ်နှံလိုသူ​ေတွ​ေြကာင့်​ ဇာတ်ရှိန်က တ​ေြဖး​ေြဖး​ တက်လာတာပါ။ အစိုး​ရက​ေလျှာ့​ေပး​လိုက်လို့​ တရား​ဝင်ြဖစ်သွား​ရင် ​ေြမြကီး​က ​ေရွှသီး​ေတာ့​တာကိုး​။

   ဒါကိုလည်း​ အမှန်လို့​ မယူလိုက်နဲ့​ဦး​ေနာ်။ အခုပဲ ​ေဖ့​စ်ဘုတ်​ေပါ်မှာ ဓါတ်ပံုြကီး​နဲ့​တက်လာြပန်​ေရာ။ ၂၀၀၀ ြပည့်​နှစ်က လဂွမ်း​ြပင်​ေရ​ေလှာင်တမံ​ေကျာက်စာမှာ သမီး​ေလး​ ​ေကျး​ရွာအနီး​လို့​ အခိုင်အမာပါတယ်လို့​ ြပန်ြငင်း​ေနြပန်ြပီ။ ဘယ်ဟာကို ယံုမှာလဲ။ ကိုယ်တိုင်မှ မ​ေရာက်ဘူး​တာ ဘယ်ဟာမှ မယံုဘူး​ေပါ့​။ ရှင်း​ရှင်း​ေလး​။ အမှန်တရား​က အမှန်တရား​ပဲ။ သူ့​ဟာသူ​ေနတာ။ လူ​ေတွလိုချင်တာ အမှန်တရား​မှ မဟုတ်ပဲ။ ငါမှန်တယ်ဆိုတာပဲ လိုချင်တာ။ အဲသလိုနဲ့​ပဲ ဘယ်သူဘာ​ေြပာ​ေြပာ တို့​မယံုဘူး​ ဘဝ​ေရာက်လာတာ ြမင်တဲ့​အတိုင်း​ပဲ။ မယံု​ေတာ့​ လူလိမ်လူညာ​ေတွ နစ်နာစရာ မရှိပါဘူး​။ ​ေလာကြကီး​ လိမ်စား​စရာ လူမှ မကုန်တာ။ ကိုယ်မယံုလည်း​ ​ေနာက်လူယံုလိမ့်​မယ်။ အမှန်တကယ် ဒုက္ခ​ေရာက်သူ​ေတွမှာသာ နူရာလည်း​ ဝဲစွဲတယ်။ လဲရာလည်း​ သူခိုး​ေထာင်း​ခံရတယ်။

   ဒါမျိုး​ကိစ္စ​ေတွ အမ်း​မှာကတည်း​က လူပါး​ဝခဲ့​ပါတယ်။ တရုတ်ဓါတ်​ေငွ့​ပိုက်လိုင်း​ ြဖတ်မယ်ဆိုတဲ့​ေနရာ​ေတွကို ​ေရှ့​က တစ်မိုင်စာ​ေလာက် ြကိုြကိုရှင်း​ြပီး​ ​ေြမလာတိုင်း​တဲ့​အချိန် အပင်က​ေလး​ေတွ ​ေထာင်​ေန​ေအာင် ကိုင်း​ေထာက်စိုက်ြပီး​ အပင်​ေရြပတယ်။ တကယ်တမ်း​ေတာ့​ ဘယ်တုန်း​ကမှ စိုက်ခဲ့​ပျိုး​ခဲ့​တာ မဟုတ်ဘူး​။ ကိုယ်တို့​ေဆး​ရံုထဲက ဝန်ထမ်း​တစ်​ေယာက်​ေတာင် ပါ​ေသး​။ အလုပ်ပျက်အကိုင်ပျက်ကို အဲသည်​ေနာက် တ​ေကာက်​ေကာက်လိုက်​ေနတာ။ အလုပ်ထုတ်ချင်ထုတ်လိုက်တဲ့​။ သည်အလုပ်က တစ်သက်လံုး​လုပ်လည်း​ သိန်း​ တစ်ရာနှစ်ရာ ပိုက်မိစရာ မရှိဘူး​တဲ့​။ ဟိုဘက်မှာ နှစ်လ သံုး​လ​ေလာက် ဒုက္ခခံြပီး​ လိုက်အ​ေလျာ်​ေတာင်း​ရင် အဲ့​ေလာက်ပိုက်ဆံက အသာ​ေလး​တဲ့​။ တကယ်တမ်း​အဲသည်​ေနရာမှာ ဓါး​မဦး​ချ စိုက်ပျိုး​လုပ်ကိုင်စား​သူ​ေတွက မရဘူး​။ သူတို့​ဆီက​ေန နား​လှည့်​ပါး​ရိုက်လုပ် ပိုက်လိုင်း​တစ်​ေြကာစာဝယ်၊​ ​ေလျာ်​ေြကး​လည်​ေတာင်း​တဲ့​ လူလည်​ေတွပဲ ​ေထာကုန်ြကတာ။ ဒီလိုလူ​ေတွ မျက်ြမင်ကိုယ်​ေတွ့​ ြကံုဖူး​တဲ့​အတွက် သမီး​ေလး​ရွာက မဂင်္လာ​ေမာင်နှံ ​ေသာင်ယံထက် ​ေတာင်ပံယှက်တယ်ဆိုတဲ့​ ဒရာမာ​ေတွကို ကိုယ်ကမျက်ရည်ကျဖို့​ ခက်တယ်။ သူတို့​ကို အတုအ​ေယာင် လူလိမ်​ေတွလို့​ မစွပ်စွဲဘူး​ေနာ်။ ​ေရှ့​မှာ လူလိမ်​ေတွ ြမင်ရဖန်များ​လို့​ ​ေတာ်ရံုဆို မယံု​ေတာ့​ဘူး​လို့​ ​ေြပာချင်တာ။

   အစစ်​ေတွလည်း​ မရှိဘူး​ မဟုတ် ရှိတာ​ေပါ့​။ အစစ်ရှိလို့​ အတု​ေပါ်လာတာ​ေလ။ ဒါ​ေပမယ့်​ အစစ်က နင်း​ြပား​အစစ်မို့​ အသံ​ေတာင် မထွက်နိုင်​ေတာ့​ဘူး​။ အသက်​ေတာင် ​ေမျာ့​ေမျာ့​ကျန်တာ။ အတု​ေတွကမှ ​ေဟး​လား​ေလ​ေမာင်ရို့​ေရာ ဝမ်း​စမိုး​ပါ ​ေသာ​ေသာညံတယ်။ ဒီအခါမှာ တကယ့်​ဒုက္ခသည်​ေတွခမျာ သူများ​က မတရား​သြဖင့်​ အနိုင်ကျင့်​လို့​ နစ်နာရတာတစ်မျိုး​၊​ တကယ့်​ဒုက္ခသည်လည်း​ မဟုတ်ပဲနဲ့​ ကိုယ်ကျိုး​ဝင်ဝင်ရှာတဲ့​သူ​ေတွ​ေြကာင့်​ ရသင့်​ရထိုက်​ေသာ ကာကွယ်​ေစာင့်​ေရှာက်မှုများ​မရပဲ လဲရာသူခိုး​ေထာင်း​ခံရတာတစ်ဖံုနဲ့​ သိပ်နစ်နာတာပဲ။ သူတို့​အြဖစ်က မီး​ေလာင်လို့​ ထမင်း​ထုပ်​ေဝတဲ့​ဆီမှာ တြခား​ရပ်ကွက်လူ​ေတွ လာသယ်သွား​လို့​ နပ်မ​ေစ့​တဲ့​သူ​ေတွနဲ့​ သိပ်တူတာပဲ။ ြမိန်ရက်​ေပ့​ သူတို့​ကိုယ် ြမိုရက်​ေပ့​ သူ့​ခံတွင်း​ လို့​သာ ​ေမတ္တာပို့​ဖို့​ေကာင်း​ေတာ့​တယ်။

   အလား​တူပါပဲ။ ဒီမိုက​ေရစီနိုင်ငံ​ေတာ်ြကီး​ စတည်ြဖစ်ထွန်း​လာလို့​ နိုင်ငံသား​ေတွ မိမိတို့​ ဆန္ဒသ​ေဘာထား​များ​ကို တပိုင်တနိုင် ငံခွင့်​ရလာြပီ ဆိုတဲ့​အခါကျ​ေတာ့​ ဘယ်သူ​ေတွက ဘယ်​ေနရာမှာ ဆန္ဒ​ေဖာ်ထုတ်ချင်သလဲ​ေြပာ။
  “ဘယ်​ေတာ့​လာ​ေခါ်မလဲကွယ်။ အလှ​ေတွ ြပင်ထား​မယ်။ ​ေနပူထဲသွား​ေတာ့​ အသား​ေလး​မဲပါမယ်။”
  ဆိုတဲ့​ အဝိုင်း​မှာစုတဲ့​ ခိုင်သိန်း​တို့​၊​ ​ေပျာ်မဆံုး​ေမာ်မဆံုး​ ​ေနာ်အုန်း​လှတို့​ခမျာ အလုပ်နဲ့​လက်နဲ့​ ြပတ်ရတယ် မရှိ​ေပါင်ကွယ်။ နိုင်ငံြခား​သွား​ဖို့​ေတာင် ဗီဇာယူ​ေပး​ြကရတယ်။ သူတို့​လို ဆန္ဒ​ေဖာ်ထုတ်တဲ့​သူ​ေတွ ​ေဖာင်း​ပွလာရင်​ေကာ ဘာ​ေတွ ြဖစ်တတ်သလဲ သိလား​။ အဲ့​ဒါက​ေတာ့​ တြခား​သွား​ မြကည့်​နဲ့​။ အန်တီရင်ရင်တို့​ဆီကို ြကည့်​လိုက်။

   ရင်ရင်တို့​ရွာမှာ ရင်ရင့်​ကို မုန်း​တယ် မုန်း​တယ် အ​ေြမှာက်တစ်သိန်း​နဲ့​ ဆန္ဒြပ​ေနတဲ့​သူ​ေတွဟာ ရင်ရင်ြပုတ်မကျမချင်း​ ​ေကျကိုမ​ေကျဘူး​တဲ့​။ ဒါ​ေတာ့​ ဘယ်တရား​ပါ့​မလဲ။ ရင်ရင့်​ကို ချစ်တဲ့​သူ​ေတွလည်း​ ရှိဦး​မှာ​ေပါ့​။ မ​ေကျနပ်ရင် ြပန်​ေရွး​ေကာက်မယ်​ေလ။ တစ်ရွာလံုး​က ရင်ရင့်​ကို မလိုချင်ဘူး​ဆို ရင်ရင်ထွက်သွား​ေပး​မှာ​ေပါ့​တဲ့​။ ရင်ရင်​ေြပာတာ နည်း​လမ်း​ကျပါတယ်။ နည်း​လမ်း​မကျတာက ရင်ရင့်​ေမတ္တာအိုး​ြကီး​ေတွ​ေပါ့​။ ြပန်​ေရွး​ေကာက်လိုက်ရင်လည်း​ ရင်ရင်ပဲ တက်ဦး​မှာဆိုတာလည်း​ သိ​ေနတယ်။ အဲသလိုြဖစ်ြပီး​ ရင်ရင်ြပန်တက်လာြပန်ရင်လည်း​ သူတို့​မှာ ​ေနစရာမရှိ​ေအာင် ဒုက္ခ​ေရာက်ကုန်မှာလည်း​ ​ေြကာက်​ေနြကတယ်။ ဒါနဲ့​ပဲ မြပီး​နိုင် မစီး​နိုင် ဆန္ဒြပပွဲ​ေတွလုပ်​ေနတာ ခုဆို တစ်လ​ေကျာ်​ေကျာ်​ေတာင် ရှိလာြပီ။ ဟိုး​တစ်ခါ​ေြပာဖူး​သလို စစ်တိုက်တာမှ အလကား​မရတာ မဟုတ်ဘူး​။ ဆန္ဒြပတာလည်း​ အလကား​မရဘူး​။ ​ေရသန့်​ေတွ ​ေဝရတယ်။ ထမင်း​ေကျွး​ရတယ်။ အဝတ်အစား​ထုတ်​ေပး​ရတယ်။ အြကိုအပို့​လုပ်ရတယ်။ သတင်း​ထဲပါ​ေအာင် ​ေလှာ်ရ​ေညှာ်ရတယ်။ တစ်​ေန့​တာ ကုန်ကျစား​ရိတ်ဟာ ဘတ်​ေငွဆယ်သန်း​ရှိပါသတဲ့​။ တစ်လ​ေကျာ်ဆို စဉ်း​စား​ြကည့်​ပါဦး​ေလ။ အလုပ်ပျက်အကိုင်ပျက်နဲ့​ ဝင်​ေနကျဝင်​ေငွ​ေတွက အကုန်ရပ်တန့်​သွား​တာ။ အဲဒီစား​ရိတ်​ေတွကို ြပည်သူ​ေတွက ခံနိုင်ပါ့​မလား​။ တစံုတ​ေယာက်​ေသာသူရဲ့​ အ​ေထာက်အပံ့​နဲ့​သာ ​ေနာင်​ေန့​ကျလည်း​ ဆီး​လို့​ြကိုကွယ် ​ေမာင်ြကီး​လာပါမယ် လုပ်နိုင်တာ။ ကဲ ဆရာနဲ့​ေတွ့​ေတာ့​ မခံနိုင်ဘူး​ မဟုတ်လား​။ ပ​ေယာဂမှန််​ေတာ့​ တုန်ဆင်း​လာြပီ။ ြမင်​ေအာင်သာြကည့်​။

   ဆန္ဒ​ေဖာ်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့​သူတိုင်း​ဟာ ြပည်သူ​ေတွရဲ့​ ဆန္ဒကို​ေဖာ်ထုတ်တာ ဟုတ်ချင်မှဟုတ်တယ်။ တစံုတ​ေယာက်​ေသာသူရဲ့​ဆန္ဒကို အခ​ေြကး​ေငွ ခံစား​ခွင့်​ တစ်ခုခုယူြပီး​ အငှား​ေဖာ်ထုတ်​ေပး​တာ​ေတွလည်း​ ရှိတယ်။ အဲ့​ဒါ​ေတွကို အဟုတ်ြကီး​မှတ်ြပီး​ ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်လိမ်ရင် လူတဘက်သား​ကိုလိမ်ရင် ဒုက္ခနဲ့​ လှလှနဲ့​ ​ေတွ့​ရ​ေတာ့​မှာ။ ဘဘြကီး​လက်မှတ်တစ်သိန်း​ကို ဗိုလ်စိန်မှန်မှာ အဖတ်လည်း​ဆယ်မရ အရည်လည်း​ခပ်မရခဲ့​ဘူး​ မဟုတ်လား​။ ခု​ေလာက်ဆိုရင်​ေတာ့​ ကိုယ်တို့​အိမ်မှာြဖစ်​ေနတဲ့​ အသည်း​အူနှုတ်၊​ ရိုက်ပုတ်ချည်​ေနှာင်၊​ ဂ​ေယာင်ဂတမ်း​၊​ ​ေယာင်ယမ်း​ငို​ေြကွး​၊​ ပူ​ေဆွး​ဆူပွက်၊​ မနှစ်သက်ဖွယ်​ေသာ အြဖစ်အပျက်အလံုး​စံုဟာ စံုး​၊​ ဖုတ်၊​ က​ေဝ၊​ တ​ေစ္ဆ၊​ မှင်စာ၊​ မြတာ၊​ ယက္ခိုက်၊​ အတိုက်အြမှုပ်၊​ အနှုတ်အဖွဲ၊​ အစွဲအလန်း​၊​ အြကမ်း​အနု၊​ ြပုြပုသမျှ မ​ေကာင်း​ေသာ လံု့​လပ​ေယာဂ​ေတွ မကင်း​ဘူး​လို့​ သတိ​ေလး​ကပ်နိုင်ရင် ​ေတာ်ပါြပီကွယ်။

 • “ရထား​ပန်း​ယိုင်”

  “ကံုရာသီ တပို့​တွဲ ရထား​ပွဲလား​ကတ်​ေမ။ သူငယ်ရှန်း​ ​ေယာင်း​မရို့​နန့်​ ​ေဖာ်ချင်း​ညှိကတ်​ေတ။ ရွှီလ ပ​ေရာင်ပ​ေရာင် အာကာ​ေဘာင် ကရယ်​ေရာင်နက္ခတ် မာဃ​ေလ၊​ ထိန်ထိန်ပလို့​ သာစွ​ေလ။ အသူလှ​ေရ ငါလှ​ေရ။ ဆင်ကာယန်ကာ လိုက်ကလိုက်ပျန်လို့​ တပို့​တွဲ ရထား​ပွဲ​ေရာက်​ေအာင်​ေလ။”


   မနှစ်က ဒီလိုအချိန်ဆိုရင် အမ်း​ေဆး​ရံု​ေရှ့​မှာ အဲ့​ဒီသီချင်း​ေလး​ ဖွင့်​ြပီး​ ​ေကွး​ေန​ေအာင် ကြကြပီ​ေပါ့​။ ထမင်း​စား​လို့​ကလည်း​ ​ေကာင်း​ချက်။ ြကက်သား​အာပူချက်က​ေလး​နဲ့​။ ဝက်​ေခါင်း​ကို နူး​ေန​ေအာင်ြပုတ်ြပီး​ ငရုပ်​ေကာင်း​ေစ့​ေလး​ မညက်တညက်​ေထာင်း​လို့​ ရခိုင်သုတ်သုတ်ထား​ေသး​။ တစ်​ေဆး​ရံုလံုး​ စုစု​ေဝး​ေဝး​ စား​ေသာက်ဆိုက​ေနြက​ေတာ့​ ​ေနမ​ေကာင်း​တဲ့​လူနာ​ေတွ​ေတာင် အ​ေပျာ်​ေတွကူး​သလား​ မ​ေြပာတတ်ပါဘူး​။ ဘယ်သူကမှ နား​ညည်း​ရန်​ေကာ့​ လို့​ မြငူစူဘူး​။ ​ေဆး​ထိုး​စရာရှိတဲ့​သူ​ေတွက အ​ေဆာင်ထဲဝင် ​ေဆး​ထိုး​လိုက် (ရခိုင်မှာဆို​ေတာ့​ ယခင်ဖိုင်​ေတွလှန်လှန်ြပီး​ ​ေဆး​ထိုး​ရတာပ​ေလ)၊​ အလုပ်ြပီး​ေတာ့​ ြပန်ထွက်လာြပီး​ မီရာအရပ်က လိုက်​ေပျာ်လိုက်၊​ ဆရာဝန်​ေရာ ဆရာမ​ေရာ၊​ အလုပ်သမား​ေတွပါ အတူတူ သီချင်း​ေတွဆိုလို့​။

   ရခိုင်သီချင်း​ေတွရယ်လို့​ အထင်မ​ေသး​လိုက်နဲ့​ဦး​ေနာ်။ အဲဒီရိုး​ရာသီချင်း​ကို ဒီ​ေဂျပွတ်ြပီး​ Remix လုပ်ထား​တာ ကိုယ်တို့​ဆီက သား​စိုး​တို့​ ဗီဗာဟိန်း​တို့​နဲ့​ ဘာမှမဆိုင်ဘူး​။ ရခိုင်မှာလည်း​ ရက်ပ်သီချင်း​ေတွ အများ​ြကီး​ ရှိသဗျ။ နား​ေထာင်လို့​က ​ေကာင်း​သနဲ့​။ စစ်​ေတွမှာ ပွဲက​ေလး​လမ်း​က​ေလး​ ရှိတဲ့​အခါတိုင်း​ ကိုယ့်​အိမ်ဝကိုယ် ​ေဆာင်း​ေဘာက်ြကီး​ေတွ ဟီး​ေန​ေအာင်ဆင်ြပီး​ ရန်ကုန်သြကင်္န်မဏ္ဍပ်ရှံုး​ေအာင် သီချင်း​ေတွဖွင့်​ြပီး​ ကြကတယ်။ အိမ်မှာ​ေနရာကျယ်ကျယ် မရှိရင် လမ်း​ထိပ်လမ်း​ဝမှာ ရခိုင်သူငယ်က​ေလး​ေတွက ကွန်ြပူတာတစ်လံုး​နဲ့​ သီချင်း​ေပါင်း​စံု ဒီ​ေဂျပွတ်​ေတာ့​တာ။ ကား​ြကီး​ေတွ​ေပါ် ​ေဆာင်း​ေဘာက်​ေတွ တင်ြပီး​ လှည့်​တဲ့​သူကလည်း​ လှည့်​တာပဲ။
  “အား​… ရခိုင်အား​..။”
  တို့​၊​
  “ရခိုင်သား​ေဟ့​ ငါရို့​ရခိုင်​ေြမ”
  တို့​ က မပါလို့​ မရဘူး​။ ရခိုင်မက​ေလး​ေတွက
  “အိုး​ အခန် အိုး​ အခန်”
  လို့​ ​ေအာ်လိုက်ရင် ဘသား​ေချာ​ေတွ ထွန့်​ထွန့်​ကို လူး​ေနကုန်​ေရာ။

   ခုလိုအချိန်က တပို့​တွဲရာသီဆို​ေတာ့​ ​ေစာ​ေစာက​ေြပာတဲ့​
  “ရထား​ပန်း​ယိုင်”
  သီချင်း​ေလး​ လာရင် သီလယူထား​ပါတယ်ဆိုတဲ့​ ဆရာမအပျိုြကီး​ေတွ​ေတာင် ဥပုသ်ြကီး​နဲ့​ကို ​ေမ့​သ​ေယာင် ​ေယာင်သ​ေယာင် မိုက်ခွက်လက်ကမ်း​တတ်ြကတယ်။ ရွာ​ေတွမှာဆိုရင်​ေတာ့​ ဆွဲစရာရထား​ မရှိ​ေတာ့​ေပမယ့်​ လွန်ဆွဲြကတာ​ေပါ့​ေလ။ မိန်း​မ​ေတွချည့်​ ဆွဲြကတာ။ ​ေယာကင်္ျား​သည်​ေတွက ကျင်ကိုင်သတဲ့​။ နိုင်တဲ့​အဖွဲ့​က အဆိုအတီး​ေတွနဲ့​ အိမ်​ေပါက်​ေစ့​ မုန့်​ဖိုး​ေတာင်း​ြပီး​ ညဘက်ြကီး​ ထမင်း​ချက်စား​ြကတယ်။ သူတို့​ရိုး​ရာထဲမှာ အ​ေသာက်အစား​ေလး​လည်း​ ပါသ​ေပါ့​ေလ။ အမ်း​ေဆး​ရံုမှာက ​ေခါင်ရည်တည်တတ်တဲ့​ ချင်း​အလုပ်သမား​ေတွလည်း​ ရှိြက​ေတာ့​ ​ေမာင်​ေရှနဲ့​ ​ေခါင်​ေရနဲ့​ ​ေတွ့​ြက​ေလသတည်း​ေပါ့​။ စား​လို့​ေသာက်လို့​ ဝလည်း​ဝ မူး​လည်း​မူး​တဲ့​အခါ ​ေယာကင်္ျား​ေလး​ေတွပီပီ ကိုယ်စီကိုယ်စီဖွန်ြကတဲ့​ ရခိုင်မ​ေလး​ေတွ အိမ်​ေရှ့​ သံ​ေသး​သံ​ေြကာင် ​ေညာင်သံ​ေပး​ရ​ေအာင် ဆိုင်ကယ်​ေတွတဝူး​ဝူး​နဲ့​ ထွက်ြကြပန်​ေရာ။ ​ေဆး​ရံုကအဖွဲ့​မှန်း​သိလို့​ လူနာ​ေတွတင် ဘယ်ကမလည်း​ အရပ်ကလည်း​ သည်း​ခံြကရတာပဲ။ အမ်း​မှာ​ေနတဲ့​အခိုက်မှာ အြကီး​ရယ် အငယ်ရယ် သ​ေဘာမထား​ပါဘူး​။ လက်​ေထာက်ဆရာဝန်​ေလး​ေတွနဲ့​ေရာ၊​ အလုပ်သမား​က​ေလး​ေတွနဲ့​ပါ သူငယ်ချင်း​ေပါင်း​ေပါင်း​လို့​ လံုး​လံုး​ေထွး​ေထွး​ေနတယ်။ သွား​စရာလာစရာရှိလည်း​ သူတို့​ပဲ အ​ေဖာ်​ေခါ်သွား​တာ။ ဒါ​ေြကာင့်​ ​ေပျာ်စရာ အလွန်​ေကာင်း​တယ် လို့​ ​ေြပာရင် မယံုမရှိနဲ့​။

   ရခိုင်​ေရွှြပည်ြကီး​ဆိုတာလည်း​ အင်မတန်​ေပျာ်စရာ​ေတွ ​ေပါတယ်ထင်ပါရဲ့​ေနာ်။ ပင်လယ်ြကီး​ကို မျက်နှာြပုြပီး​ ရိုး​မ​ေတာင်တန်း​ြကီး​ကို ​ေနာက်​ေကျာ​ေပး​ထား​တယ်။ ​ေရထွက်ပစ္စည်း​အမျိုး​စံုက လုပ်အား​က​ေလး​ပဲ အရင်း​စိုက်လိုက်ရင် လျှံ​ေအာင်လန်​ေအာင် ရနိုင်တာမျိုး​။ ဒါ​ေပမယ့်​လည်း​ ရခိုင်သူရခိုင်သား​ေလး​ေတွ မ​ေပျာ်နိုင်တာ​ေတာ့​ ​ေတာ်​ေတာ်ကို ြကာ​ေနပါြပီ။ သူတို့​နဲ့​အတူ​ေနမှ သူတို့​ဒုက္ခ​ေတွ စာနာမိြပီး​ ြမင်သမျှ​ေတွ့​သမျှက​ေလး​ေတွ ​ေရး​ခဲ့​တာ ဘယ်နည်း​လို့​လဲ။ လူမုန်း​တာသာ အဖတ်တင်တယ်။ ခုထက်ထိလည်း​ ထူး​မလာ​ေပါင်။ (မ​ေလး​သွား​ရင် ကိုယ့်​လည်း​ ​ေသနတ်နဲ့​ ပစ်ြကမလား​ မသိ) ​ေနာက်ပိတ်ဆံုး​မှာ အဲဒါနဲ့​ ပတ်သက်ရင် မြမင်သလို မြကား​သလို ပါး​စပ်က​ေလး​ ပိတ်​ေနြကည့်​ဖို့​ ြကိုး​စား​တယ်။ နို့​မို့​ အလကား​ေနရင်း​ နံမယ်အတုနဲ့​ေကာင်​ေတွ မဟုတ်တမ်း​တရား​ လာလာ​ေရး​ေနတာ ကျက်သ​ေရယုတ်လွန်း​လို့​။ သူယုတ်မာများ​နဲ့​ အတူယှဉ်တွဲ​ေနထိုင်ရြခင်း​ဟာ မဂင်္လာတစ်ပါး​ မဟုတ်တဲ့​အ​ေြကာင်း​ ဘုရား​ေဟာစစ်စစ်ြကီး​ပဲဥစ္စာ။ မလွှဲသာလို့​ ြမင်​ေနြကား​ေနရရင် ြမင်ကာြကား​ကာမတ္တနဲ့​ စိတ်ကြဖတ်ြပီး​ ကိုယ့်​စိတ်ကိုယ် အကုသိုလ်တက်မခံ​ေတာ့​ဘူး​။ ဒါ​ေြကာင့်​ အဲသည်အ​ေြကာင်း​ သူများ​ေတွက ​ေရး​ြကရှဲြကလည်း​ မဖတ်မိ​ေအာင် ​ေနတယ်။ ကိုယ်တို့​ေမ​ေမြကီး​လည်း​ အဲသည်​ေပါ်လစီပဲ ကျင့်​သံုး​ေနတယ် မှတ်တာပဲဗျာ။ ဒီစကား​စလိုက်ရင် ဘယ်လိုနည်း​နဲ့​မှ အဆဲလွတ်ဖွယ် မရှိဘူး​။ ဘာအ​ေြကာင်း​ ​ေြပာချင်​ေနမှန်း​ မသိပါဘူး​။ ​ေဝ့​ကာဝိုက်ကာနဲ့​ ​ေပရှည်ရန်​ေကာ့​ေနာ။ ကဲ ဒဲ့​ပဲ ​ေဟာလိုက်ြကပါစို့​ ြတား​နာပိတ်သတ်ရယ်။ သည်က​ေန့​ ​ေဟာမယ့်​ြတား​က​ေတာ့​
  “ကုလား​မနိုင် ရခိုင်မဲ”
  တဲ့​။ ပရိသတ်ြကီး​ ြပန်​ေြပာလိုက်စမ်း​ပါ့​ ဘာတဲ့​တုန်း​။

   သဂင်္ဇာဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​ ရှိစဉ်အခါတုန်း​က တကာ​ေတွက ဆွမ်း​ကပ်တဲ့​အခါ အင်မတန်စပ်တဲ့​ ငရုပ်သီး​ေတာင့်​ေတွပါသတဲ့​။ ဘုန်း​ြကီး​လည်း​ လျှာ​ေတွအာ​ေတွ ပွင့်​ထွက်ကုန်ြပီး​ ရှူး​ကနဲရှဲကနဲ ြဖစ်ကုန်လို့​
  “ဟဲ့​ တကာတို့​ အဲ့​ဒါ ဘာငရုပ်တုန်း​။”
  လို့​ ​ေမး​တဲ့​အခါ ဟိုက
  “မှန်ပါ။ ရွှတ်ရှတ်ငရုပ် ​ေခါ်ပါသဖျား​။”
  လို့​ ​ေလျှာက်သတဲ့​။ သည်အခါမှာ ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​က ပံုြပင်က​ေလး​တစ်ပုဒ် ​ေဟာြပတယ်။ တခါက င​ေရွှထူး​ဆိုတဲ့​သူငယ်ဟာ သူ့​ြကီး​ေတာ်က ပါး​စပ်ဖျား​ကမချ​ေအာင် နံမယ်​ေခါ်​ေခါ်ြပီး​ ခိုင်း​လွန်လွန်း​လို့​ ​ေအာက်လမ်း​ဆရာတစ်​ေယာက်ဆီသွား​ြပီး​ သူ့​နံမယ်တစ်ခါ​ေခါ်တိုင်း​ ဖွတ်ကနဲထွက်မယ့်​ ​ေဆး​ကို​ေတာင်း​သတဲ့​။ ​ေဆး​ဘယ်​ေလာက်စွမ်း​တယ် မစွမ်း​တယ်။ ြကီး​ေတာ်ြကီး​ခမျာ င​ေရွှ​ေတာင် မတဝံ့​ေတာ့​ပဲ အိပ်ယာထဲမှာ ​ေမျာ့​ေမျာ့​သာကျန်သတဲ့​။ ပံုြပင်ဆံုး​ေတာ့​မှ ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ တရား​သိမ်း​လိုက်ပံုက
  “မင်း​တို့​ ငရုပ်သီး​ရွှတ်ရှတ်က လွှတ်စပ်ပံု အဟုတ်ဆန်း​တာ​ေြကာင့်​ နှုတ်ခမ်း​မှာ သွား​ရည်ြမူး​ြပီး​ င​ေရွှထူး​ ဝမ်း​သွား​သလို နံမယ်​ေတာင် မ​ေခါ်ဝံ့​ေတာ့​ေပါင်ကွယ်။”
  လို့​ မိန့်​သတဲ့​။ ​ေအး​ေလ။ အဲ့​ဒါနဲ့​ ရခိုင် နဲ့​ ဘာဆိုင်သတုန်း​ဆို ဆိုင်ပါ​ေသာ်​ေကာဗျာ။ ခများ​တို့​ ရခိုင်အ​ေရး​မှာလည်း​ ကျုပ်တို့​ေမ​ေမ င​ေရွှတစ်ခွန်း​ထွက်လိုက်တာနဲ့​ ဖွတ်ကနဲထွက်ကုန်ြပီး​ ​ေမျာ့​ေမျာ့​သာကျန်မယ့်​အ​ေရး​ေြကာင့်​ သူလည်း​ အသံမထွက်ပဲ ​ေနတာ ​ေနပါလိမ့်​မယ်။

   ရခိုင်ြပည်နယ်မှာ အ​ေနာက်တံခါး​ ကျိုး​ေပါက်ရြခင်း​အ​ေြကာင်း​ဟာ တို့​ေမြကီး​နဲ့​ ဘာမှမဆိုင်​ေပမယ့်​ အဲဒါနဲ့​ ပတ်သက်လာရင် သူချည့်​ပဲ အ​ေြပာအဆိုခံ​ေနရတာ။ မဲလိုချင်လို့​ ဝှိုက်ကဒ်​ေတွ ထုတ်​ေပး​ခဲ့​တဲ့​သူ​ေတွကို​ေတာ့​ နံမယ်​ေတာင် တပ်မ​ေြပာရဲြကပဲ အလကား​ေနရင်း​ မဟုတ်ကဟုတ်က အပုတ်ချချင်ရင် သူ့​အ​ေဖကို​ေတာင်မှ အား​မနာလျှာမကျိုး​ လက်ညှိုး​တထိုး​ထိုး​ ရှိလှတယ်။ ​ေြပာရ​ေြကး​ဆို သူ့​အ​ေဖတုန်း​က​ေတာင် ရခိုင်ြပည်နယ်မှာ မလိုလား​သူ​ေတွ ရှိခဲ့​ပါသတဲ့​။ ဘံု​ေပါက်သာ​ေကျာ်တို့​၊​ ဦး​စိန္တာတို့​က ခါး​ခါး​သီး​သီး​ မုန်း​သတဲ့​။ သူ့​သမီး​ေခတ်​ေရာက်​ေတာ့​လည်း​ NLD ဟာ ရခိုင်မှာ​ေတာ့​ မတိုး​နိုင်ရှာဘူး​လို့​ ​ေြပာြကတယ်။ ရခိုင်မှာ ရခိုင်ပါတီကလွဲရင် ြကံ့​ဖွံ့​ကပဲ မဲနိုင်ခဲ့​တယ်။ အခု ၂၀၁၅ အတွက်ဆိုရင် ပိုလို့​ေတာင် စည်း​ရံုး​လာြကြပီ။ ၂၀၁ဝမှာ သံုး​ဖွဲ့​ကွဲ​ေနတဲ့​ ရခိုင်ပါတီ​ေတွက ညီညွတ်ြက​ေတာ့​မတဲ့​။ ​ေကာင်း​ပါ​ေလ့​ဗျာ။ သတင်း​ေကာင်း​ပါ။ အဲသလိုပဲ ြဖစ်ရမှာ​ေပါ့​။ ဒါ​ေပမယ့်​ ရခိုင်အကိုြကီး​တို့​ေရ။ ခများ​တို့​ လည်တယ်ဆိုတာ သူများ​ေတွ အိပ်​ေနသ​ေလာက်ရှိတယ်ဗျား​။

   ဆိုြကပါစို့​ဗျာ။ ြပီး​ခဲ့​တဲ့​ ၂၀၁၀ မှာတုန်း​က​ေရာ ရခိုင်မှာ ရခိုင်ပါတီ​ေတွ မနိုင်ခဲ့​လို့​လား​။ နိုင်ပါတယ်။ ဒါ​ေပမယ့်​ ပါတီ​ေတွကွဲြပီး​ မစုစည်း​နိုင်ခဲ့​လို့​ အစိုး​ရအဖွဲ့​ဖွဲ့​ေတာ့​ ထင်သာထင် မဝင်ဘူး​ ​ေကျာင်း​အမ​ေရ ြဖစ်ခဲ့​တယ်။ ​ေနာက်ပိတ်ဆံုး​ ရခိုင်အမတ်​ေတွ လွှတ်​ေတာ်ထဲလည်း​ ​ေရာက်ပါတယ်။ ြပည်နယ်ဝန်ြကီး​ချုပ်​ေတွလည်း​ ြဖစ်ပါတယ်။ ​ေြပာ​ေရး​ဆိုခွင့်​ လုပ်ပိုင်ခွင့်​ေတွမှာ ချည်ြပီး​တုပ်ြပီး​ လုပ်ထား​လို့​ လှုပ်​ေတာင် မလှုပ်နိုင်။ (ဒါ​ေြကာင့်​ ​ေြခ/ဥ ြပင်ပါ ြပင်ပါ​ေြပာ​ေနတာ။ သ​ေဘာ​ေပါက်) ကိုယ့်​အသံလူြကား​ေစချင် ြပည်ပအသံလွှင့်​ဌာနကိုပဲ အား​ကိုး​ရ​ေတာ့​မတတ် ရှိတယ်။ ဒါ​ေတာင် သူတို့​က ပါး​စပ်ြကီး​ပိတ်ြပီး​ ငုတ်တုတ်ထိုင်​ေနတာ မဟုတ်ဘူး​ေနာ်။ ​ေြပာချင်လွန်း​လို့​။ မိုက်က​ေလး​များ​ ​ေယာင်မကမ်း​လိုက်နဲ့​။ ြပီး​ကို မြပီး​ေတာ့​ဘူး​။ လက်ခတ်ြကီး​နဲ့​ ဒံုး​ကနဲ တား​ယူရ​ေလာက်​ေအာင် ​ေြပာမှာ။ ​ေြပာရံုနဲ့​ေတာ့​ မြပီး​ေသး​ဘူး​ဗျ။ သူတို့​ ​ေြပာစကား​ကို အ​ေရး​အရာလုပ်မယ့်​သူ အ​ေလး​ဂရုြပုမယ့်​သူကလည်း​ ရှိဦး​မှ။ နို့​မို့​ တ​ေန့​တ​ေန့​ င​ေြပာသီး​ေတွချည့်​မိြပီး​ အစာမ​ေြကြဖစ်ကုန်မယ်။

   တကယ်​ေတာ့​ ရခိုင်-ဘဂင်္ါလီကိစ္စကို ရခိုင်​ေတွ သခွပ်ပင်က မီး​တကျည်ကျည်ထွက်​ေအာင်ကို
  ​ေြပာ​ေနတာ။ ​ေြပာသာ​ေြပာတယ် ခုထက်ထိ အမုန်း​ကမ္ဘာမ​ေကျ ြဖစ်​ေနတုန်း​။ လက်ခတ်သံ သီချင်း​ထဲကလို ဘယ်သူဘယ်သူဝင်ကာမှ ချည်ခင်​ေထွး​ ရှင်း​နိုင်ပါ့​မ​ေလး​ ြဖစ်​ေနတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံရဲ့​နယ်စပ်မှာမဆို လဝကဦး​စီး​ေလာက် အ​ေလး​ဂရုြပုရမယ့်​သူ မရှိဘူး​။ ကိုယ့်​ြပည်နယ်စပ်ကျမှပဲ လံုြခံု​ေရး​စိတ်မချရလို့​ လဝကြပန်​ေြပး​ရတဲ့​အြဖစ်ဟာ သိပ်ရှက်စရာ​ေကာင်း​တာပဲ။ ရဲများ​ဆို အ​ေလာင်း​ေတာင် ရှာမရြဖစ်ရသတဲ့​။ လူြကား​မ​ေကာင်း​ သူြကား​မ​ေကာင်း​။ အဲ့​ဒီြဖစ်ရပ်​ေတွကိုမှ တရား​ဥပ​ေဒမစိုး​မိုး​ဘူး​လို့​ မ​ေခါ်ရင် တြခား​ေခါ်စရာရှိမှာ မဟုတ်​ေတာ့​ဘူး​။ ဒါ​ေြကာင့်​ ရခိုင်​ေတွက နယ်ြခား​ေစာင့်​တပ်​ေတွ ဖွဲ့​ချင်ပါတယ်တဲ့​။ သူတို့​ေြမကို သူတို့​ဘာသာသူတို့​ ကာကွယ်ပါ့​မယ်တဲ့​။

   ဒါလည်း​ အ ြပန်တာပဲ ရခိုအကိုင်ြကီး​ေတွရဲ့​။ အခုအချိန်မှာ ​ေဘာင်း​ဘီချွတ် စစ်အစိုး​ရက ကာကွယ်​ေပး​ေနတာ​ေတာင်မှ နိုင်ငံတကာစာမျက်နှာမှာ လူမျိုး​တုန်း​ သတ်ြဖတ်ပါတယ်ဆိုြပီး​ ငဖယ်က​ေြပာင်း​ြပန်ြဖစ်ကုန်တာ။ ရခိုင်စစ်တပ်က ကာကွယ်လို့​က​ေတာ့​ ဘာ​ေြပာ​ေကာင်း​မတုန်း​။ သည်စစ်မျက်နှာက စစ်​ေရး​တစ်ခုတည်း​နဲ့​ တိုက်လို့​မရဘူး​။ သံခင်း​တမန်ခင်း​ေရာ၊​ မီဒီယာစစ်မျက်နှာပါပါတယ်။ သည်ကိစ္စနဲ့​ ပတ်သက်လာရင် ကုလသမဂ္ဂကလူ​ေတွကို​ေတာင် မယံုရဘူး​ မဟုတ်လား​။ ဒါဆိုကိုယ့်​ဘက်မှာလည်း​ နိုင်ငံတကာက ယံုြကည်လက်ခံနိုင်​ေလာက်​ေသာ ပံုရိပ်မရှိတဲ့​သူကို ဘယ်သူကမှ ယံုမှာ မဟုတ်ဘူး​။ ဒါ​ေြကာင့်​ ခများ​တို့​ဘာသာ ရှင်း​လို့​မရနိုင်ဘူး​။ ြကား​လူက ရှင်း​မှရမှာ။

  “ကုလား​ေတွ ရှိသမျှ အကုန်သတ်ပလိုက်။ ဒင်း​တို့​မရှိမှ ​ေအး​မယ်”
  ဆိုတာ က​ေလး​ေြပာ​ေြပာတာဗျ။ အစိုး​ရလုပ်ချင်ရင် သည့်​ထက်ပို ရင့်​ကျက်တဲ့​အ​ေတွး​အ​ေခါ်ရှိမှ ရမယ်။ ဟိုဘက်က​ေြပာတာ ရှင်း​ရှင်း​ေလ။ သူတို့​လည်း​ ကမ္ဘာ​ေြမြပင်​ေပါ်က လူသား​ေတွသာ ြဖစ်တယ်။ အဂင်္ါြဂိုလ်​ေပါ်က ​ေရာက်လာတာ မဟုတ်ဘူး​။ ​ေြမြကီး​ေပါ်မှာ တကယ်မရှိပဲ စိတ်မှန်း​နဲ့​ ဆွဲထား​တဲ့​ နယ်နိမိတ်မျဉ်း​ေတွအ​ေပါ်မှာ သူတို့​ရဲ့​ေသ​ေရး​ရှင်​ေရး​ကို ဆံုး​ြဖတ်တာဟာ မတရား​ဘူး​။ အဲသလို လာမှာ။ သူတို့​က လူ့​အခွင့်​အ​ေရး​ကို လက်နက်သဖွယ် အသံုး​ချ​ေနတာကို ကိုယ့်​ဘက်က နိုင်ငံ​ေတာ်လံုြခံု​ေရး​နဲ့​ ြပန်ကာကွယ်​ေနရတာ။ တခါတ​ေလမှာ ကိုယ်ကခံရတဲ့​ဘက်ကချည့်​ ရှိ​ေနတဲ့​အတွက် စစ်ပွဲရဲ့​အ​ေြခအ​ေနကို ​ေဘး​ကြကည့်​ေနရသူ​ေလာက် ြခံုငံုြပီး​ မြမင်နိုင်ဘူး​။ စိတ်ခံစား​မှု​ေတွ​ေြကာင့်​ ​ေသွး​ဆူ​ေနရင် ဆံုး​ြဖတ်ချက်မှား​တတ်တယ်။ အခုကိစ္စက ြပည်တွင်း​ြပည်ပက အ​ေမှာင့်​ပ​ေယာဂ​ေတွ ​ေြခချင်း​လိမ်​ေနတာ။

   ဒါ​ေြကာင့်​ ရခိုင်​ေတွ ကုလား​ကိုမနိုင်ဘူး​ဆိုရင် ၂၀၁၅ မှာ ရခိုင်ကမဲ​ေတွကို မကွဲ​ေအာင် စုြကရပါလိမ့်​မယ်ဗျို့​။ ကုလား​မနိုင် ရခိုင်မဲဆိုတာ အဲ့​ဒါကို​ေြပာချင်တာ။ ​ေကာင်း​ြပီ။ အဲဒီရခိုင်မဲ​ေတွ အား​လံုး​ တစုတစည်း​တည်း​ ရှိသွား​ေတာ့​ ဘာလုပ်ရမတုန်း​။ အခုလိုပဲ အသက်မဝင့်​တဝင် ရခိုင်ဝန်၊​ ရခိုင်အမတ်က​ေလး​ေတွလုပ်ြပီး​ ငုတ်တုတ်ဆက်ထိုင်​ေနြကမလား​။ ကိုယ့်​ဖင်ကိုယ်ြကား​ ကိုယ့်​စကား​ဆိုြပီး​ ​ေလထဲမှာ ​ေပျာက်သွား​မယ့်​ ဇာတိမာန်​ေတး​သွား​ေတွ ဆက်ဆို​ေနဦး​မှာလား​။ ကိုယ့်​ဘာသာကိုယ်ပဲ စဉ်း​စား​ြကပါဗျာ။ ြကား​က နှပ်​ေြကာင်း​ မ​ေပး​ချင်ပါဘူး​။ ြပည်နယ်အစိုး​ရဆိုတာ ြပည်​ေထာင်စုအစိုး​ရရဲ့​ ​ေအာက်မှာပါ။ (စာအုပ်ြကီး​အတိုင်း​ဆိုရင် တန်း​တူ​ေတာင် ြဖစ်ရဦး​မတဲ့​) ြပည်​ေထာင်စုအစိုး​ရထဲမှာ ရခိုင်ြပည်နယ်အတွက် ဘယ်သူ့​ကို စိတ်ချလက်ချ အား​ကိုး​မှာလဲ။ မသိတဲ့​သူ တစ်​ေယာက်မှ ပါတာ မဟုတ်ဘူး​ေနာ်။ ရှင်ြကီး​ဝမ်း​ေရာ ရှင်ငယ်ဝမ်း​ေရာ ဝင်ခဲ့​ဖူး​ြပီး​သား​။ ချစ်တာကိုလည်း​ အ​ေြခခံ မစဉ်း​စား​ပါနဲ့​။ မုန်း​တာကိုလည်း​ အ​ေြခခံ မစဉ်း​စား​ပါနဲ့​။ မိမိရဲ့​ ပုဂ္ဂလိက စိတ်ခံစား​ချက်ထက် ရခိုင်ြပည်နယ်ြကီး​ရဲ့​အကျိုး​စီး​ပွား​က ပိုအ​ေရး​ြကီး​ပါတယ်။ အသက်တမျှကို အ​ေရး​ြကီး​တယ်။ နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာ ရခိုင်​ေတွဘက်က ရဲရဲဝံ့​ဝံ့​ ရပ်တည်​ေပး​မယ့်​၊​ ရခိုင်သား​ေတွရဲ့​ ​ေြမ​ေပါ်မှာ တရား​ဥပ​ေဒ ခိုင်ခိုင်မာမာ စိုး​မိုး​ေစမယ့်​ သူတစ်​ေယာက်​ေယာက်ကိုမှ မျက်စိထဲ မြမင်မိ​ေသး​ဘူး​ဆိုရင် အ ြပီး​ရင်း​ အ ​ေနြပန်ပါ​ေသး​ေရာဗျာ။
  “၂၀၁၅ ကျရင် ရခိုင်ဘက်ကမဲ​ေတွကို ခင်ဗျား​ရ​ေစ့​မယ်။ ခင်ဗျား​အလှည့်​ကျရင်လည်း​ ရခိုင်ြပည်နယ်ြကီး​ကို ကာကွယ်​ေစာင့်​ေရှာက်​ေပး​ပါ။”
  ဆိုတဲ့​ ရိုး​စင်း​လံုြခံု​ေသာ ကတိကဝတ်တစ်ခုခုကို အချိန်မီ ြပင်ဆင်ညှိနှိုင်း​ထား​နိုင်​ေစ​ေြကာင်း​ အကျိုး​ေမျှာ်၍ နှိုး​ေဆာ်လိုက်ရပါတယ်။ ကိုင်း​ သီချင်း​ေလး​ ဆံုး​ေအာင် နား​ေထာင်​ေချဦး​ဗျား​။

 • “ချင်း​က​ေလး​ ဖ​ေဝး​”

  “ရခိုင်ရိုး​မ​ေတာင်တန်း​နဲ့​ ဆက်စပ်​ေနတဲ့​ ချင်း​ေတာင်တန်း​၊​ ကုလား​တန်ြမစ် မဏိပူရြမစ် စီး​ဆင်း​ေန။ ​ေြမနီလမ်း​ေလး​ မှုန်ဝါး​ဝါး​ ကား​ေလး​စီး​ရင် ဖံုထလာ၊​ ဒါဟာလည်း​ ချင်း​ြပည်ရဲ့​ အလှတစ်ခုပါ။”


   နား​ေထာင်လို့​ေတာ့​ ​ေကာင်း​သား​ပဲ။ ြကည့်​လို့​လည်း​ ​ေကာင်း​ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ရိုက်ရင်​ေတာင် ဓါတ်ပံုဆု ရတဲ့​ေနရာ။ လှပါတယ်ဆိုမှ သိဂင်္ါရကလည်း​ဆန်လိုက်တာ။ သဘာဝအတိုင်း​ရှိ​ေနတဲ့​ ​ေရကန်ြကီး​က​ေတာင် အသည်း​ပံုရှိသတဲ့​။ ​ေခါင်ရည်​ေသာက်လို့​ နွား​ေနာက်သား​ကင်နဲ့​ြမည်း​၊​ ဆာဗူး​တီး​ဟင်း​ချိုပူပူ​ေလး​နဲ့​ ဆိုတာက​ေတာ့​ ​ေရာက်ဖူး​သူ​ေတွ လွမ်း​သ​ေလလို့​ ​ေြပာြကတာ​ေပါ့​။ ချင်း​ြပည်နယ်က ထွက်သမျှထဲမှာ အြကိုက်ဆံုး​ကို ​ေြပာပါဆိုရင်​ေတာ့​ ဆုန်သင်း​ပါရ် နဲ့​ သက်မွန်ြမင့်​ လို့​ပဲ ​ေြပာရမယ်။ သူတို့​ ချင်း​အဆို​ေတာ်က​ေလး​ အသံနဲ့​ ဆိုရင်
  “အိုး​မိုင်​ေဂါ့​ဒ်။ တိတ်​ေရှာဒယ်။ တိတ်လှဒယ်။ ​ေအာရဲ..။”
  ​ေပါ့​။ နည်း​နည်း​ေတာင် အက်ဒီရှင် ​ေအာက်​ေနြပီ။ ​ေရ​ေြမသဘာဝ ရာသီဥတုက​ေတာ့​ ကိုယ်​ေရာက်ခဲ့​ဖူး​တဲ့​ ဘူတန်နဲ့​ ​ေတာ်​ေတာ်တူပါသတဲ့​။ ​ေလာက်ကိုင်မှာ ဆံုဖူး​တဲ့​ က​ေလး​ဆရာဝန်က​ေတာ့​ တစ်နှစ်ပတ်လံုး​ အုန်း​ဆီကို ြကွတ်ြကွတ်အိပ်နဲ့​ ထည့်​ထား​နိုင်တဲ့​အရပ်တဲ့​။ အုန်း​ဆီ​ေတာင် မ​ေပျာ်နိုင်ဘူး​။ အဲသည်အုန်း​ဆီလိမ်း​တဲ့​ ဆရာဝန်ဆို စဉ်း​စား​သာြကည့်​ပါ​ေတာ့​။

   ​ေပျာ်ချင်​ေပျာ် မ​ေပျာ်ချင်​ေန။ ချင်း​ြပည်ဆိုတာြကီး​က ကိုယ်တို့​ဆရာဝန်​ေတွအြကား​မှာ​ေတာ့​
  ​ေတာ်​ေတာ်ကို ​ေရပန်း​စား​တဲ့​ ​ေနရာြကီး​ပါ။
  “တစ်နှစ်​ေနရင် လိုချင်တဲ့​ေနရာ ​ေတာင်း​ပါ။ ​ေပး​ပါ့​မယ်။”
  ဆိုတဲ့​ ကတိြကီး​နဲ့​
  “သမီး​ရယ်။ သွား​လိုက်ပါ သမီး​ရယ်။ ဖလမ်း​၊​ ဟား​ခါး​၊​ မတူပီ၊​ က​ေလး​၊​ မင်း​တပ် ြကိုက်ရာ ​ေရွး​ ​ေဟး​ ​ေဟ ​ေဟ ​ေဟး​။”
  ဆို ​ေချွး​သိပ်လွှတ်ရတဲ့​ေနရာဗျ။ အစစ်အ​ေဆး​ အ​ေမး​အြမန်း​ထိထား​တဲ့​သူ​ေတွကိုလည်း​ မဲဇာ​ေတာင်​ေြခ ရတု​ေလး​ဘာ​ေလး​ သွား​ေရး​ချည်ဦး​ဆို လွှတ်တဲ့​ေနရာလည်း​ ြဖစ်တယ်။ မ​ေကာင်း​ေကျာင်း​ပို့​လုပ်စရာ အမှိုက်ပံုြကီး​လို့​ေတာ့​ မထင်ပါနဲ့​။ နိုင်ငံြခား​မှာ စာ​ေမး​ပွဲသွား​ေြဖရင်း​ အိမ်ြပန်ချိန်ကို​ေတာင် မသိ​ေတာ့​သူ၊​ ြပန်လာမယ်ဆိုတာ မသိ​ေတာ့​သူ​ေတွ အလုပ်ထဲြပန်ဝင်​ေတာ့​မယ်ဆိုရင်
  “​ေမာင်ရင်​ေလး​တို့​ တတ်လာတဲ့​ပညာက​ေလး​ေတွကို အ​ေနာက်နိုင်ငံနဲ့​ ရာသီဥတုတူတဲ့​ ဟိုး​ေတာင်​ေပါ်ရိုး​ဆီမှာ ဂူ​ေအာင်း​သိုင်း​ကျင့်​လိုက်​ေချပါဦး​။”
  လို့​ လည်း​ ​ေစလိုရာ​ေစတတ်​ေသး​တယ်။ ဟဲ ဟဲ။ ​ေမာင်စံဖား​တို့​လို အစိုး​ရခွင့်​ြပုချက်နဲ့​ တိုင်း​တပါး​တာဝန်ထမ်း​ရာက ြပန်လာသူ​ေတွကိုလည်း​ပဲ ​ေရာက်​ေရာက်ချင်း​ ​ေရွှြပည်ြကီး​နဲ့​ အသား​မကျမှာစိုး​လို့​ ဝမ်း​မင်း​အပ်လုပ်​ေပး​တဲ့​ေနရာဆိုလည်း​ မမှား​ဘူး​။

   အဲသလိုမှ လက်ညှိုး​ထိုး​စရာ အ​ေြကာင်း​ချင်း​ရာတစ်ခုခုရှာြပီး​ ​ေခါင်း​စဉ်မတပ်​ေပး​နိုင်ရင် အလွှတ်ခံရတဲ့​သူက ​ေစညွှန်သူြကီး​များ​ကို သား​ချင်း​ သမီး​ချင်း​မှ မစာမနာ၊​ အြကံပက်စက် စ​ေကာ​ေလာက်မှ ​ေစာက်မနက်ရန်​ေကာ့​ လို့​ လက်ညှိုး​ေငါက်​ေငါက်ထိုး​ြပီး​ ရန်စကား​ဆိုတဲ့​အခါ မ​ေြပး​ေသာ်ကန်ရာရှိ အား​နာ​ေနရမှာကိုး​ဗျ။ အလကား​ေနရင်း​ ချင်း​ြပည်သွား​ေနပါရ​ေစ လို့​ ​ေဗာ်လံတီယာလုပ်မယ့်​သူဆိုတာ စာ​ေပဆုရတဲ့​ ဝတ္ထုစာအုပ်ထဲမှာပဲ ရှိမယ်။ တကယ်တမ်း​ကျ အဲသည်စာ​ေရး​ဆရာ​ေတာင် သွား​ဖူး​သလား​ ​ေမး​ြကည့်​ပါဦး​။ အမယ်။ ကိုယ်လည်း​ပဲ မသွား​ဖူး​တဲ့​သူချင်း​ အတူတူ တစ်မူး​ပိုရှူစရာအ​ေြကာင်း​ ရှိလို့​လား​။ ဘယ်သူမှ မသွား​ချင်လိုက်သမှ ချင်း​ြပည်​ေပါက်ဆရာဝန်စစ်စစ်ြကီး​ေတွ​ေတာင် ဘယ်လိုမှ ​ေချာ့​ေမာ့​လွှတ်လို့​မရတဲ့​ေြမ။ ဘာြဖစ်လို့​ မသွား​ချင်ရသလဲဆိုတာ​ေတာ့​ မ​ေတွး​ပဲ ​ေမာင်​ေပါက်ကျိုင်း​ေခတ်က အပျိုစင်က​ေလး​ေတွ ငှက်စာ​ေဆာ်သလို အလှည့်​ကျ ကံဆိုး​သူ​ေမာင်ရှင်မယ်ရှင်က​ေလး​ေတွချည့်​ပဲ ​ေရွး​လွှတ်​ေနတာ ဘယ်​ေလာက်ြကာြပီလဲ။ အခု​ေတာ့​ ​ေတာ်​ေသး​တာ​ေပါ့​ေလ။ လစာနှစ်ဆရတဲ့​ ခက်ခဲ​ေဒသထဲမှာ ပါသွား​ေတာ့​ အရင်ကထက်စာရင် အများ​ြကီး​ ​ေြဖသာသွား​ြပီ။

   မသွား​ချင်ရတဲ့​ အ​ေြကာင်း​ရင်း​က​ေတာ့​ စား​ဝတ်​ေန​ေရး​၊​ သွား​ေရး​လာ​ေရး​က အဓိကပါပဲ။ ကမ္ဘာမှာ ဖွံြဖိုး​တိုး​တက်မှု အနည်း​ဆံုး​နိုင်ငံထဲမှာ ပါတဲ့​ ြမန်မာနိုင်ငံထဲမှာ​ေတာင်မှ ချင်း​ြပည်နယ်ဆိုတာ ဖွံ့​ြဖိုး​တိုး​တက်မှု အနည်း​ဆံုး​ ြပည်နယ်တစ်ခုပဲ။ သူ့​အ​ေနာက်မှာ ဘာမှ မရှိ​ေတာ့​ဘူး​။ သဘာဝ သယံဇာတ ဘာဆိုဘာမှမထွက်ဘူး​။ နယ်စပ်ြဖတ်​ေကျာ် ကုန်သွယ်​ေရး​ လမ်း​ေြကာင်း​လည်း​ ဘာမှမရှိဘူး​။ သူ့​ဆီမှာ ရှိတာဆိုလို့​ လူ​ေတွပဲ ရှိတယ်။ ရိုး​သား​ ဆင်း​ရဲြပီး​ ပညာမတတ်တဲ့​သူ​ေတွ။ ခိုင်း​ရင် ခိုင်း​တာတစ်ခုကလွဲြပီး​ မစဉ်း​စား​တတ်တဲ့​သူ​ေတွ။ အရည်အချင်း​အ​ေနနဲ့​ ​ေြပာရင်​ေတာ့​ သူတို့​လိုချင်တဲ့​ အမိန့်​နာခံမှု အရည်အ​ေသွး​၊​ အပင်ပန်း​အဆင်း​ရဲ ခံနိုင်မှု အရည်အ​ေသွး​ အြပည့်​အဝရှိတဲ့​သူ​ေတွ။ ဒါ​ေြကာင့်​မို့​ ြမန်မာ့​တပ်မ​ေတာ်ြကီး​ ဖွဲ့​စည်း​စဉ်ကတည်း​က ချင်း​ေသနတ်ကိုင်တပ်ရင်း​ဆိုတာ အင်မတန် ယံုြကည်အား​ထား​ရ​ေသာ၊​ ရန်ပံုခွင်း​တပ်မ​ေတာ်၊​ လက်သံုး​ေတာ်တပ်ရင်း​တပ်ခွဲ။ သတ္တိ ဗျတ္တိကျြပန်​ေတာ့​ ကျွမ်း​ဘိစ်တို့​ ဗိုလ်ဆွန်ပက်တို့​ သား​ေြမး​များ​ ရှိရာအရပ်​ေပါ့​။

   အဲသည်ရှိစုမဲ့​စု လူ့​စွမ်း​အား​အရင်း​အြမစ်က​ေလး​ရဲ့​ အသီး​အပွင့်​ေတွကို သူတို့​အမိ ချင်း​ြပည်နယ်ြကီး​က တစက်က​ေလး​မှ မခံစား​ရပဲ ဖွံ့​ြဖိုး​ြပီး​ ြပည်မြကီး​နဲ့​ ြပည်ပနိုင်ငံ​ေတွက ဆွတ်ချူယူငင် ပန်ဆင်ချိုး​သံုး​လုပ်​ေနြကတဲ့​အ​ေြကာင်း​ကို ရိုး​လွန်း​အလွန်း​တဲ့​ ​ေမာင်မင်း​ြကီး​သား​ မယ်မင်း​ြကီး​မက​ေလး​ေတွ သ​ေဘာမ​ေပါက်ြက​ေသး​တဲ့​အတွက် တရပ်တ​ေြကး​က ချင်း​ဖ​ေဝး​ ချင်း​မိ​ေဝး​က​ေလး​ေတွကို နား​လည်​ေအာင် ရှင်း​ြပချင်ပါတယ်။ တကယ်​ေတာ့​ ချင်း​က​ေလး​ေတွဟာ ​ေတာထဲ​ေတာင်ထဲမှာ ြကီး​ြပင်း​ရတဲ့​အတွက် တစ်ကိုယ်စာ အသက်ရှင်သန်ရပ်တည်​ေရး​မှာ ြမို့​သား​လူ​ေပါ်​ေြကာ့​များ​ လိုက်မမီ​ေအာင် သက်လံု​ေကာင်း​ြကပါတယ်။ အခါအခွင့်​သင့်​လို့​ ြမို့​ြကီး​ြပြကီး​ အ​ေနနီး​လာ​ေတာ့​လည်း​ ချက်ြခင်း​ကို အတုြမင် အတတ်သင်၊​ ယဉ်ပါး​ကျွမ်း​ဝင်လွယ်သား​ပဲ။ အသား​ကျသွား​တဲ့​အခါကျ​ေတာ့​ အိမ်ကိုလွမ်း​တဲ့​စိတ်က​ေလး​ေတွ သူတို့​ဆီမှာ မရှိြကဘူး​။ ​ေရြကည်ြပီး​သား​ ြမက်နုြပီး​သား​ေနရာကို သူတို့​သား​ချင်း​ေတွလိုက်ခဲ့​ဖို့​ လှမ်း​ေခါ်ြကတယ်။ ဒါ​ေြကာင့်​ အတည်မြပုနိုင်​ေသး​တဲ့​ သတင်း​စကား​များ​အရ အ​ေမရိကန်ြပည်​ေထာင်စုမှာ အ​ေြခကျ​ေနတဲ့​ ချင်း​ေတွဟာ သူတို့​ချင်း​ေတာင်တန်း​ေပါ်မှာ ကျန်ရစ်ခဲ့​တဲ့​ ချင်း​ေတွထက် ပိုများ​သတဲ့​။

   ​ေကာင်း​တာ​ေပါ့​။ သာဓုပါဗျာ။ မုဒိတာ အြကီး​ြကီး​ ပွား​နိုင်ပါတယ်။ ဒါ​ေပမယ့်​ ​ေနာက် မျိုး​ဆက် နှစ်ဆက်သံုး​ဆက်​ေလာက်ဆိုရင် သူတို့​တ​ေတွ ချင်း​ြဖစ်ခဲ့​တယ်ဆိုတာ ပံုြပင်က​ေလး​ ြဖစ်သွား​လိမ့်​မယ်။ အ​ေမရိကန်​ေတွပဲ ြဖစ်ကုန်မှာ။ ြဖစ်ပ​ေစ​ေလ။ ကမ္ဘာ​ေပါ်မှာ အ​ေမရိကန်နိုင်ငံသား​ ြဖစ်ရတာ​ေလာက် အဆင့်​အတန်း​ြမင့်​တာ၊​ ဂရန်း​ကျတာ ရှိလို့​လား​။ ကိုယ်တို့​ ြမန်မာ​ေတွ​ေတာင် ြဖစ်ချင်လွန်း​လို့​ ဒီဗီ​ေဖာင်မြဖည့်​ဖူး​တဲ့​သူဆိုတာ တစ်​ေယာက်​ေတာင် မရှိဘူး​။ သည်လိုနဲ့​ ကိုယ့်​ေမွး​ေြမြကီး​ကို လမ်း​ခွဲနှုတ်ဆက် ​ေသခန်း​ြဖတ်ရမှာ နည်း​နည်း​ေလာက် စဉ်း​စား​ပါဦး​ေလ။ သည်​ေရသည်​ေြမ၊​ သည်ြပည်နယ်ြကီး​မှာ ကိုယ်နဲ့​အမျိုး​မ​ေတာ်​ေပမယ့်​လည်း​ အနွယ်တူ​ေသာ လူနွမ်း​ပါး​က​ေလး​ေတွခမျာ သူများ​အ​ေစာင့်​အ​ေရှာက်ခံြပီး​ ​ေအာက်ကျ​ေနာက်ကျ ပျား​ရည်တစ်ပုလင်း​ မှိုတစ်ကျင်း​အတွက် အသက်နဲ့​ရင်း​ြပီး​ ဝမ်း​စာရှာ​ေနရတာ ြမင်ရက်ြကား​ရက်လို့​လား​။ ​ေတာင်ဇလပ်ပန်း​ နီနီက​ေလး​ေတွ​ေတွ့​ရင်၊​ ရီ​ေမှာင်​ေမှာင် ​ေတာင်ခိုး​က​ေလး​ေတွကို ြမင်ရင်၊​ ငယ်ငယ်က ကျင်လည်ခဲ့​ဖူး​ေသာ ​ေနရာက​ေလး​ေတွကို ြပန်သတိမရမိဘူး​လား​။

   ကိုယ်နဲ့​ဆံုဖူး​တဲ့​ ချင်း​ဆရာဝန်က​ေလး​က​ေတာ့​ သူ့​ြပည်နယ်ကို ြပန်မသွား​ဘူး​လား​ လို့​ ​ေမး​တဲ့​အခါ
  “ချင်း​လည်း​ တိုး​တက်ချင်လို့​ ရန်ကုန်တက်လာတာပဲ​ေဝ့​။”
  လို့​ စိတ်ထဲရှိတဲ့​အတိုင်း​ ဘွင်း​ဘွင်း​ေြဖပါတယ်။ သူ့​စကား​ မမှား​ပါဘူး​။ တစ်သက်လံုး​ မီး​မရှိ၊​ ​ေရမရှိ၊​ ​ေြခကျင်​ေလျှာက်၊​ ထမ​ေြခာက်စား​တဲ့​ဘဝမှာ ​ေနလာခဲ့​ြပီး​ြပီ။ ​ေရသာတစ်လှည့်​လည်း​ ​ေနချင်​ေသး​တာ​ေပါ့​။ ဒါ​ေပမယ့်​ ကျန်ရစ်ခဲ့​တဲ့​ ချင်း​ြပည်နယ်ြကီး​ကို ဘယ်သူ​ေတွ တာဝန်ယူြကမှာလဲ။ ြပည်မအစိုး​ရမှာ တာဝန်ရှိတယ်​ေလ။ သူပဲ တာဝန်ယူရမှာ​ေပါ့​တဲ့​။ စိတ်ချလက်ချ မျက်နှာလွှဲ ခဲပစ်ရှိလိုက်​ေလ။

   ချင်း​ြပည်နယ်ဟာ ပထဝီအ​ေနအထား​အရ​ေရာ၊​ ရာသီဥတု သဘာဝ​ေပါက်ပင်၊​ အစစအရာရာ ဘူတန်နဲ့​ အတူတူ​ေလာက်ပဲ ရှိတယ်။ အကျယ်အဝန်း​ပါ မတိမ်း​မယိမ်း​။ ဒါ​ေပမယ့်​ ဘူတန်လူမျိုး​ေတွက ချင်း​လူမျိုး​ေတွထက်​ေတာင်မကဘူး​။ ြမန်မာလူမျိုး​ေတွထက်​ေတာင် ဆယ်ြပန်သာတယ်။ ဘယ်​ေနရာမှာလဲဆို​ေတာ့​ သူတို့​အစိုး​ရက သူတို့​ြပည်သူြပည်သား​ေတွကို ​ေစာင့်​ေရှာက်တဲ့​ေနရာမှာ။ နိုင်ငံတဝှမ်း​ ကတ္တရာလမ်း​ရှိတယ်။ အခမဲ့​ ပညာ​ေရး​၊​ ကျန်း​မာ​ေရး​စံနစ်ရှိတယ်။ ​ေရ မီး​ ဖုန်း​ အင်တာနက်က တိုက်နယ်​ေဆး​ရံုအထိ​ေရာက်တယ်။ ကျုပ်တို့​ ြမန်မာအစိုး​ရ ြမန်မာ​ေတွကို​ေတာင် အဲလို​ေစာင့်​ေရှာက် မထား​နိုင်ဘူး​။ ခင်ဗျား​တို့​ ချင်း​ေတွဆို ​ေဝး​ေရာ။ ဒါြကီး​များ​ စိတ်ချလက်ချ ပံုအပ်မလို့​လား​။

   သူများ​အကူအညီဆိုတာ ခဏတြဖုတ်သာ ​ေကာင်း​တယ်။ ​ေရရှည်မှီခို​ေနရင် သူများ​ေစတနာ ပါး​လျား​လာတာထက် ကိုယ်ရည်ကိုယ်​ေသွး​ေတွ ညံ့​ကုန်တာက လူညွန့်​တံုး​ေစတယ်။ လဲ​ေနသူထူ​ေပး​တာ​ေတာ့​ ဟုတ်တယ်။ ထြပီး​ရင်​ေတာ့​ ကိုယ့်​လမ်း​ကိုယ် ဆက်​ေလျှာက်မှ ြဖစ်မယ်။ ချင်း​ြပည်နယ်ြကီး​တိုး​တက်​ေရး​အတွက် ဧည့်​သွား​ဧည့်​လာ ြမန်မာဝန်ထမ်း​ေတွကို အား​မကိုး​နဲ့​။ သူတို့​က ခဏလာြပီး​ သူတို့​စား​ဝတ်​ေန​ေရး​ အရင် သူတို့​ေြဖရှင်း​တာ။ ကိုယ်​ေတွမှာ မရှိမဲ့​ရှိမဲ့​နဲ့​ ဧည့်​ခံစား​ရိတ်​ေတွ လံုး​ပါး​ပါး​တယ်။ သာလာယံဇရပ်ကို ဘယ်ခရီး​သွား​မှ ​ေဆး​မသုတ်ဘူး​။ ကိုယ့်​ထဲကိုယ့်​ဟာ ကိုယ့်​ြပည်နယ်က ပညာတတ်​ေတွ ကိုယ့်​ြပည်နယ်အတွက် ကိုယ်ြပန်ြကည့်​မှ ​ေရရှည်တည်တံ့​မယ့်​ ဖွံ့​ြဖိုး​တိုး​တက်မှုကို ရနိုင်တယ်။ အဲဒါ ြမန်မာြပည်ြကီး​တစ်ခုလံုး​အတွက်လည်း​ တသ​ေဘာတည်း​ပဲ။

   သူများ​အား​ကိုး​နဲ့​ လူငယ်လူရွယ်​ေတွ ​ေလ့​ကျင့်​ပျိုး​ေထာင်ြပီး​ အဲသည်လူငယ်လူရွယ်​ေတွက ကိုယ့်​ဆီြပန်မလာပဲ သူများ​ကိုပဲ ဆက်အလုပ်အ​ေကျွး​ြပုြကတဲ့​အခါ ကိုယ့်​ဆီက ရှား​ရှား​ပါး​ပါး​ အသီး​အပွင့်​က​ေလး​ေတွ အညွန့်​ခူး​ခံရသလိုြဖစ်တယ်။ ဘရိန်း​ဒရိန်း​ေတွ ဘာ​ေတွနဲ့​ လူြကား​ေကာင်း​ေအာင် ​ေလျှာက်မ​ေအာ်ချင်ပါဘူး​။ ပညာတတ် လူချွန်လူမွန်ြဖစ်ဖို့​ဆိုတာ အချိန်၊​ ​ေငွ​ေြကး​၊​ လုပ်အား​၊​ အများ​ြကီး​ ရင်း​နှီး​ြမှုတ်နှံရတယ်။ အ​ေစာင့်​ြကီး​ေစာင့်​ြပီး​ ဗူး​သီး​မှ အရီး​ေတာင်မ​ေတာ်တဲ့​သူ​ေတွ စား​ဖို့​ြဖစ်တာ မြကည့်​တတ် မြမင်တတ်ဘူး​ဆိုရင် အရမ်း​အရမ်း​ကို အ ​ေနြပီလို့​သာ မှတ်လိုက်ပါ​ေတာ့​။ ချင်း​လူငယ်က​ေလး​ေတွ ချင်း​ြပည်ြပန်မလာသ​ေရွ့​ေတာ့​ ချင်း​ြပည်နယ်ြကီး​တိုး​တက်​ေရး​ဆိုတာ ဓူဝံြကယ်စင် ြမင်​ေနလည်း​ ​ေဝး​ပဲ။ မယံုမရှိနဲ့​။

   ချင်း​ြပည်နယ်လို့​သာ ​ေြပာရတယ်။ အဲသည်ချင်း​ြပည်နယ်ထဲမှာ​ေနြကတာ ချင်း​ေတွချည့်​ပဲ မဟုတ်ဘူး​။ ​ေြမာက်ဘက်မှာဆို နာဂ​ေတွရှိတယ်။ ​ေတာင်ဘက်ဆင်း​လာရင် ြမို၊​ ခမီ၊​ သက်၊​ ဇိုမီး​၊​ ဒိုင်း​နက်ဆိုတဲ့​ လူမျိုး​စု​ေသး​ေသး​ေလး​ေတွ ရှိတယ်။ ြကား​ေတာင် မြကား​ဖူး​တဲ့​သူ​ေတွ အများ​ြကီး​။ စစ်​ေတွက ြပတိုက်ထဲမှာပဲ အရုပ်အြဖစ်​ေတွ့​ရ​ေတာ့​တယ်။ အြပင်မှာ မရှိသ​ေလာက်ရှား​ေနြပီ။ မျိုး​တံုး​ေပျာက်ကွယ်ရန် အန္တရာယ်ရှိ​ေသာ လို့​ နာမဝိ​ေသသနတပ်ထား​ရတဲ့​သူ​ေတွ​ေပါ့​။ ကိုယ်​ေတွ သိထား​တဲ့​ ချင်း​ဆိုတာ ချင်း​ပဲ​ေပါ့​ လို့​ ​ေြပာရတာ​ေတာင် တကယ်​ေတာ့​ မမှန်ဘူး​။ ချင်း​အမျိုး​ကွဲ​ေပါင်း​ များ​စွာရှိတယ်။ ဟိုဘက်ရွာကချင်း​ နဲ့​ သည်ဘက်ရွာကချင်း​ေတာင် ဘာသာစကား​ချင်း​ မတူဘူး​။ စကား​ြပန်နဲ့​ ​ေြပာရတယ်။ ကိုယ်​ေတွ့​။

   အဲဒီလို တစ်စုစီ တစ်ဖွဲ့​စီြဖစ်​ေနတဲ့​ ချင်း​ြပည်နယ်က​ေလး​ကို သာသနာြပုအဖွဲ့​များ​စွာ ​ေရာက်လာ​ေတာ့​ ပိုြပီး​ ကွဲြပား​လာတယ်။ ဘက​ေကျာင်း​ေတွ ရှိတဲ့​ေနရာမှာ ရှိတယ်။ မစ်ရှင်စကူး​ေတွ တက်တဲ့​သူကတက်တယ်။ ချင်း​ကက်သလစ်အသင်း​ေတာ်၊​ ချင်း​နှစ်ြခင်း​ အသင်း​ေတာ်၊​ သတ္တမ​ေန့​အသင်း​ေတာ်၊​ ဧဝံ​ေဂလိအသင်း​ေတာ်၊​ ဘယ်နှစ်မျိုး​ ြကား​ဖူး​သလဲ ​ေြပာ။ ချင်း​ြပည်နယ်မှာ အကုန်ရှိတယ်။ ဘုရား​သခင်​ေတွ အများ​ြကီး​ ဝိုင်း​ေစာင့်​ေရှာက်​ေသာ်ြငား​လည်း​၊​ ချင်း​တိုင်း​ရင်း​သား​ေလး​ေတွဘဝက သည့်​ထက်သည် ထူး​ြပီး​ တိုး​တက်မလာ​ေသး​ဘူး​။ ြပည်​ေတာ်မြပန်နိုင်တဲ့​ ချင်း​မ​ေယာကင်္ျား​ေလး​ေတွကို မရရ​ေအာင် ြပန်​ေခါ်နိုင်မှ ြဖစ်လိမ့်​မယ်။ အထူး​သြဖင့်​ေတာ့​ ၂၀၁၅ အမီ​ေလ။ ကိုယ့်​ြပည်နယ်ကိုယ် ြပန်စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့​ ြပန်လာ​ေစချင်တာ။ ကိုယ်ြပန်မလာလို့​ သူများ​က အုပ်ချုပ်ရင် ကိုယ်လိုချင်တာ​ေတွ ရနိုင်ဖို့​ ခဲယဉ်း​တယ်။ မယံုရင် ​ေရသန့်​က​ေလး​လိုချင်ပါတယ် တစ်ခွန်း​ေလာက် ထွက်ြကည့်​။

   လက်ရှိမှာ ရင်ဆိုင်​ေနရတဲ့​ြပသနာက​ေတာ့​ ချင်း​ြပည်နယ်မှာ အနာဂတ် မရှိ​ေတာ့​ဘူး​။ ဘယ်ရွာကိုသွား​သွား​ သွက်သွက်လက်လက် လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်တဲ့​ လူငယ်လူရွယ်က​ေလး​ေတွ မ​ေတွ့​ရသ​ေလာက်ပဲ။ လူမမယ်က​ေလး​ေတွ သက်ြကား​အိုြကီး​ေတွနဲ့​ ရွာတည်ထား​ရတယ်။ တစ်ြပည်လံုး​အတိုင်း​အတာနဲ့​ ြဖစ်​ေနတဲ့​ လူသား​အရင်း​အြမစ်​ေရွှ့​ေြပာင်း​မှုြကီး​ လို့​ ​ေခါင်း​စဉ်တပ်ြက​ေပမယ့်​ နဂိုကတည်း​က ချို့​တဲ့​တဲ့​ ချင်း​ြပည်နယ်မှာ ရှင်နည်း​ရာ အဂ္ဂလူထွက်တာကို ဘာနဲ့​မှ ကုစား​လို့​မရဘူး​။ ထွက်တဲ့​လူကို အြပစ်တင်လို့​မရဘူး​။ အဲသည်မှာ​ေနရင် ​ေြပာင်း​ထမင်း​ေတာင် နပ်မမှန်လို့​။ မနက်ြဖန်ဆိုတာ သည်က​ေန့​ကို ​ေကျာ်သွား​နိုင်မှ ​ေတွ့​ရမယ့်​ အရာ​ေလ။

   ဆင်စခန်း​မှာ​ေနတဲ့​က​ေလး​ေတွဟာ ဆယ်နှစ်သား​ေလာက်ဆို ဆင်တစ်​ေကာင်နဲ့​ တစ်ခါတည်း​တွဲြပီး​ အိုး​စား​ဘက်ထား​ရတယ်။ စာမသင်နိုင်​ေတာ့​ဘူး​။ လူ​ေနမ​ေကာင်း​ရင် ​ေဆး​မကုနဲ့​။ လူ့​အသက်က ဆင့်​အသက်​ေလာက် အဖိုး​တန်တာ မဟုတ်ဘူး​။ ဆင်သာ ​ေန​ေကာင်း​ေအာင် ဂရုစိုက်။ အဲဒါ တစ်အိမ်လံုး​ရဲ့​ ထမင်း​အိုး​။ တစ်​ေကာင်တစ်​ေကာင် ကား​တစ်စီး​စာ​ေလာက် တန်​ေြကး​ရှိတယ်။ တစ်မျိုး​လံုး​ ကျွန်ခံဆပ်​ေတာင် မ​ေကျဘူး​။ လူရှိတဲ့​ေနရာမှာ ဆင်ထိန်း​ြပီး​ ​ေနထိုင်စား​ေသာက်ရတာ မဟုတ်ဘူး​။ ဆင်ရှိတဲ့​ေနရာကို တစ်မိသား​စုလံုး​ တ​ေကာက်​ေကာက် လိုက်​ေနြကထိုင်ြကရတာ။ ဘယ်စာသင်​ေကျာင်း​က လိုက်နိုင်မှာမို့​တုန်း​။ လူမမယ်ဘဝကတည်း​က ဆင်​ေပါက်က​ေလး​နဲ့​ ရင်း​နှီး​ကျွမ်း​ဝင်​ေအာင် သင်တဲ့​ေနရာမှာ အတန်း​ပညာ​ေတွ အား​လံုး​က ကျွဲပါး​ေစာင်း​တီး​ အသံုး​မဝင် ြဖစ်​ေနတာ​ေပါ့​။ အမ်း​မှာ​ေနတုန်း​က ​ေတာထဲမှာ ဆင်နင်း​လို့​၊​ သစ်လံုး​ပိလို့​၊​ ​ေရာက်လာတဲ့​ လူနာ​ေတွ အများ​ြကီး​ေတွ့​ဖူး​ပါတယ်။ ချင်း​ေတွချည့်​ပဲ။ ရခိုင်​ေတွ ဆင်း​ရဲတယ်ဆိုတာ သူတို့​ေတွ အိပ်​ေနသ​ေလာက်ရှိတယ်။

   ဇာတ်နာ​ေအာင် မ​ေြပာပါဘူး​ေနာ်။ ချင်း​အ​ေြကာင်း​ ချင်း​ေတွကိုယ်တိုင် အသိဆံုး​ ြဖစ်ပါလိမ့်​မယ်။ သူတို့​တ​ေတွကို ကူညီကယ်မ ​ေစာင့်​ေရှာက်ဖို့​အတွက် ​ေသွး​ချင်း​သား​ရင်း​ေတွကို အမှန်တကယ် လိုအပ်​ေနပါတယ်။ ဥစ္စာရင်လို ဥစ္စာရင်ခဲ မဟုတ်လား​။ NLD လည်း​ မ​ေမျှာ်နဲ့​။ ြပည်ခိုင်ြဖိုး​လည်း​ မတနဲ့​။ ကိုယ်ချင်း​ကိုယ်ချင်း​ ချင်း​အချင်း​ချင်း​သာ စိတ်ချလက်ချ အား​ကိုး​ရမှာ။ နွံထဲမှာ ြကာ​ေပါက်သလို ကိုယ့်​ထဲကိုယ့်​ဟာ ပညာတတ်တစ်​ေယာက် ထွန်း​ေပါက်လာဖို့​ ဘယ်​ေလာက်ခဲခဲယဉ်း​ယဉ်း​ ြကိုး​စား​ရသလဲ ကိုယ့်​ဘာသာ အသိဆံုး​ပဲ။ သီး​ချိန်တန် ပွင့်​ချိန်တန်​ေတာ့​မှ အပျို့​စန္ဒကူး​ ပန်း​ဦး​ပန်မယ့်​သူ​ေတွဆီမှာ အလုပ်အ​ေကျွး​ြပု​ေနရတာ သူတို့​ဘဝအတွက်​ေတာ့​ ​ေကာင်း​တာ​ေပါ့​။ ကိုယ့်​ြပည်နယ်ြကီး​အတွက် မ​ေကာင်း​ဘူး​။ ​ေနာင်ကျရင် တြခား​ မျိုး​နွယ်စုက​ေလး​ေတွလိုပဲ ​ေမှး​မှိန်​ေပျာက်ကွယ်သွား​မှာ စိုး​ရတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့​ အတိုင်း​အတာတစ်ခု​ေရာက်ရင်​ေတာ့​ အိမ်ကိုြပန်ခဲ့​ေတာ့​ လို့​ မျိုး​ြကီး​သီချင်း​နဲ့​ နှုတ်ဆက်တယ်​ေနာ်။

 • "အ​ေမွ"

   ပညာရှိြကီး​ဦး​ေပါ်ဦး​ ကွယ်လွန်တဲ့​အခါ သူ့​လက်ဖဝါး​နှစ်ဘက်ကို ​ေခါင်း​အြပင်ဘက်မှာ ထုတ်ထား​ရမယ် လို့​ အမှာစကား​ရှိခဲ့​ပါသတဲ့​။ ဘာကို​ေြပာချင်တာပါလိမ့်​လို့​ အမျိုး​မျိုး​ေတွး​ယူစရာ​ေပါ့​။ အသက်ရှိစဉ်ကတည်း​က ရှင်ဘုရင်ကို​ေတာင် lesson အမျိုး​မျိုး​ ​ေပး​လာခဲ့​သူဆို​ေတာ့​ ​ေနာက်ဆံုး​ခရီး​မှာ အသုဘရှုြကွလာသူ​ေတွကို သင်ခန်း​စာတစ်ခုခု​ေတာ့​ ​ေပး​ချင်ရှာလို့​ ​ေန​ေပလိမ့်​မယ်။ ကိုယ်​ေတွ ဉာဏ်မီသ​ေလာက်​ေတွး​ြကည့်​မိတာ​ေတာ့​ လူဆိုတာ ဘယ်​ေလာက်ပဲ ပညာဂုဏ်သတင်း​ ​ေကျာ်​ေဇာ​ေနပ​ေစ။ ဥစ္စာပစ္စည်း​ ြကွယ်ဝ​ေနပ​ေစ။ ​ေသရင်​ေတာ့​ လက်ချည့်​ပလာ ြပန်ရ​ေလတယ် လို့​ ​ေြပာချင်တာ ​ေနပါလိမ့်​မယ်။ ဟိုး​ေရှး​ေရှး​ ဖာရိုဘုရင်ြကီး​များ​ အီဂျစ်မှာ ပိရမစ်​ေတွ တည်သွား​တဲ့​ေခတ်က​ေတာ့​ ​ေသရင်ကိုယ့်​ေနာက်ပါတယ်မှတ်လို့​ ​ေရွှ​ေငွရတနာများ​တင်မကဘူး​။ မိဖုရား​ ​ေမာင်း​မမိဿံများ​ပါ ဂူထဲအတူ ထည့်​ြမှုပ်​ေပး​ြကတယ် မဟုတ်လား​။ တရုတ်ြပည်က ပထမဧကရာဇ်ြကီး​ရဲ့​ သခင်္ျိုင်း​ေတာ်မှာကျ​ေတာ့​ စတိအြဖစ် စဉ့်​ရုပ်စစ်သည်အ​ေြမာက်အများ​ ထည့်​သြဂင်္ိုလ်ခဲ့​လို့​ သည်က​ေန့​ ကမ္ဘာ့​အံ့​ဖွယ်​ေတွထဲမှာ ဖတ်ရမှတ်ရတယ်​ေလ။ ဒါကိုြကည့်​ရင်လည်း​ သူယူမသွား​နိုင်ပဲကိုး​ လို့​ သံ​ေဝဂရနိုင်ပါလိမ့်​မယ်။ အဲသလိုမျိုး​ လူတစ်​ေယာက်​ေသလို့​ ​ေနာက်ဘဝကို သယ်မသွား​နိုင်ပဲ ကျန်​ေနရစ်ခဲ့​တဲ့​အရာများ​ကို အ​ေမွလို့​ ​ေခါ်ပါတယ်။ ​ေကာင်း​တာ​ေတွ ကျန်ခဲ့​ရင်​ေတာ့​ ​ေကာင်း​ေမွ​ေပါ့​။ မ​ေကာင်း​တာ​ေတွ ကျန်ခဲ့​ရင်လည်း​ ဆိုး​ေမွလို့​ ​ေခါ်တယ်။ ကမ္ဘာဦး​ကတည်း​က ​ေသမျိုး​ြဖစ်တဲ့​အတွက် လူ​ေတွဟာ ကိုယ်​ေသသွား​တိုင်း​ ကျန်ရစ်သူ​ေတွအတွက် အ​ေမွ​ေတွ ချန်ချန်သွား​ရစ်ြကတယ်။

   ကိုယ်တို့​ ြမန်မာ့​လူမှုအသိုင်း​အဝိုင်း​ထဲမ​ေတာ့​ အ​ေမွဆိုတာ ​ေတာ်​ေတာ်​ေလး​ ​ေမွှတတ်တဲ့​သ​ေဘာ ရှိပါတယ်။ များ​များ​ရှိ​ေလ များ​များ​ေပွ​ေလ​ေပါ့​။ ဘာမှမရှိတဲ့​သူ​ေတွ​ေတာင် အိုး​တစ်လံုး​ ဖျာတစ်ချပ်နဲ့​ လူသတ်​ေတာ့​မလို အြငင်း​ပွား​ရန်​ေတွြဖစ်ရတာ​ေတာင် ရှိ​ေသး​။ တခါက ညီအမနှစ်​ေယာက်ရှိတဲ့​အိ်မ်ကို လူပျိုလာလှည့်​တဲ့​ ဧည့်​သည်မှာ ​ေခွး​ေလး​တစ်​ေကာင်ပါလာသတဲ့​။ အြကီး​လိုလို အငယ်လိုလိုနဲ့​ သ​ေကာင့်​သား​က နှစ်လံုး​ထိုး​ ထိရာဒိုး​လုပ်ြပီး​ ြပန်သွား​ေတာ့​ သူထိုင်သွား​တဲ့​ဖျာ​ေပါ်မှာ ​ေခွး​ေချး​တံုး​က​ေလး​ ကျန််ခဲ့​သတဲ့​။ နဂိုကမှ မြပတ်မသား​ ဝါး​တား​တား​ြကီး​လုပ်သွား​လို့​ ဖီလင်​ေတွ​ေအာက်​ေနတဲ့​ ညီအမနှစ်​ေယာက်က
  “မမဆီလာတာ မမဧည့်​သည်ပါလာတာ မမ ကျံုး​။”
  “ဟင့်​အင်း​ ဟင့်​အင်း​။ ညီမ​ေလး​ဆီလာတာ၊​ ည​ေလး​ဟာ ည​ေလး​ ကျံုး​။”
  ဆို တွက်ကပ်​ေနြကသတဲ့​။ ​ေနာက်ဆံုး​ေတာ့​ ဖ​ေအလုပ်တဲ့​သူက စိတ်မရှည်ပဲ ဓါး​မြကီး​နဲ့​ ထက်ပိုင်း​ပိုင်း​ပလိုက်ြပီး​
  “ အြကီး​မတစ်ပိုင်း​၊​ အငယ်မတစ်ပိုင်း​၊​ အမယ်ြကီး​ဖျာ​ေဆး​၊​ ငါ ဓါး​ေဆး​မယ်။”
  လို့​ မျှမျှတတ သမဝါယမ လုပ်​ေပး​လိုက်သတဲ့​။ အဲသလို မန်ကျည်း​ေစ့​ထက်ြခမ်း​ြခမ်း​ အ​ေမွခွဲ​ေပး​လိုက်ရတဲ့​ အြဖစ်​ေတွလည်း​ မနည်း​လှဘူး​ဗျ။

   ဒါ​ေြကာင့်​ ကိုယ်တို့​ြမန််မာ​ေတွမှာ အ​ေမွကိစ္စနဲ့​ ပတ်သက်လာရင် ခုရှုပ်မှ​ေနာင်ရှင်း​ဆို အချင်း​မများ​ေအာင် ​ေဆာင်ရွက်ထား​ပါမှ တရား​တ​ေပါင် ရင်ဆိုင်​ေြဖရှင်း​ြပီး​ ဝမ်း​ပျဉ်း​သား​ကို ​ေြမ​ေခွး​မင်း​က တရား​စီရင်ခယူတဲ့​အြဖစ် မ​ေရာက်မှာ လို့​ အ​ေမျှာ်အြမင်ြကီး​ြကီး​ ထား​သူ​ေတွက ထား​ြကပါတယ်။ ခက်တာက ြမန်မာ့​ရိုး​ရာထံုး​တမ်း​စဉ်လာ​ေတွမှာ ​ေသတမ်း​စာ​ေရး​တဲ့​ ဓ​ေလ့​မရှိတာ​ေြကာင့်​ တစ်ခါတုန်း​က မင်း​သား​ြကီး​တစ်​ေယာက် သူရည်ရွယ်သူဆီ အ​ေမွ​ေပး​နိုင်​ေအာင်လို့​ ​ေသခါနီး​ကျမှ ဘာသာ​ေြပာင်း​ ကိုး​ကွယ်ယူရတဲ့​ အြဖစ်မျိုး​လည်း​ ရှိခဲ့​ဖူး​တယ်။
  “ြမတ်စွာဘုရား​ ပွင့်​ေတာ်မူစဉ်က..”
  ဆိုတဲ့​ သူ့​အသံြကီး​ နား​ထဲကမထွက်တဲ့​ ကိုယ်တို့​အဖို့​ေတာ့​
  “မ​ေန့​က​ေတာ့​ေသျှာင် ပိန္နဲပင်​ေထာင်ကာမှ ​ေခါင်း​ေြပာင်ရသ​ေလး​။”
  လို့​ ငိုချင်း​ချရမလိုပဲ။ အ​ေမွဆိုတာ တစ်သက်လံုး​ အိမ်ဦး​ခန်း​စံပယ်လာတဲ့​ ဘုရား​သခင်ကိုယ်စား​ေတာ်ကို​ေတာင် စ​ေတး​ေရှာင်ဖို့​ အ​ေြကာင်း​ဖန်ချင် ဖန်လာတတ်တယ်။ လူ​ေတွ​ေတာထဲမ​ေတာ့​ မ​ေြပာပါနဲ့​ေတာ့​။

   ကိုယ်တို့​မိဘများ​အ​ေနနဲ့​က​ေတာ့​ သား​သမီး​ေတွကို ပညာအ​ေမွပဲ ​ေပး​စရာရှိတယ်ဆိုြပီး​ အကုန်လံုး​ ပညာတတ်​ေအာင် အား​ခဲသင်​ေပး​ခဲ့​ရလို့​ အ​ေမွရယ်လို့​ ထုပ်ထုပ်ထည်ထည် ြပစရာမရှိ​ေပါင်။ အဲလိုဆို​ေတာ့​လည်း​ ကိုယ်တို့​သား​ချင်း​ေဆွမျိုး​ေတွအြကား​ အ​ေမွကိစ္စနဲ့​ မ​ေခါ်မ​ေြပာြဖစ်တဲ့​သူလည်း​ ဘယ်ရှိမလဲ။ အား​လံုး​တည့်​။ ချစ်လိုက်ြကတဲ့​ြဖစ်ြခင်း​။ ဘယ်အိမ်တက်လည်လည် ထမင်း​ေကာင်း​ ဟင်း​ေကာင်း​ ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ ​ေကျွး​နိုင်တယ်။ စိန်​ေကာင်း​ေကျာက်​ေကာင်း​ ယူပါဆင်ပါသာ မ​ေပး​နိုင်တာ။ ပစ်တိုင်း​ေထာင်ရုပ်​ေတွဆို​ေတာ့​ ြကိုး​မရှုပ်သာဘူး​။ ​ေကာင်း​မှ​ေကာင်း​။ ​ေဆွြကီး​မျိုး​ြကီး​မဟုတ်တာကိုပဲ ​ေကျး​ဇူး​တင်မိ​ေသး​ေတာ့​။ အမျိုး​ထဲမှာြဖင့်​ ဘယ်သူက​ေတာ့​ ဘယ်သူ့​ကို အ​ေမွ​ေတွ လက်ဝါး​ြကီး​အုပ်ြပီး​ အနိုင်ကျင့်​နှင်ချလိုက်တယ်ဆိုတာ မြကား​ဖူး​ဘူး​။ သူ့​ဆီကဟာ​ေလး​ ငါယူလိုက်ရင် ခမျာများ​ အ​ေြခပျက်သွား​ရှာမယ်ဆိုြပီး​ ြကည်ြကည်ြဖူြဖူ အသက်ရှည်ရှည် ခင်ခင်မင်မင် ဆက်ဆံြကတယ်။

   အဲဒါ မရှိြခင်း​က အကျိုး​ြပုတဲ့​ နတ္ထိ ပစ္စ​ေယာလို့​ ​ေခါ်မှာ​ေပါ့​ေနာ်။ ရှိရင် ရှိသလို ြပဿနာြကီး​လွန်း​လို့​ တချို့​များ​ဆို ြမင်မ​ေကာင်း​ ြကား​မ​ေကာင်း​။ ကိုယ်​ေတွ့​ဖူး​သ​ေလာက်​ေတာ့​ ရန်ကုန်ြမို့​ သမ္မတအိမ်​ေတာ်ြကီး​နဲ့​ မလှမ်း​မကမ်း​မှာ ြခံြကီး​ဝင်း​ြကီး​ အိမ်ြကီး​ရခိုင်နဲ့​ ​ေနတဲ့​ မိသား​တစ်စုရှိတယ်။ မိဘများ​ ကွယ်လွန်သွား​တဲ့​အခါ အဲသည်ဟာြကီး​က အမှုြဖစ်ပါ​ေလ​ေရာ။ အမှုက တရား​မမှုြဖစ်​ေလ​ေတာ့​ သား​သမီး​ေတွ ကွယ်လွန်ခါနီး​မှ အမှုြပီး​ေလတယ်။ တရား​သူြကီး​ေတွ အချိန််ဆွဲထား​လို့​ မဟုတ်ပါဘူး​။ ဘယ်တရား​သူြကီး​က ဘယ်လို ဆံုး​ြဖတ်ဆံုး​ြဖတ် ​ေကျနပ်တယ်လို့​ မရှိပဲ အယူခံဝင်လိုက်ြက၊​ တရား​ြပန်ဆိုင်လိုက်ြကနဲ့​၊​ ရှိတဲ့​ေမာင်နှမ​ေတွလည်း​ တ​ေဇာင်း​ေစး​ နဲ့​ မျက်​ေချး​ြဖစ်ကုန်တယ်။ မရှိဆင်း​ရဲ ပညာမတတ်တဲ့​သူ တစ်​ေယာက်မှ မပါ​ေပမယ့်​ အ​ေလျှာ့​ေပး​မယ့်​သူလည်း​ တစ်​ေယာက်မှ မပါဘူး​။ အဲ​ေလာက် သိန်း​ေသာင်း​သ​ေခင်္ျ တန်​ေြကး​ြကီး​နဲ့​ဟာကို ကိုယ်ဆိုရင်​ေကာ နှမလက်​ေလျှာ့​ ​ေန​ေလ​ေတာ့​ လုပ်နိုင်ပါ့​မလား​။ အသီး​သီး​ အသီး​သီး​ ကိုယ်ပိုင်အိမ်ြခံ​ေြမ​ေတွ ရှိပါလျက်နဲ့​ ​ေမာင်နှမ​ေတွအား​လံုး​ အိမ်အိုြကီး​ထဲမှာ သည်​ေသာင်ယံက မခွာရက်နိုင်တယ် ဇာတ်ကြကတယ်။ ြပီး​ တည့်​တာလည်း​ မဟုတ်ဘူး​။ အိမ်​ေရှ့​ပိုင်တဲ့​သူ ​ေနာက်​ေဖး​မလာရ။ ငါ့​အိမ်သာ လာမတက်နဲ့​။ ဒါ ငါ့​ေရချိုး​ခန်း​ဆို ြဖစ်ကုန်​ေတာ့​ ကိုယ့်​အိမ်မှာကိုယ် ​ေြကွကန်ြကီး​နဲ့​ ​ေရ​ေနွး​စိမ်နိုင်တဲ့​သူ​ေတွက ြခံဝင်း​ထဲ စည်ပိုင်း​က​ေလး​ထဲ ပံုး​နဲ့​ဆွဲထည့်​ြပီး​ ရင်လျား​ြကီး​နဲ့​ ​ေရချိုး​ရသတဲ့​။ တမလွန်က မိဘများ​သိရင် ဘယ်​ေလာက်ရင်နာလိုက်မလဲ မသိဘူး​။ သူတို့​အ​ေမွ​ေတွဟာ သား​သမီး​ေတွအ​ေပါ်မှာ အဆိပ်သင့်​ကုန်တာကိုး​။

   သူများ​အတင်း​တုပ်ချင်တဲ့​ စိတ်နဲ့​ ​ေြပာတာ မဟုတ်ပါဘူး​။ အြဖစ်အပျက် တရား​သ​ေဘာကိုပဲ ဆင်ြခင်​ေတာ်မူြကပါ။ သည်မိသား​စုနဲ့​ ယှဉ်ြပဖို့​ ​ေနာက် မိသား​စုတစ်စုကို မိတ်ဆက်​ေပး​ပါဦး​မယ်။ ချမ်း​ေတာင့်​ချမ်း​သာထဲက မဟုတ်ပါဘူး​။ အဂင်္လိပ်​ေခတ် ပညာတတ်လို့​ စာ​ေရး​စာချီ ရံုး​လုပ်ငန်း​များ​ နား​လည်တဲ့​ မိသား​စုတစ်စုပါ။ ​ေရှး​ေခတ်ထံုး​စံ ဖ​ေအတစ်​ေယာက် လုပ်စာ တစ်မိသား​စုလံုး​ထိုင်စား​နိုင်တဲ့​အြပင် ဟိုး​တုန်း​က ဆင်​ေြခဖံုး​အရပ်ြဖစ်တဲ့​ ​ေကျာက်​ေြမာင်း​ထဲမှာ
  ​ေြမစိုက်ပျဉ်​ေထာင်အိမ်က​ေလး​တစ်လံုး​နဲ့​ ​ေချွ​ေချွတာတာ ​ေနထိုင်စား​ေသာက်ြကပါတယ်။ အဖိုး​ြကီး​ေသ​ေတာ့​ သား​သမီး​ေတွက အိမ်​ေထာင်ကွဲ​ေတွြဖစ်​ေပမယ့်​ ဘယ်သူကမှ မ​ေအဆီမှာ အ​ေမွမ​ေတာင်း​ဘူး​။ မရှိအတူ ရှိအတူ အဲသည်အိမ်မှာပဲ ဥမကွဲ သိုက်မပျက် ​ေနြကတယ်။ က​ေလး​ေတွ အရွယ်​ေရာက် သား​သမီး​ေတွ ပွား​စီး​လာ​ေတာ့​ အိမ်ကို ​ေရာင်း​လိုက်တာ ၃၂ သိန်း​ ရတယ်။ ထား​ပါ​ေတာ့​ သား​သမီး​ ၄ ​ေယာက်ရှိရင် တစ်​ေယာက် ၈ သိန််း​စီ ​ေပး​ပါအ​ေမရယ် လို့​ ပူဆာရင် မ​ေအကလည်း​ ြငင်း​သာမှာ မဟုတ်ဘူး​။ ​ေကျာက်​ေြမာင်း​ထက်ပိုကျယ်တဲ့​ သကင်္န်း​ကျွန်း​ဘက်မှာ တိုက်အိမ်တစ်လံုး​ဝယ်ြပီး​ အဲသည်မှာ သူတို့​အ​ေမတစ်သက် ဆက်အတူ​ေနြကြပန်တယ်။ အခုချိန်မှာ သူတို့​အိ်မ်ကို သိန်း​ ၃၂၀၀ ​ေလာက် လာ​ေပး​ဝယ်​ေနြပီ။ ၈ သိန်း​ကို အရင်း​အနှီး​ြပုြပီး​ ဘယ်စီး​ပွား​ေရး​လုပ်ရင် ဆယ့်​ငါး​နှစ် အနှစ်နှစ်ဆယ်အတွင်း​ အဆတစ််ရာပွား​လာနိုင်မှာလဲ။ ​ေခတ်ကာလက သူတို့​ကို အကျိုး​ေပး​တာထက် ကိုယ်ထင်တာ​ေတာ့​ ​ေစတနာက အကျိုး​ေပး​တယ်လို့​ ထင်တာပဲ။

   မိဘများ​ မျက်ကွယ်ြပုသွား​တဲ့​အခါမှာ ကျန်ရစ်သူ ​ေမာင်နှမများ​အ​ေနနဲ့​ ငါကပိုယူလိုက်မယ်ဆိုတဲ့​ စိတ်မထား​ပဲ ငါက အနစ်နာခံလိုက်မယ် လို့​ စိတ်ထား​နိုင်ရင် ​ေတာ်​ေတာ်များ​များ​ အဆင်​ေြပသွား​နိုင်ပါတယ်။ ​ေြပာ​ေတာ့​လွယ်တယ်။ လူဆိုတာ ​ေလာဘသား​ေလ။ ြဖစ်နိုင်ရင် ဘယ်သူ့​မှ မ​ေဝပဲ ကိုယ်ကချည့်​ အကုန်ယူချင်ြကတာ​ေပါ့​။ သည်​ေနရာမှာ ကိုယ်တို့​ အမျိုး​ေတွက​ေတာ့​ အ​ေမွဆိုတာ စား​ထိုက်မှ စား​ရတာလို့​ပဲ သ​ေဘာထား​ြကပါတယ်။ သူများ​ပစ္စည်း​ မတရား​သြဖင့်​ မယူချင်တဲ့​ စိတ်ရင်း​က​ေလး​လည်း​ ရှိြကတယ်။ ကိုယ့်​အဖိုး​ကိုယ့်​အဖွား​များ​ဟာ နှစ်​ေယာက်စလံုး​ မိဘလက်ငုတ် လယ်ပိုင်ယာပိုင်များ​ ရှိြကပါတယ်။ ဒါ​ေပမယ့်​ တိုင်း​ြပည်ပျက်လို့​ ြပန်လည်ထူ​ေထာင်တဲ့​အချိန်မှာ ကိုယ်တို့​အဖိုး​က နိုင်ငံ​ေရး​နား​လည်​ေတာ့​ ဆိုရှယ်လစ်ြဖစ်ရင် အဲသည်လယ်​ေတွ အသိမ်း​ခံရလိမ့်​မယ်လို့​ သိြပီး​ က​ေလး​နှစ်​ေယာက်နဲ့​ ကျံုမ​ေငး​က​ေန ရန်ကုန်ကိုတက်လာတယ်။ စာပံုနှိပ်စက်က​ေလး​ေထာင်စား​ေနရင်း​ အသက်က​ေလး​ ၄၀ မှာ အဆုတ်​ေရာဂါနဲ့​ ကွယ်လွန်ရှာ​ေတာ့​ သူထား​နိုင်ခဲ့​တဲ့​အ​ေမွဆိုတာ သား​လူမမယ်အတွက် မ​ေအကိုရှာ​ေကျွး​ဖို့​ အိမ်​ေထာင်တာဝန်​ေတွသာြဖစ်တယ်။

   သည်လိုနဲ့​ ရုန်း​ရင်း​ကန်ရင်း​ ကိုယ့်​အ​ေဖလည်း​ အသက် ၄၈ နှစ်မှာ ကွယ်လွန််ြပန်​ေတာ့​ လူလား​မ​ေြမာက်​ေသး​တဲ့​ ကိုယ်တို့​ေမာင်နှမ​ေြခာက်​ေယာက်ရဲ့​ တာဝန်ဟာ အ​ေမမုဆိုး​မ အဖွား​မုဆိုး​မြကီး​နှစ်​ေယာက် ပုခံုး​ေပါ်ြပန်​ေရာက်လာတယ်။ သူတို့​ခမျာ ​ေတာ်​ေတာ် ရုန်း​ရရှာတာ။ အဖွား​ဆံုး​ေတာ့​ ကိုယ်တို့​လည်း​ အဖွား​ဆီက အ​ေမွကို ြပန်ြပီး​ လက်ဆင့်​ကမ်း​ထမ်း​ြကရ​ေလတယ်။ အဲဒါက​ေတာ့​ စိန်​ေရွှအိမ်​ေြမ​ေတွ မဟုတ်ပါဘူး​။ ထမ်း​ရိုး​ထမ်း​စဉ် တာဝန်အ​ေမွ​ေတွပါပဲ။ အဖွား​ခမျာ ကိုယ်တို့​ ဘုစုခရု ​ေြခာက်​ေယာက် ပျိုး​ေထာင်​ေနရတာနဲ့​ သူကိုယ်တိုင်​ေမွး​ထား​တဲ့​ သမီး​ကို ကိုယ်တို့​အ​ေပါ်တာဝန်​ေတွ​ေကျသ​ေလာက် မ​ေကျနိုင်ခဲ့​ဘူး​။ ကိုယ့်​ရင်​ေသွး​မို့​ မချစ်ပဲ​ေတာ့​ ဘယ်​ေနမလဲ။ သူ့​မှာ ရှာ​ေကျွး​မယ့်​ ​ေယာကင်္ျား​ရှိသား​ပဲ လို့​ ​ေတွး​ေြဖပံုရတယ်။ အဖွား​ဆံုး​ေတာ့​ ကိုယ်တို့​စိတ်ထဲမှာ ဘာကိုမှ မမက်​ေတာ့​ဘူး​။ ငါတို့​ သည်ဘဝမှာ​ေတာ့​ သူ့​ကို ​ေကျး​ဇူး​မဆပ်နိုင်​ေတာ့​ဘူး​ လို့​ပဲ ယူကျံုး​မရ ြဖစ်ြကတယ်။ သည်အခါမှာ သူ့​အစား​ ကျန်​ေန​ေသး​တဲ့​ သူ့​သမီး​ကိုပဲ ြပုစု​ေစာင့်​ေရှာက်​ေပး​ရင် သူ့​ဘက်ကကျန်​ေနရစ်တဲ့​ တာဝန်အ​ေမွကို ဆက်ထမ်း​ရာ​ေရာက်တယ်လို့​ ​ေတွး​မိတယ်။ အဲသည်လို​ေတွး​မိကတည်း​က ကိုယ်တို့​ ဝမ်း​ကွဲသား​ချင်း​ မိသား​စုနှစ်စုအြကား​မှာ ဘာအဖုအထစ်မှ မရှိ​ေတာ့​ဘူး​။ ကိုယ့်​အ​ေဒါ်ကိုယ် ြမင်​ေနရတာကိုက ကိုယ့်​အဖွား​ကို ြမင်​ေနရသလိုပဲ။ အဖွား​က ငါမရှိရင် နင်တို့​ တည့်​ေအာင်​ေနြကလို့​ ဘယ်တုန်း​ကမှ မမှာဖူး​ေပမယ့်​ တစ်အိမ်သား​လံုး​ ​ေြမဝယ်မကျ နား​ေထာင်ြပီး​ စိတ်ချမ်း​သာလက်ချမ်း​သာ ​ေသွး​နီး​နီး​ေနရတာဟာ စိန်တစ်ဆင်စာ ကား​တစ်စီး​စီ အ​ေမွရလိုက်တာထက် ပိုတန်ဖိုး​ရှိတယ်လို့​ ခံစား​ရပါတယ်။

   ကိုင်း​။ ​ေဖာ်ြမူလာကိုက်သွား​ြပန်ြပီ။ အရင်ဆံုး​ သူများ​မ​ေကာင်း​ေြကာင်း​ေတွကို ြပစ်ြပစ်နှစ်နှစ် ​ေြပာမယ်။ ြပီး​ သူက​ေတာ့​ ​ေကာင်း​ပါတယ်ဆိုတာကို သာသာထိုး​ထိုး​က​ေလး​ အမွှန်း​တင်မယ်။ ဒီအကွက်မျိုး​က ရိုး​ကို မရိုး​နိုင်ပဲ စာ​ေရး​စား​ေနတယ် ထင်ြက​ေရာ့​မယ်​ေနာ်။ တကယ်​ေြပာချင်တဲ့​စကား​က အခုမှ လာမှာပါ။ လူ​ေတွက တစ်​ေယာက်​ေယာက် ​ေသသွား​ခဲ့​ရင် သူဘာ​ေတွကျန်ခဲ့​သလဲ။ ငါဘာ​ေတွ သူ့​ဆီက ရမလဲဆိုတာကို မ​ေမ့​မ​ေလျာ့​ သတိရတယ်။ အ​ေမွ လို့​ ​ေြပာလိုက်ရင် အဲသည်ဟာ​ေတွကိုပဲ ​ေတွး​တယ်။ တချို့​ဆို မ​ေသခင်ကတည်း​ကကို ြကိုပွိုင့်​နဲ့​ ရိက္ခာယူထား​တယ်။ တကယ်တမ်း​ကျ​ေတာ့​ ​ေသသွား​တဲ့​သူ မလုပ်နိုင်ပဲ ကျန်​ေနရစ်ခဲ့​တဲ့​ သူ့​တာဝန် ဝတ္တရား​ေတွကို​ေရာ လက်ဆင့်​ကမ်း​အ​ေမွအြဖစ်နဲ့​ လွှဲ​ေြပာင်း​ တာဝန်မယူချင်ဘူး​လား​။ ကိုယ်ချစ်တဲ့​ခင်တဲ့​သူတစ်​ေယာက် ဘဝတစ်ပါး​သို့​ ကူး​ေြပာင်း​သွား​ရှာြပီ။ သူဘာ​ေတွ ြဖစ်ချင်ခဲ့​သလဲ။ သူဘာ​ေတွ ြကိုး​စား​ခဲ့​သလဲ။ သူ့​ဆန္ဒက​ေလး​ေတွ ြဖည့်​မ​ေပး​ချင်ဘူး​လား​။ သူ​ေလျှာက်ခဲ့​တဲ့​လမ်း​ကို​ေရာ ကိုယ်က​ေရာက်​ေအာင် ဆက်မ​ေလျှာက်ချင်ဘူး​လား​။ ြကီး​ြကီး​ကျယ်ကျယ် ​ေြပာ​ေတာ့​ သမိုင်း​ေပး​တာဝန်လို့​ ​ေခါ်တာ​ေပါ့​ေလ။

   တအူတံုဆင်း​ ​ေမာင်နှမအရင်း​ြဖစ်​ေပမယ့်​ ဖ​ေအြဖစ်သူထား​ခဲ့​တဲ့​ တာဝန်အ​ေမွ​ေတွကို ဘယ်သူက​ေတာ့​ ဦး​ေဆွး​ဆံြမည့်​ထမ်း​ရွက်ထား​တယ်။ ဘယ်သူက​ေတာ့​ အိမ်အို​ေဟာင်း​ြကီး​ တရား​ဆိုင်​ေတာင်း​တယ်ဆိုတာလည်း​ ​ေညာင်ြမစ်ဆက်မတူး​ချင်​ေတာ့​ပါဘူး​။ ​ေြပာသား​ပဲ။ ဘယ်သူဘယ်ဝါလို့​ မ​ေဖာ်ပါနဲ့​။ ဘယ်လိုဘယ်ပံု ြဖစ်ပျက်တတ်တယ်လို့​ပဲ သံုး​သပ်ပါလို့​။ လူ​ေတွမှ ​ေသရင် အ​ေမွကျန်ခဲ့​ရတာ မဟုတ်ဘူး​။ ကိုယ်တို့​အစိုး​ရအဖွဲ့​ြကီး​လည်း​ သက်တမ်း​ေစ့​ေတာ့​ ​ေနာက်အစိုး​ရဆီမှာ အ​ေမွ​ေတွ ထား​ခဲ့​ရဦး​မှာ။ ဘာ​ေတွကျန်မလဲ လှန်မြကည့်​ပါနဲ့​။ အန်ထွက်ကုန်ဦး​မယ်။ သယံဇာတ၊​ ဘဏ္ဍာ​ေငွ​ေြကး​ေတွ သူတို့​ချည့်​ပဲ အကုန်သံုး​သွား​လို့​ ကုန်ပါြပီ​ေတာ် မုန့်​ဆီ​ေြကာ် ​ေအာ်ြကဦး​မလား​။ တရုတ်ဆပ်ရန်၊​ ဂျပန်ဆပ်ရန်၊​ ပတ်ဆံအ​ေြကွး​၊​ စာချုပ်အ​ေြကွး​ေတွကို ငယ်ငယ်က ဘီး​ေရာင်း​တမ်း​ကစား​တုန်း​ကလို
  “ဘီး​ဖိုး​ေပး​”
  “​ေနာက်လူ​ေတာင်း​”
  လို့​ လွှဲလွှဲချဦး​မှာလား​။
  “ကျုပ်နှမြကီး​ ပိုက်ဆံအ​ေချး​ေကာင်း​တယ်။ အ​ေြကွး​ေတွ ညီး​ပဲဆပ်လိုက်​ေတာ့​။ ​ေမာင်ြကီး​ အနုတ်မရှိ​ေသး​ဘူး​။ ချက်စာအုပ် ဘယ်နား​ထား​မိမှန်း​မသိဘူး​။”
  လို့​ ရူး​ချင်​ေယာင်​ေဆာင်ြကဦး​မလား​။
  “ဟ​ေရး​။ ကန်က​ေလး​။ နာ့​ကို ဝှိုက်ကဒ်​ေတွလုပ်ြပီး​ မဲထည့်​ခိုင်း​တွား​ဒယ်။ အခု မပုတင်လုပ်​ေပး​။”
  “ဝလို့​ ပိုင်လဲ့​ အီယာဝဒီ။ ​ေရာင်း​ြပီး​စလစ် လံပတ်တစ်။” “လူြကီး​မင်း​ေခါ်ဆို​ေသာ အူရဒူဖုန်း​မှာ စာချုပ်ချုပ်သွား​သူများ​ စား​ြပီး​နား​မလည်လုပ်သွား​ပါသြဖင့်​ ​ေခါ်ဆို၍ မရ​ေသး​ပါရှန်။”
  “ပါး​ရိုက်ပလိုက်မယ်။ ပါး​ရိုက်ပလိုက်မယ်။ ၁၆ နှစ်သား​ကတည်း​က လက်​ေထာက်စစ်သား​လုပ်လာတာ။”
  “ဗုဒ္ဓဘာသာ ရှင်လူများ​မှာ ​ေသွး​ေအး​လို့​ မ​ေနသင့်​ြပီ။ နှိုး​ေဆာ်ပါသည်။ နှိုး​ေဆာ်ပါသည်။”
  “​ေဆွအစံု ​ေတာင်ယံတဝိုက်မှာ ​ေနအရုဏ် ​ေအာင်လံစိုက်​ေတာ့​ ​ေဒါင်မ​ေရ မင်း​လွတ်​ေအာင်​ေြပး​။”
  ညတ်ချွာဖျား​။ နည်း​နည်း​ေနာ​ေနာ အ​ေမွ​ေတွ မဟုတ်ပါလား​ အရပ်ကတို့​ရယ်။

 • Copyright @ 2013 Dr.Soe Min.